Inšpirácie #48 Čo inovatívne sme spolu zrealizovali v októbri

V inšpiráciách za mesiac október sa dozviete:

  • o tom ako manažovať oprávnenia v app Crossuite;
  • a o jej novom admine pre zákaznícku podporu;
  • o možnostiach tvorby seminárov v app sportnet.online;
  • a jej rozšírení v podobe video asistenta rozhodcu;
  • o integrovaní služby SMSfarm do eshopu kinekus.sk;
  • a o funkcionalite, ktorá rieši problém zabudnútych košíkov v eshope daffer.sk.

#health

Peter

Manažment oprávnení v Crossuite

Zobraziť alebo skryť určité časti aplikácie? Sprístupniť určité dáta len pre vybraných používateľov? Po spustení manažmentu oprávnení na crossuite.com, žiadny problém. 

Celú aplikáciu sme pokryli systémom práv a teraz je možné jednoduchou zmenou nastavení povoliť alebo zakázať prístup k niektorým jej častiam alebo modulom. Dokonca je možné určiť, kto má mať možnosť pridávať, upravovať, vymazať alebo len čítať údaje z portálu Crossuite.

Manažment oprávnení dovoľuje vytvoriť ľubovoľné role pre používateľov: napr. admin, lekár alebo recepčný. Každej role je možné prideliť iné práva. Administrátor môže mať prístup ku všetkým nastaveniam a dátam. Lekár môže vytvárať nové záznamy v elektronickej karte pacienta, ale kolegove má prístupné len na čítanie. A naopak recepčný môže spravovať lekárov kalendár, ale k elektronickej karte už prístup nemá.

Jano

Crossuite admin website

Odteraz ma náš zakaznik prehľad o všetkých klientoch a klinikách na jednom mieste. Bol spustený nový admin web, ktorý slúži pre crossuite zákaznícku podporu.

Tento admin web slúži ako pomôcka pre pracovníkov zákazníckej podpory, ktorá im umožňuje rýchlo a efektívne vyhľadávať jednotlivých volajúcich klientov alebo kliniky a umožní im tak získať základné informácie o volajúcom.

#sport

Mišo

Platforma SportNet.online – seminare

Aplikáciu testovanie sme rozšírili o možnosť tvorby seminárov. Klienti platformy sportnet.online si tak vedia naplánovať seminár, jeho čiastkové kapitoly, kde si používateľ vie naštudovať potrebné materiály, prípadne stiahnuť dokumenty. Každá kapitola semináru môže končiť jedným alebo viacerými testami z daného okruhu. Až po úspešnom absolvovaní testov sa používateľ dostane ku ďalšej kapitole.

Samozrejmosťou sú centrálne účty používateľov, napojenie na CRM a skupiny používateľov, napojenie na vlastnú doménu a UI vo farbách organizácie, napojenie na tagmanager a prepojenie s centrálnym kuriérom správ. Tieto výhody sú súčasťou každej aplikácie na platforme SportNet.online.

Lukáš

Video asistent rozhodcu

Novou aplikáciou a rozšírením aplikácie Súťaže na platforme sportnet.online sme vyriešili problém komunikácie medzi VAR (Video Asistent Rozhodcu) a napríklad televíznym štábom. VAR pracovníci od teraz pri preverovaní situácií na futbalovom ihrisku majú k dispozícii rozhranie v ktorom zadávajú jednotlivé VAR udalosti.

Na druhej strane existuje verejná aplikácia var.futbalsfz.sk, na ktorej sa po vyhľadaní zápasu tieto udalosti zobrazujú v reálnom čase. Aplikácie sú optimalizované na tablety a mobily. Verejná aplikácia notifikuje nové VAR udalosti aj zvukovou signalizáciou.

#ecommerce

Pali

Kinekus.sk

Tento mesiac sme na e-shope Kinekus.sk integrovali službu SmsFarm, prostredníctvom ktorej rozosielame SMS zákazníkom e-shopu.

Hlavný dôvod integrácie tejto služby je, že väčšina zákazníkov môže prehliadnúť email o pripravenej objednávke na predajni v prípade, že si zvolili osobný odber na predajni. Pri zaslaní SMS redukujeme riziko prehliadnutia tejto informácie a zároveň si zákazník bude môcť okamžite vyzdvihnúť objednané produkty na vybranej predajni.

Matej

Daffer.sk

V praxi sa stretávame s množstvom neukončených nákupných košíkov, kde chýbal už len “krôčik” k uskutočneniu nákupu a vytvoreniu objednávky. Riešením tohto problému je funkcionalita, ktorá práve o takýchto košíkoch nakupujúcich informuje. Nakupujúci často opustí košík kvôli iným povinnostiam, alebo z iných dôvodov neuskutoční vytvorenie objednávky a na naplnený košík často zabudne, alebo sa k jeho obsahu už nevie dostať. Tým stráca eshop možnosť naplnenia novej objednávky a nakupujúci prichádza o nákup.

Implementovaný algoritmus v pravidelných intervaloch vyhodnocuje uložené “zabudnuté” košíky. Algoritmus cieli len na košík, kde sa reálne dá predpokladať záujem nakupujúceho vytvoriť objednávku, teda obsahuje vyplnené dodacie údaje, položky a pod. Ak je daný košík na základe niekoľkých kritérií vyhodnotený ako vyhovujúci k odoslaniu notifikácie, bude kupujúcemu na email zadaný v košíku odoslaný notifikačný email. Tento email obsahuje informácie o produktoch zabudnutých v košíku, ich počet a cenu. Pomocou tlačidla, ktoré ju súčasťou emailu, sa môže kupujúci vrátiť k svojmu nákupu a pohodlne dokončiť objednávku. 

Administrácia eshopu bola taktiež doplnená o možnosť do týchto košíkov nahliadnuť, poprípade odoslať notifikačný email manuálne nezávisle na vyhodnotení košíka algoritmom. V Administrácií je taktiež možné filtrovať objednávky na základe toho, či boli vytvorené práve na základe notifikačného emailu.

Zaujali Vás projekty, na ktorých pracujeme?