Money ERP - Bart Digital Products Money ERP - Bart Digital Products

Prečo prepojiť e-shop s ERP systémom

Automatizáciou e-shopov prostredníctvom ERP systému pomôžete rastu vášho biznisu.

Poznáte to, rutinná agenda v sebe zahŕňa celú radu monotónnych, no dôležitých procesov. Mnohé činnosti, ktoré denno-denne realizujete je však možné automatizovať, t. j. zjednodušiť život sebe a vašim zamestnancom. Ako však na automatizáciu vo vašom e-shope? Čo vám automatizácia okrem finančných a časových úspor prinesie?

Money ERP - Bart Digital Products
CRM system, photo via Unsplash

ERP systém pomôže s automatizáciou firemných procesov a zlepšením užívateľského zážitku

V súčasnosti každý zákazník pri nákupe na e-shope vyžaduje maximálny možný komfort, či už ide o on-line platbu, kvalitné informácie o objednávke či skladovej dostupnosti tovaru. Je zrejmé, že tlak zákazníkov na čo najpresnejšie informácie v e-shope neustále rastie.

Veľké e-shopy nastavujú úroveň užívateľského komfortu pomerne vysoko. Ak sa im začínajúce alebo rastúce e-shopy chcú vyrovnať, používateľský zážitok zákazníka nemôže byť o nič horší.

Prepojenie e-shopu s ERP systémom umožňuje zvyšovať užívateľský zážitok zákazníkov a automatizovať rutinné procesy. Obchodník tým získa čas na iné dôležité činnosti, ako sú on-line marketing, expanzia na ďalšie trhy, vylepšovanie e-shopu a pod. Zamestnanci v sklade vďaka ERP systému dokážu získať čas a poriadok. Zamestnanci v administratíve môžu vďaka tomu zabudnúť na ručné prepisovanie dát medzi rôznymi systémami, čím sa zníži chybovosť a redukuje sa množstvo reklamácii.

Pozrime sa teda bližšie na výhody, ktoré prepojenie e-shopu s ERP systémom prinesie.

Výhody prepojenia e-shopu s ERP systémom

Riadenie skladov

Presné zobrazenie skladovej dostupnosti, ktorá zohľadňuje celkový stav na sklade, stav objednávok, plán objednávok od dodávateľa. Skladníci vďaka ERP systému nemusia „nosiť“ rozloženie skladu v hlave. Vďaka mobilným PDA zariadeniam, ktoré sú napojené na ERP systém, vždy vedia, kde sa ktorá položka nachádza. Majú prehľad o objednávkach, či zoznamoch potrebného tovaru, vďaka čomu dokážu počas „jednej cesty“ naberať položky z viacerých objednávok.

Zhrňme si:

 • presná skladová dostupnosť,
 • znalosť presných pozícii na sklade,
 • presné informácie o stave objednávky,
 • rýchlejšie vyskladňovanie a expedícia objednávok,
 • časová a finančná úspora.
Money ERP - Bart Digital Products
Payment, photo via Unsplash

Prevádzka e-shopu

Určite to poznáte. E-shop a skladový systém spolu nekomunikujú. Vaši zamestnanci prepisujú objednávky ručne, čím logicky vzniká chybovosť, ktorá vedie k reklamáciám a časovým stratám. 

K zákazníkovi sa tak nemôžu dostať presné informácie o stave objednávky. Dáta sú necentralizované, je potrebné po nich pátrať.

Uvažovali ste nad tým, že prepojíte váš e-shop s ERP systémom, v ktorom máte všetky potrebné dáta centralizované, čím dosiahnete:

 • nulové prepisovanie objednávok ručne,
 • zníženie reklamácii,
 • lepšiu informovanosť zákazníka o stave objednávky.

Dokumentácia a administratíva

Šanóny plné papierových dokumentov, prehľady v excelovských tabuľkách? Hovorí vám to niečo? Zabudnite na evidenciu objednávok, skladových položiek, či faktúr v „papierovom systéme“ a preveďte všetky dôležité dokumenty do elektronickej podoby. V kombinácii s elektronickým potvrdzovaním a riadenou dokumentáciou:

 • zrýchlite schvaľovacie procesy,
 • zabezpečíte on-line prístup k dátam vašim zamestnancom,
 • automatickým generovaním časti dokumentov ušetríte množstvo času,
 • zabránite chybám pri ich vypĺňaní, duplicitám a následnému prepisovaniu.

Všetky dáta na jednom mieste

Potrebujete informácie, ktoré sú však k dispozícii u vášho kolegu a ten nie je v práci? Že smola? Určite nie. Jedným z veľkých prínosov ERP systému je, že v ňom nájdete všetky informácie na jednom mieste a v čase kedy ich potrebujete. Každý zamestnanec má prístup k tým informáciám, ktoré potrebuje k svojej práci.

A aké dáta nájdete v ERP systéme? Môžete čerpať informácie, ako:

 • databáza zákazníkov,
 • prehľad objednávok,
 • prehľady o skladoch, obratoch, či reklamáciách,
 • faktúry,
 • ale aj informácie o platobnej morálke vašich zákazníkov a mnohé ďalšie.

Vyhodnocovanie dát

Dáta na centrálnom mieste sú jedna vec. Vedieť ich však vyhodnotiť, orientovať sa v nich a čítať ich, to je už vec druhá. O to viac, ak zbierate dáta zo systémov tretích strán. Zber dát je prvým krokom k úspešnému riadeniu e-shopu, ak ich aj vyhodnocujete a analyzujete, je to cesta k výhre. Práve ERP systém vám dokáže pomôcť s analýzou a vyhodnocovaním informácii. Vie za vás strážiť rôzne ukazovatele a tak môžete mať pod kontrolou:

 • ziskovosť,
 • výšku nákladov, 
 • štatistiky o výkone obchodných partnerov,
 • prehľad o nákupnej histórii zákazníkov,
 • stav skladu a obrátkovosť položiek na sklade,
 • či prehľad reklamácii,
 • ale je toho samozrejme viac.
Money ERP - Bart Digital Products
Analysys, photo via Unsplash

Prínosy automatizácie pre váš biznis

Zhrňme si! Automatizácia firemných procesov vám môže priniesť množstvo výhod, medzi ktoré patria:

 • zobrazenie skladovej dostupnosti,
 • kvalitné informácie o stave objednávky,
 • centralizácia dát z rôznych zdrojov,
 • prístup k faktúre, výmene tovaru alebo založeniu reklamácie,
 • cenová politika, ktorá je aktuálna naprieč všetkými predajnými kanálmi,
 • agregácia viacerých predajných kanálov alebo značiek e-shopu. 

Money ERP – informačný systém, ktorý si rozumie s e-shopmi

Informačný systém Money ERP, ktorý možno poznáte ako Money S4 a Money S5, je určený na riadenie menších a stredných firiem, pomáha zjednodušovať sladovú agendu, prácu so zákazníkmi a predaj tovaru vo veľkoobchode, maloobchode alebo prostredníctvom e-shopu. 

Pre automatizáciu firemných procesov môžete využiť celý rad rozširujúcich modulov, vďaka ktorým môžete riadiť svoj e-shop priamo z Money ERP. Zrýchlite tak vybavovanie objednávok alebo môžete zautomatizovať vybavovanie zásielok pomocou PDA čítačky.

Modulárnosť Money ERP vám umožní vyskladať si riešenie presne na mieru podľa vášho podnikania a získať tak funkcie, ktoré posunú vaše e-commerce podnikanie na novú úroveň.

Za informačný systém Money ERP môžem povedať, že za posledné roky sme posunuli možnosti evidencie, spracovania a vyhodnocovania údajov potrebných pre obojsmernú komunikáciu s  e-shopom na oveľa vyššiu úroveň. V súčasnosti tak vieme zákazníkom, vďaka prepojeniu s informačným systémom, ponúknuť plnšie možnosti automatizácie a zrýchlenie práce, bez zbytočnej chybovosti. A práve to je možné dosiahnuť vďaka prepojeniu e-shopu a ERP systému.

Roman Kalamen, Obchodný manažér Money ERP, Solitea Slovensko, a.s.