Krok za krokom k úspešnej retrospektíve: Tipy, techniky a postupy skúsenej Scrum masterky

Aj keď nevedomky, retospektívu si robí pravidelne každý z nás. Najčastejšie na prelome rokov. Veď to poznáte – sedíte pri stole po večeri, v ruke pohár šumivého, a navzájom sa pýtate: Čo sa nám podarilo? Čo by sme chceli zmeniť? Aké predsavzatia si dáme na ďalší rok? 

Mňa nepriamo naučil robiť takúto koncoročnú retrospektívu kedysi dávno otec. A keď som sa s pojmom retrospektíva opätovne stretla v rámci Scrum eventov a agilného vývoja, len som sa pousmiala a povedala si, že to bude isto ľahké, pretože v tomto už mám vyše 30 rokov praxe. Ako veľmi som sa mýlila! :) A rada som svoju chybu priznala aj verejne – v prednáškovej miestnosti Skillmea, kde sme v rámci Profesia days dostali ako firma priestor na prezentáciu.

Rozprávať sa v 5-člennom tíme, ktorý tvorí výhradne vaša rodina, alebo diskutovať s ľuďmi, čo sa vidia denno denne, poznajú sa a veria si navzájom, je ľahké. No získať spätnú väzbu od tímu, ktorý funguje na diaľku, kľudne aj na 3 svetových kontinentoch, a natívne rozpráva rôznymi jazykmi, to už je veru iná divočina. 

Ako sa v tíme pýtať, aby ste dostali od ľudí odpovede? Ako dosiahnuť, aby vám povedali viac, než len áno a nie? Čo všetko treba brať do úvahy, aby sme pre ľudí vytvorili priestor, kde budú ochotne a konštruktívne reagovať? Na to všetko som sa snažila publiku odpovedať práve na svojej prednáške. 

Ako na prvú retrospektívu?

Predstavte si, že máte tím, ktorý úspešne zvládol prvé týždne spolupráce, a teraz nadišiel čas na jeho premiérovú retrospektívu.

Fáza 0: Desatoro dobrej retrospektívy

Ako prvé im predstavte “golden rules” retrospektívy. Tie sú nasledovné:

 1. Budujeme dôveru a poskytujeme bezpečné prostredie na diskusiu.
 2. Retrospektívu vedie vždy jeden facilitátor.
 3. Čo sa udeje počas retrospektívy, zostáva v tíme – samozrejme, pokiaľ tu nevznikne úloha mimo tímu, na ktorej sme sa dohodli a treba ju komunikovať.
 4. Neobviňujeme sa navzájom, ale hľadáme spoločné riešenia situácií a problémov.
 5. Každý sa zapája, nikto nie je dominantný.
 6. Čo je veľa, to je veľa :) Keď sa diskusia pridlho točí okolo jednej témy, treba ju prerušiť a posunúť sa ďalej. 
 7. Snažíme sa byť myšlienkami prítomní. V opačnom prípade sa radšej retrospektívy nezúčastníme vôbec.
 8. Oslavujeme aj malé víťazstva a výhry. V skratke – chváľme sa navzájom.
 9. Neustále sa posúvajme vpred. Aj vo forme dávania spätnej väzby.
 10. Neskáčme si do reči.

Fáza 1: Naladenie tímu

Následne môžete prejsť k prvej fáze retrospektívy, ktorej je naladenie tímu. 

Povedzme si rovno, ak máte dlhý deň a retrospektíva o 10:00 je už tretím stretnutím v poradí, nemáte asi náladu na veľké rozhovory. Rovnako pravdepodobne nie ste veľmi zhovorčiví, ak výsledok vašej práce za posledné dva týždne nebol taký, ako by ste chceli.

A práve na odpútanie sa a preladenie myšlienok nám slúžia icebreaker otázky. Napríklad:

 • Aby sa tím uvoľnil: Keby si bol(a) jeden deň neviditeľný, čo by si urobil(a)?
 • Aby sa zlepšila spolupráca v tíme: Aká pomoc od tvojich kolegov by sa ti zišla, ale nepožiadal(a) si o ňu?
 • Aby sa ľudia v tíme lepšie spoznali: Ak by si mal(a) schopnosť teleportovať sa, kam by si sa teraz vybral(a)?
 • Na zvýšenie morálky a motivácie: Čo naposledy si robil(a) na 100%?
 • Pre navodenie bezpečného prostredia pred ťažkými témami: Aký je rozdiel medzi konfrontáciou a konverzáciou?
 • Pre vytvorenie bezpečného a otvoreného prostredia: Ktorá farba by aktuálne najlepšie popísala tvoje pocity a prečo?

Mnohokrát dokáže práve taká “odveci” znejúca otázka na začiatku stretnutia ľudí pozitívnym spôsobom prebrať a rozpútať debatu :)

Fáza 2: Spätná väzba

Keď už máte ľudí prebudených, môžete prejsť k druhej fáze. Tou sú otázky smerujúce k spätnej väzbe a zhodnoteniu posledných 2-3 týždňov či mesiaca. Kým sa ale začnete pýtať, dajte si odpoveď na nasledovné otázky: 

 • V ktorej fáze projektu sme?
 • Aká je vyspelosť tímu a ich skúsenosť s retrospektívou?
 • Mali sme už spoločnú retrospektívu a ak áno, v akej forme?
 • Vyskytli sa v poslednej dobe nepredvídané situácie v tíme?
 • Doručil tím to, k čomu sa zaviazal?
 • Aká je atmosféra v rámci tímu?
 • Je toto stretnutie online alebo naživo? 
 • Aké je zloženie tímu? Prevládajú introverti alebo extroverti?

Podľa odpovedí potom vhodnejšie vyberiete formu začiatku diskusie.

Ak je tím neskúsený, môžete si pomôcť niektorou zo zaužívaných metód. Napríklad navrhnúť 3 stĺpce a 3 základné otázky, na ktoré majú ľudia odpovedať. Ako nástroj viete použiť niektorý z dostupných online služieb, napríklad retrotool.io, prípadne aj obyčajnú tabuľu. V takom prípade môžu ľudia svoje odpovede zapisovať na papieriky a lepiť ich do stĺpcov. 

Ďalšie zo zaužívaných stĺpcov sú napríklad:

 • Začať – Prestať – Pokračovať: Univerzálny formát vhodný pre väčšinu retrospektív, často používaný ako prvý formát v novom tíme.
 • Hrdosť a radosť – Osobné zlepšenia – Zlepšenia tímu: Vhodné najmä, keď potrebuje povzbudiť morálka tímu.
 • Priania – Riziká – Ocenenia – Puzzles (Wishes – Risks – Appreciations – Puzzles = WRAP): Ideálne, keď potrebujete trochu pozitivity po náročnom projekte, pred začatím nového veľkého celku alebo keď chcete odhaliť nové nápady.

Teraz skočíme do budúcnosti. Predstavte si, že váš tím je už zohratý a chcete sa ľudí pýtať inak, vlastnými otázkami. Ako by mali vyzerať?

 • Otázky by mali zaujať celý tím, nielen dominantných jednotlivcov.
 • Uprednostnite otvorené otázky, ktoré môžu mať viaceré, rovnako platné odpovede, a nielen odpoveď typu áno/nie.
 • Pripravte otázky, ktoré pomáhajú tímu prevziať zodpovednosť za diskusiu. 
 • Vyhnite sa vytváraniu nepríjemných situácií pre členov tímu.

Ak si to chcete pretaviť do reálu, otázky ohľadom toho, čo sa tímu nepodarilo, by mohli vyzerať napríklad takto:

 • Ktoré neočakávané udalosti sa stali, ak vôbec, počas posledného obdobia/od poslednej spätnej väzby?
 • Čo vás stresovalo alebo znepokojovalo?
 • Mohol by TÍM veci riešiť inak? Ako?
 • Myslíte si, že ste mohli VY veci riešiť inak? Ako?

Naopak, v prípade, ak chcete zistiť, čo tím zvládol úspešne, môžu otázky vyzerať nasledovne:

 • Na čo ste za posledné obdobie hrdí?
 • Čo vás za posledné týždne motivovalo?
 • Na čo by sme sa mali sústrediť, aby sme pokračovali vo „víťaznej sérii“ a odovzdávali práce načas?
 • Aké úspechy, ktoré by sme mali osláviť, sme dosiahli?áviť?

A otázky o tímovej pohode/nepohode by mohli mať formu:

 • Predstavte si, že sme všetci superhrdinovia. Aké boli nadprirodzené schopnosti nášho tímu počas posledných týždňov?
 • Ako by ste opísali celkovú dynamiku tímu?
 • Ako sa cítite ohľadom rovnováhy medzi prácou a osobným životom?
 • Je niečo, čo obdivujete na práci niektorého z kolegov za posledné obdobie? Čo to je?

Medzi ďalšie otázky by sme mohli zaradiť témy ako: čo sme sa naučili, aké sú plánované ciele, akú hodnotu tím dodal a tak ďalej. Možnosti sú doslova nekonečné :)

Fáza 2 je hotová, otázky máte položené, dali ste ľuďom 10 minút na odpovedanie. Ako budú vyzerať ďalšie fázy? 

Fázy 3 – 5: Triedenie dát, diskusia a pozitívny záver

Fáza 3 je zhromaždenie dát. Počas nej si zoskupíte spoločné témy, ktoré nájdete v odpovediach, a hlasujete za ich dôležitosť.

Fáza 4 predstavuje spoločnú debatu, diskusiu o riešeniach a dôležitosti zmien, a v prípade potreby vytvorenie akčných bodov, teda úloh na vyriešenie do budúcna.

Finálna fáza 5 je ukončenie stretnutia tak, aby si z neho ľudia odniesli pozitívnu emóciu.

Hoci má retrospektíva len týchto 5 zaužívaných fáz, dovolím si doplniť ešte jednu, ktorá vyplynula z neformálnej diskusie po prednáške na Profesia day: Zabezpečiť, aby sa akčné body, ktoré sa na retrospektíve dohodnú, aj transparentne zapracovali. A ja môžem s touto novou fázou len súhlasiť :)

Viac blogov na tému agilného vývoja nájdete v kategórii agilita