Bart Digital Products Bart Digital Products

Živé IT projekty 2018 – 3. miesto s mobilnou aplikáciou pre SFZ

Tretí ročník Živých projektov opäť priniesol viac. Novinkou v tomto roku je, že sa do projektu zapojili už 3 univerzitné inštitúcie: organizátor projektu Katedra počítačov a informatiky (KPI) Technickej univerzity v Košiciach, ďalej Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) Technickej univerzity v Košiciach a Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Zo strany spoločností je zadávateľov tento rok o jedného menej: 13. No na druhej strane, tímy sú tento rok o jedného člena väčšie, študentov máme teda viac, dokopy 176. I tento rok sme využili metódu SCRUM vo vzdelávacom procese, a naďalej platí, že toto jedinečné prepojenie praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley nemá na Slovensku obdoby.

Čo sú živé projekty?

Živé IT projekty vznikli na KPI v roku 2015 ako pokus o duálne vzdelávanie študentov štvrtého ročníka v čo najširšom rozsahu. Postupne sa k tomuto projektu pridali Inštitút informatiky UPJŠ a neskôr aj KKUI. Je to najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra. Študenti mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekt, ktorý bol zadaný niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali možnosť poradiť sa s mentormi zo spoločnosti a univerzity. Svoje riešenia odprezentovali na podujatí v 2,5 minútovej prezentácii a taktiež v sekcii posterov. Porota následne vybrala 5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené vecnými cenami.

Projekty zadávalo 13 firiem a bolo vytvorených 37 tímov, ktoré vyvíjali funkčné prototypy projektov ako napr. virtuálna realita pre zobrazovanie medicínskych údajov, sledovanie emócií počítačom, rozpoznávanie rýb, či automatická kontrola obsadenosti parkoviska.

Odbornú pomoc študentom poskytlo 30 metorov z pôdy univerzít aj zapojených IT spoločností. Takto mohli študenti získať praktické skúsenosti nielen z technologických oblastí a programovania, ale aj v oblasti tímovej práce, manažérstva projektov a agilného softvérového vývoja.

Záverečné prezentácie všetkých tímov sa konali 24. januára v knižnici Technickej univerzity v Košiciach, pričom akcie sa zúčastnilo 176 študentov. V rámci celého projektu študenti odpracovali 9 226 hodín práce a napísali takmer 250 tisíc riadkov zdrojového kódu, presnejšie 242 790. Postery všetkých projektov si môžete pozrieť v brožúre živých projektov.

  • 1. miesto – „Smart Contract Flight Delay Insurance“, tím č. 18, študenti Marián Harbist, Lukáš Prokein, Patrik Seman, Dominik Sečka a Adriána Štofová pod vedením mentora zo spoločnosti Senacor Technologies AG. Ich používateľsky prívetívá mobilná aplikácia umožňuje byť finančne krytý v prípade, ak mešká váš let. Používateľ si v nej môže vybrať let a následne tri cenové kategórie letu. Transakcia sa potvrdzuje pomocou odtlačku prsta. V prípade meškania letu bude používateľovi zaslaná kompenzácia za meškanie. Aplikácia je bezpečná a všetky transakcie sú zabezpečené kryptovaním.
  • 2. miesto – „Využitie Force feedback rukavíc pre zobrazovanie medicínskych dát“, tím č. 12, študenti Ján Cabadaj, Damián Sedlák, Róbert Baláž, Matej Kvetko a Daniel Pavkovček pod vedením mentora zo spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o. Vďaka tejto aplikácii je teraz možné medicínske dáta zobraziť prostredníctvom virtuálnej reality. Študenti využívajú virtuálnu prilbu Oculus s použitím senzora Leap Motion. Taktiež špeciálne pre tento projekt vyvinuli rukavicu pre umožnenie spätnej väzby pri dotyku s virtuálnymi objektmi v aplikácii. Rukavica je zostrojená z komponentov vytlačených na 3D tlačiarni.
  • 3. miesto – „Nová aplikácia prehľadu zápasov SFZ“, tím č. 9, študenti Adam Mesarč, Ondrej Zoričák, Patrik Polák, Lukás Židzik a Dominik Trojčák pod vedením mentora zo spoločnosti bart.sk s.r.o. Tím vytvoril mobilnú aplikáciu s priateľským používateľským rozhraním, obsahujúcu prehľad zápasov a prehľad noviniek z webovej stránky Slovenského futbalového zväzu v reálnom čase. Detaily zápasov zahŕňajú napríklad zoznam všetkých zúčastnených hráčov na oboch stranách, detailné výsledky zápasov, či udelenia žltých a červených kariet jednotlivým hráčom. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

 

Video – funkcionalita aplikácie

zdroj: kpi.fei.tuke.sk