Digitálne inšpirácie #64: Čo inovatívne sme spolu zrealizovali vo februári

Február sme venovali prevažne updatom databáz, „upratovaniu“ systémov či optimalizácii procesov. Naši kolegovia napríklad jednu sobotňajšiu noc obetovali hackathonu, na ktorom posunuli PostgreSQL na Crossuite serveri z verzie 9 na 14, a rovno to aj celé otestovali a zdebugovali. V inšpiráciách sme sa však rozhodli spomenúť najmä tie zmeny, čo si môžu všimnúť koneční používatelia. Také, ktoré im pomôžu výhodnejšie nakúpiť či rýchlejšie sa zorientovať, a v konečnom dôsledku zlepšujú ich zážitok z používania webu/aplikácie. Hodili by sa niektoré z nich aj na váš projekt? Inšpirujte sa.

#health

Farebnejší kalendár pre lepšiu prehľadnosť

Peter 

Jednou z najdôležitejších súčastí webovej aplikácie Crossuite je tzv. diary. Ide o kalendár so všetkými udalosťami, ktoré má klinika či ordinácia na najbližšie obdobie naplánované. Keďže obsahuje nezriedka desiatky eventov denne, je veľmi dôležité, aby bol obsah maximálne prehľadný. 

Aby sme to zabezpečili, podrobili sme kalendár dôkladnej analýze a navrhli farebný redizajn. Ten zabezpečí, že používateľ dokáže jednoduchšie rozlíšiť jednotlivé dni aj to, akým doktorom sú jednotlivé udalosti pridelené. Zároveň sme nasadili úplne nový tooltip, ktorý obsahuje podrobnejšie informácie o evente, ako napríklad meno a dátum narodenia pacienta. To všetko zabezpečí prehľadnejšie plánovanie a, v konečnom dôsledku, efektívnejšiu prácu používateľov Crossuite.

Farebnejší Crossuite diary zabezpečí lepšiu prehľadnosť.

Položili sme prvý stavebný kameň pre komplexnú automatizáciu Crossuite notifikácií

Martin

Automatizácia je pre nás, Crossuite tím, víziou budúcnosti. A vo februári sme urobili prvý krok na dlhej ceste k jej zrealizovaniu. Zautomatizovali sme systém zasielania emailov naviazaných na jednotlivé udalosti.

V rámci platformy Crossuite môžu používatelia (doktori, zdravotné sestry či recepcia kliniky) využívať množstvo akcií. Najčastejšie ide o vytváranie udalostí v kalendári, ako vstupné vyšetrenia, preventívne prehliadky, kontroly či operácie. V prípade, že by chceli o vzniku takéhoto eventu notifikovať napríklad pacienta, aktuálne môžu v systéme manuálne vytvoriť email a zaslať mu ho. Ak sa udalosť zmení alebo zruší, musia správu poslať znova. Takýto systém je však samozrejme zdĺhavý a neflexibilný. Preto sme navrhli automatizáciu, ktorá by mala spôsob notifikovania centralizovať a výrazne zjednodušiť.

Vďaka automatizácii si môže používateľ nastaviť spôsob notifikácie jednorázovo, hneď pri vytváraní udalostí. Zvolí si formát upozornenia (notifikácie v systéme/SMS/email), adresátov (pacient/doktor), jazyk, textový vzor a ďalšie parametre. Rovnako môže nastaviť aj ďalšiu logiku – čo poslať, ak sa zmení čas udalosti, prípadne keď sa event zmaže a pod. Po uložení nastavení sa už notifikácie budú odosielať automatizovane. Používateľ teda ušetrí množstvo času a navyše získa aj možnosť maximálnej personalizácie upozornení. Pacienti budú mať na druhej strane lepší prehľad o plánovaných udalostiach spojených s ich zdravím a neujde im žiadne vyšetrenie či preventívna prehliadka.

Pripravený dizajn nastavenia parametrov automatických notifikácií.
Pripravený dizajn nastavenia parametrov automatických notifikácií.

#ecommerce

Administrátori edsi.sk majú odteraz možnosť motivovať zákazníkov k hodnotnejším nákupom darčekmi

Samo

Len máloktorá vec poteší zákazníka viac, ako užitočný darček. Motivuje ho to nakúpiť viac a vrátiť sa na eshop znova a znova. Práve preto sme pre edsi.sk, internetový obchod predávajúci najmä elektroniku, zapracovali možnosť vybrať k nákupu produkt zadarmo.

To, kto aký darček získa, pritom nastavujú priamo administrátori stránky. V systéme majú možnosť určiť:

  • Podmienky získania darčeka – pri zakúpení ktorých tovarov v akom množstve.
  • Typ zákazníka – či bude akcia platiť pre všetkých zákazníkov, alebo len pre tých registrovaných, prípadne iba pre maloobchodných/veľkoobchodných klientov.
  • Typ darčeka – darčekom môže byť jeden konkrétny produkt alebo si môže zákazník vybrať z viacerých tovarov.

Vďaka týmto možnostiam môžu správcovia využiť funkciu darčekov naozaj naplno. Okrem odmeňovania zákazníkov je totiž užitočná napríklad aj pri vyprázdňovaní skladu pred naskladnením nových produktov (akcie typu 1+1 zadarmo) alebo pri vyraďovaní určitého sortimentu (napríklad tovar, ktorý sa už nepredáva, je pred blížiacou sa expiráciou, a pod.).

 

Ikonu darčeka vidia zákazníci aj ihneď pri náhľade produktu. Sú tak motivovaní na tovar kliknúť a zistiť, čo môžu získať.

#iné

Nová funkcionalita aplikácie zakony.judikaty.info zlepšuje prehľadnosť zmien v článkoch

Vlado

Webová aplikácia zakony.judikaty.info pomáha svojim používateľom prehľadávať všetky slovenské zákony a predpisy na jednom mieste. Zároveň poskytuje ku každému zákonu aj zoznam súvislostí s ďalšími dokumentami, dôvodové správy a kompletný záznam zmien. 

Pri zákonoch navyše ponúka aj možnosť zobraziť si najnovšie zmeny pre ich konkrétne časti (paragrafy a pod.). Práve túto funkcionalitu sme nedávno rozšírili aj o históriu zmien jednotlivých článkov, ktoré sa vyskytujú v úvode niektorých zákonov. Okrem posledného a aktuálneho znenia si tak novinári či pracovníci v oblasti práva môžu pozrieť aj predošlé verzie a celý proces úprav súhrnne zanalyzovať.

Menším vylepšením prešla aj aplikácia judikaty.info. Rozhodnutia, ktoré súvisia s rozsudkami súdu vyššieho stupňa, sú odteraz označené výrazným tagom. Používateľ tak dokáže ľahko vyhodnotiť, ktoré prípady boli týmto súdom citované, a priradiť im podľa toho primeranú váhu.

Výrazný tag umožňuje používateľom ihneď zistiť, že dokument bol citovaný vyšším súdom.

Zaujala vás niektorá z inšpirácii a radi by ste ju nasadili aj na váš projekt?