Povinnosť e-shopov – informovať o alternatívnom riešení sporov

Od februára 2016 vznikla e-shopom nová povinnosť, na ktorú by sme Vás radi upozornili. Ide o povinnosť informovať svojich klientov o novom spôsobe riešenia sporov. Táto povinnosť sa týka všetkých, ktorí cez internet predávajú tovar alebo služby (nejedná sa len o klasický e-shop, ale aj o všetky weby, na ktorých je možné prostredníctvom e-mailu uzatvoriť zmluvu).

legal-advice

Informačná povinnosť obnáša:

  1. informovať spotrebiteľov o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov
  2. uviesť na svojich webových stránkach odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (inštitúcie a link na online verziu pre podanie návrhu)

Obe tieto povinnosti možno zahrnúť do obchodných podmienok. V zákone je stanovené, že tieto informácie musí zákazník dostať ešte pred samotným nákupom (pred odoslaním záväznej objednávky).

Predávajúci by mal zverejniť aj informáciu, že zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Do svojich obchodných podmienok môžete použiť napríklad tento vzor (bart.sk nezodpovedá za právnu správnosť):

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napr. odoslaním emailu uvedeného v kontaktoch), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Kedy, kto a ako podáva návrh na ARS?

Návrh na ARS podáva spotrebiteľ písomne alebo elektronicky v prípade zakúpenia, reklamácie tovaru či odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ide o nákupy, ktorých výška je minimálne 20 EUR.

Subjektami ARS na Slovensku sú:

  • SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb),
  • súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname – http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s)

Spotrebiteľ môže využiť aj online formulár na podanie sťažnosti. Túto službu zabezpečuje Európska únia a je dostupná na tejto stránke – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Táto online služba na podanie sťažnosti sa nazýva platforma RSO (RSO = riešenie sporov online).

Podanie návrhu je spoplatnené čiastkou v maximálnej výške 5 EUR vrátane DPH a hradí ju žiadateľ (spotrebiteľ).

Alternatívne riešenie sporu by nemalo trvať dhšie ako 90 dní a jeho výsledkom je buď dohoda oboch strán alebo stanovisko subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktoré však pre podnikateľa nie je záväzné.

Podnikateľ je povinný byť súčinný v procese alternatívneho riešenia sporu. Za porušenie tejto povinnosti je sankcionovaný pokutou vo výške 500 až 10 000 EUR.

Problematiku ARS upravuje Zákon č. 391/2015 Z. z., Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v ktorom nájdete viac informácií.

„Vraj tu máte dobré teambuildingy“


20.4.2016 pridal

Takto sa vyjadrila naša nová kolegyňa Janka pri odpovedi na otázku, prečo ju naša firma zaujala. Vieme že neklamala Slová zamestnancov si náš BigBoss váži, a tak sme sa 1. apríla rozhodli, že pracovnej srandy bolo dosť a vyrazili na chatu. Jarný a jesenný teambuilding na chate je už taká bartovská tradícia. Kým ten jesenný nás

Pokračovať v čítaní

Frontend Masters Košice vol.3


pridal

Tretie oficiálne pokračovanie je za nami a nastal čas si trochu zaspomínať, ako to vyzeralo. Z neznámeho dôvodu som mal väčšiu trému ako posledne, hoci som neprednášal. Dôvodom bol pokus, ktorý sme si pripravili. Na prvom verejnom evente nazvanom vol.2 som prezentoval možnosť prihlásiť sa ako prednášajúci. Nečakal som, že sa niekto prihlási ešte počas eventu. Boli to dvaja

Pokračovať v čítaní

Frontend Masters Košice vol.2


29.2.2016 pridal

Históriu síce hlbokú nemáme, nedá mi ale nespomenúť, ako sme dopracovali k prednáškovej aule plnej ľudí. Vo firme bart.sk s.r.o. som sa rozhodol urobiť niečo pre seba aj pre ostatných. Začal som pre kolegov organizovať prednášky o nových technológiách. Na prvej som rozprával o CSS preprocesore SASS. Zúčastnilo sa na nej aj niekoľko mimofiremných návštevníkov.

Pokračovať v čítaní

cookies

Téma cookies – informačný banner


18.9.2015 pridal

Nedávno sme uverejnili článok o tom, čo sú cookies a kedy je potrebný súhlas na ich uchovávanie od užívateľa Vášho webu. Táto téma je čoraz aktuálnejšia, čo vidieť aj na záujme o implementáciu informačného banneru, na základe ktorého užívateľ odsúhlasí ukladanie cookies. Používanie cookies je dnes bežnou súčasťou webu a viacmenej nie je možné sa

Pokračovať v čítaní

dve-lekcie

Dve lekcie, ktoré Vám pomôžu prekonať výzvy lokalizácie webových stránok v angličtine


4.8.2015 pridal

(Two lessons to help you overcome the challenges of website localization in English) Today, many international businesses, organizations, and individuals are finding it necessary to communicate in English. English is now spoken by 1.75 billion people—that’s one in four of us. Having a common language offers us tremendous opportunities to connect with audiences around the

Pokračovať v čítaní

tri-pravidla-technicky-funkcneho-e-shopu-banner-kvalita

Tri pravidlá technicky funkčného e-shopu


12.6.2015 pridal

E-shop sa poslednú dobu zmenil aj u nás. Už to nie je len objednávkový systém, ale vo väčšine prípadov ide o sofistikovanú službu, prepojenú na ekonomické systémy obchodníka. Ponúkame pár pravidiel, ktoré vám pomôžu realizovať e-shop tak, aby nielen prijímal objednávky, ale aby ste ich vedeli aj pohodlne vybaviť. Pravidlo číslo 1: Udržiavam aktuálnu databázu

Pokračovať v čítaní

REACT-ívna grilovačka


30.4.2015 pridal

Ak vás zaujíma možnosť, ako zefektívniť použitie kódu na viacerých miestach v rámci stránky (a pritom ho naprogramovať iba raz), pozrite si našu REACT-ívnu prednášku. Dozviete sa, ako funguje JS knižnica REACT pre tvorbu užívateľského rozhrania, tipy pre vytváranie komponentov v danej knižnici, a takisto výhody, ktoré prináša pre programátorov. REACT bol vyvinutý Facebookom, ktorý

Pokračovať v čítaní

Ako sociálne siete zasahujú do súkromia užívateľov (a ich peňaženiek)


23.4.2015 pridal

Hlavným problémom pri používaní sociálnych sietí je ľudská dôverčivosť a prehnaná úprimnosť. Áno, internet slúži aj na nadväzovanie nových kontaktov, ale vždy si treba dávať pozor na osoby, ktoré až tak dobre nepoznáte. A na to, čo o sebe zverejníte. Syndróm hlásnej trúby Existuje skupina užívateľov, ktorí o sebe bez váhania prezradia všetko – kde boli, kde sú, čo

Pokračovať v čítaní

CSS by SASS u NÁSS


1.4.2015 pridal

Zorganizovali sme krátku prednášku o možnostiach programovania v SASS. P.S.: pozrite si trailer k videu na Facebooku a nezabudnite nás sledovať aj naďalej – pripravujeme ďalšiu zaujímavú prednášku.