Peťo

Peťo

Začínal som ako frontend developer a v súčasnosti pracujem ako product owner na medzinárodnom medicínskom projekte Crossuite
1 článok