Digitálne inšpirácie #78: Čo inovatívne sme spolu zrealizovali v apríli

Žiadny digitálny produkt sa nezaobíde bez efektívnych nástrojov kontroly. Či už ide o jednorazový testing pred spustením novej fukcionality, alebo podrobné monitorovanie každodenných aktivít eshopu, to všetko sú dôležité prvky zabezpečujúce spokojnosť cieľových používateľov. Veď práve vďaka nim dokážeme identifikovať a opraviť chyby skôr, než by mohli spôsobiť zákazníkom problémy.

Vizuálny testing dokáže na projekte Crossuite identifikovať aj použitie nesprávneho fontu písma

Ľudo

Na projekte Crossuite sme najnovšie zaviedli automatizovaný vizuálny testing, ktorý nám umožňuje efektívne zachytávať chyby v jednotlivých prvkoch našej aplikácie. Najviac času nám šetrí pri kontrole správnosti dát po aplikovaní rôznych filtrov v rozsiahlych tabuľkách, no osvedčil sa už aj pri kontrole správneho zapracovania navrhnutého dizajnu programátormi.

Implementácia vizuálnych testov je navyše výrazne jednoduchšia a časovo menej náročná, ako vytváranie bežných automatizovaných testov. Napríklad kontrola štvorstĺpcovej tabuľky s 9 záznamami si pôvodne vyžadovala 270 riadkov kódu. Na druhú stranu, kód, ktorý zabezpečí kontrolu tej istej tabuľky pomocou vizuálneho testingu, zaberá len 2 riadky.

Vizuálny test nám navyše umožňuje odhaliť aj také chyby, ktoré iným spôsobom automatizovaného testovania nie je možné zachytiť, napríklad nesprávne zarovanie textov v tabuľke či zapracovanie chybného fontu. V súčasnosti máme do systému implementovaných 22 týchto testov a toto číslo plánujeme každomesačne navyšovať.

Pri vývoji aplikácie vizuálny test automaticky vytvorí základnú snímku obrazovky alebo konkrétneho prvku (tzv. baseline).Táto snímka potom slúži ako vzor, s ktorým sú porovnávané všetky ďalšie snímky získané počas testovania, aby sa zistilo, či došlo k akýmkoľvek vizuálnym zmenám alebo chybám.

Naše riešenie eKasy pre Oxyrion sa osvedčilo aj na českom trhu 

Dominik

O našej inovatívnej eKase Oxyrion ste si mohli prečítať ešte v minulom roku prostredníctvom prípadovej štúdie. Od jej publikovania sa nám darí riešenie ďalej rozširovať, napríklad aj skrz jeho implementáciu na český trh, pri ktorej sme museli čeliť výzvam ako rozdielna legislatíva a úplná absencia iných ekasových systémov. Po dôkladnom testovaní je systém teraz plne funkčný a prispôsobený lokálnym požiadavkám. Navyše sme doň pridali aj ďalšie kľučové funkcionality, ako: 

  • registrácia nových maloobchodných aj veľkoobchodných zákazníkov s IČO priamo na predajniach,
  • automatické generovanie zákazníckych kariet doručovaných emailom – ideálne na pridanie do digitálnych peňaženiek,
  • nový vernostný systém zliav založený na sume nákupov zákazníkov,
  • rozšírené štatistiky eKasy a možnosť diaľkového prístupu k nej, ktorý zabezpečuje efektívne monitorovanie tovaru a jeho predaja, vrátane aktuálneho stavu hotovosti.

Toto riešenie teda naďalej zefektívňuje denné operácie na predajniach a zvyšuje konkurencieschopnosť obchodov xfarby na trhu.

Vlastný nástroj pre skrátenie odkazov posilňuje marketing značky SOS electronic

Lukáš

V minulých digitálnych inšpiráciách sme vám predstavili vlastný nástroj na vytváranie QR kódov pre klienta SOS electronic. Teraz sme k tejto užitočnej funkcionalite pridali aj systém pre skracovanie URL adries.

Nástroj je dostupný priamo z CMS, bez nutnosti používania akýchkoľvek externých zdrojov. Skrátený link navyše využíva ľahko zapamätateľnú doménu soslink.me, ktorej štruktúra posilňuje povedomie o značke SOS electronic. Marketéri si pritom môžu pre ďalšie pokračovanie linku vytvoriť vlastný text alebo to nechať na API službu, ktorá vhodnú URL vygeneruje.

Systém uľahčuje prácu administrátorom aj tým, že  automaticky vyhľadá názov stránky a náhľadový obrázok a priradí ich k skrátenému linku, ktorý sa dá potom ľahšie identifikovať v zozname URL adries. Jednotlivé linky je tiež možné označiť tagmi a podľa nich ich ďalej vyhľadávať či filtrovať. Ku skrátenej adrese sa rovnako automaticky generujú už spomínané QR kódy pre jednoduchšie zdieľanie.

Dôležitým doplnkom funkcionality sú štatistiky sledujúce počet kliknutí na jednotlivé skrátené linky, vrátane informácie o krajine, zariadenia, prehliadača či operačého systému, z ktorého bola návšteva vykonaná. 

Všetky tieto vlastnosti robia z nášho skracovača užitočný nástroj zefektivňujúci marketingové aktivity SOS electronic aj prácu redaktorov.

Administračné rozhranie nástroja pre skrátenie linku.
Obrázok má prázdny alt atribút; jeho názov je shortlinks-statistics-2000x1129.png
Prehľad štatistík kliknutia na skrátený link.

Sledovanie priebehu aktualizácií na Fusion.sk je odteraz jednoduchšie

Peťo

Ak eshop predáva tovar od viacerých dodávateľov, je kľúčové, aby aktualizácie databázy produktov prebiehali čo najhladšie. Obzvlášť, ak sa jeho cena, dostupnosť či stav skladových zásob často menia.

Na fusion.sk sme to dosiahli zavedením pokročilého systému na sledovanie a diagnostiku aktualizácií. Ten umožňuje administrátorom eshopu nielen presne monitorovať vstupy dát od rôznych dodávateľov, ale aj efektívne identifikovať a rýchlo riešiť problémy, ktoré sa pri aktualizácii môžu vyskytnúť. V prehľadnom rozhraní je totiž možné sledovať zoznam jednotlivých aktualizácií a ich stav – úspešne dokončené, prebiehajúce alebo nedokončené, spolu s označením dôvodu zlyhania, ako napríklad chyba pri sťahovaní súborov alebo problémy so servermi. 

Tento systém výrazne zjednodušuje celkovú správu aktualizácií a pomáha administrátorom zabezpečiť správnosť informácií o produktoch naprieč celým eshopom.

Ukážka stavu aktualizácií.

CRM Oxyrion zefektívňuje prácu obchodných zástupcov

Dominik

V novembri sme začali pracovať na novom CRM systéme pre unikátnu aplikáciu Oxyrion využívanú pracovníkmi predajní xfarby. Dnes je už CRM súčasťou každodennej práce obchodných zástupcov spoločnosti a prináša im niekoľko zásadných inovácií.

Systém zahŕňa komplexné spravovanie obchodných príležitostí, podrobný prehľad o konkurencii a integráciu s Finstat, čo má za následok rýchlejšie a informovanejšie rozhodovanie. Vylepšený produktový katalóg im zas pomáha pri tvorbe cenových ponúk, zatiaľ čo video sekcie a helpdesk podporujú komunikáciu s B2B zákazníkmi a zvyšujú ich spokojnosť.

Všetky tieto funkcionality umožňujú zamestnancom firmy lepšie interagovať s klientmi a zefektívňujú ich prácu v oblasti obchodu. 

Zaujala vás niektorá z inšpirácií a radi by ste ju nasadili aj na váš projekt?