Scrum je (takmer) ako rugby

V rugby terminológii označuje „scrum“ situáciu, keď sa hráči oboch tímov po faule postavia proti sebe a dotknú sa hlavami. Potom sa medzi nich hodí lopta a oni sa ju snažia chytiť, nahrať voľnému spoluhráčovi a kopaním alebo nosením ju dostať do súperovej bránky, kde ju položia. Cieľom scrumu v rugby teda je spolupracovať v tíme tak, aby loptu získali a preniesli dopredu. Rovnaký cieľ, teda tímovú spolupráca, má v podstate Scrum aj pri vývoji. Len je to oveľa menej kontaktné :) 

Pôvod vývojového rámca Scrum sa datuje do roku 1986. Vtedy sa v Harvard Business Review objavil článok „The New New Product Development Game“ od Ikujiro Nonaku a Hirotaka Takeuchiho (prečítať si ho môžete tu). V ňom autori opísali japonské spoločnosti, ako Honda, Canon a Fuji-Xerox, ktoré používajú na vývoj produktov “cross-functional teams”. V rámci nich spoločne pracujú jednotlivci s rôznymi znalosťami na viacerých častiach projektu súčasne, aby sa maximalizovala produktivita a minimalizovali zbytočné časové oneskorenia. 

Vývoj nie je štafeta…

Takeuchi a Nonaka použili na opísanie procesu vývoja produktov metafory zo sveta športu. Porovnali klasický proces vývoja so štafetovým behom, v ktorom každý súťažiaci beží sám a na konci svojho behu odovzdá kolík ďalšiemu bežcovi. Autori článku uviedli, že tento prístup nevedie nutne k maximálnej rýchlosti a už vôbec nie k flexibilite. Ako alternatívu predstavili prístup, pri ktorom tím spoločne prejde celú vzdialenosť a kolík sa dynamicky prenáša sem a tam. Ten vraj sľubuje v dnešnom konkurenčnom svete viac úspechov. Dnes vieme, že mali pravdu.

Vo vývoji softvéru bola táto, vtedy nová, metodológia prvýkrát použitá v spoločnosti Easel Corporation. CTO spoločnosti, Jeff Sutherland, a jeho tím, v roku 1993 skombinovali nápady z článku od Takeuchiho a Nonaku s konceptami ako:

  • objektovo-orientované programovanie,
  • empirické procesné riadenie, 
  • iteratívny vývoj,
  • a pridali aj výsledky výskumu produktivity.

Tento unikátny vývojový recept nazvali podľa už spomínanej situácie z rugby – Scrum.

…ale hra tímov

Prečo práve rugby? Jeff vysvetlil spojenie metodológie Scrum s touto hrou nasledovne: 

  1. V oboch prípadoch ide o tímový šport, kde sa jednotlivé časti hry prelínajú a navzájom ovplyvňujú. 
  2. Zameranie na tímovú prácu, komunikáciu a prispôsobivosť, ktoré sa vyžaduje v rugby tímoch, je rovnaká aj pri vývoji prostredníctvom scrumu.
  3. Pri rugby aj efektívnom vývoji je dôležitá schopnosť tímu rýchlo reagovať a prispôsobiť sa zmenám v hre alebo v projekte. 

Po intenzívnych diskusiách publikoval tieto informácie Jeffov kolega Ken Schwaber v prvom článku o Scrum-e (1995). Odvtedy spoločne napísali o metodológii niekoľko kníh a tiež pravidelne aktualizujú The Scrum Guide dostupný na scrum.org. Táto stránka je spravovaná organizáciou Scrum.org, ktorú založil priamo Ken, a nájdete na nej aj originálny obsah od Jeffa. Získate teda informácie z prvej ruky, priamo od “rodičov“ Scrum-u. 

Ako išiel vývoj dopredu, menila sa aj definícia tejto metodológie. Pridali sa pojmy ako šprint či backlog, definovali roly aj scrum eventy. Základ, ktorý položili Takeuchi a Nonaka však zostal rovnaký – flexibilita a tímovosť. Iba vďaka nim sa totiž dá dostať do cieľa naozaj efektívne.