Bart Digital Products Bart Digital Products

„Ak nevieš kam sa chceš dostať, tak sa nečuduj, že si tam, kde si sa dostal.“

Táto veta mi rezonuje v hlave aj po dvoch týždňoch, odkedy sme sa vrátili z teambuildingu, ktorý bol venovaný vízii, poslaniu a hodnotám našej spoločnosti.

Skôr ako prejdem k samotnému eventu, dovolím si trošku predstaviť našu spoločnosť.
Keďže toto čítate, pravdepodobne nás poznáte z akcií ako sú Frontend Masters Košice, trošku nás poznáte z nášho blogu a Facebooku a poznáte nás asi tiež na základe referencií, riešení, ktoré sme urobili.

Ale čo určite neviete, lebo nemáte ako je, že sme firma, v ktorej nájdete aj :
• súrodencov
• švagrov
• spolužiakov zo základnej školy
• vyštudovaných učiteľov
• programátora, ktorý vyštudoval súbežne 2 vysoké školy
• červeno-diplomistov
• filozofov a ekonómov
• úspešného absolventa ironmana, či zopár maratóncov
a mohla by som pokračovať…

Toto všetko sú ľudia, ktorí u nás vo firme pracujú, a ktorí svojimi rozdielnymi pohľadmi na život formujú našu firmu.

Ja u nás patrím k staršej generácii a pamätám si ju ešte ako firmu, kde sa počet ľudí dal spočítať na jednej ruke. Kým predtým bolo jednoduché sa zladiť a pracovné vzťahy išli ruka v ruke s tými súkromnými, teraz to už také jednoduché nie je. A názory sa podstatne líšia.

Preto nadišiel čas sadnúť si spolu a pobaviť sa na tému čo chceme, aké sú naše vízie, aké je naše poslanie. Naša firma sa riadi agilnými princípmi a nefunguje u nás stromová hierarchia zodpovedností. Všetci sme si postavením na rovnakej úrovni, niektoré role sa však líšia v tom, že sú zodpovedné za technológie, za proces, za financie atď. Z pohľadu vývoja a delivery pre zákazníka sme si ale všetci rovní. A preto, keďže fungujeme v takomto rodinnom prostredí, nás názor všetkých zaujíma a spoločne sme sa rozhodli ho dať na papier a dať mu formu.

Rozhodli sme sa vízie, poslanie a hodnoty definovať, dať ich dokopy spoločne a začať ich verejne prezentovať a riadiť sa nimi. Doteraz sme sa nejakými hodnotami riadili, ale už veľmi skoro na úvod nášho brainstormingu sme prišli na to, že to boli naše súkromné hodnoty, alebo hodnoty, o ktorých si myslíme, že by mali byť správne.

Stretnutie v Levočskej Doline, kde sa akcia konala sme odštartovali predstavením nášho hosťa, a pre danú aktivitu aj nášho mentora pána Jozefa Ondáša. Pre tých, ktorí sa s týmto menom ešte nestretli pár základných info. Pán Ondáš bol prvým zamestnancom IBM Slovensko v 90tych rokoch 20teho storočia, bol zodpovedný za založenie IBM pobočiek v Košiciach a Banskej Bystrici a od roku 2006 pôsobil v spoločnosti T-system, kde sa mu počas piatich rokov podarilo vybudovať spoločnosť z 21 zamestnancov na 2100.

Hneď na úvod nám položil otázku, ktorá potrápila naše hlavy na pomerne dlhý čas.
Spýtal sa nás, aké sú naše osobné vízie, aké sú naše hodnoty. Vedeli by ste na túto otázku odpovedať?

Ak áno, napíšte si to. Viete odlíšiť, čo je vízia a čo poslanie?

Priznám sa, ak by sme tieto veci riešili svojpomocne, zamotali by sme sa už na prvom kroku.

Takto sme sa vedeli zmysluplne baviť k téme a spoločne sme sa zhodli, že všetci chceme pre nás, pre naše rodiny pevné zázemie, istotu.

A že čím je prostredie turbulentnejšie, tým musí byť zázemie pevnejšie.

Keď sme v tomto mali ako tak jasno a boli sme nútení sa poriadne zamyslieť a napísať to na papier, prešli sme k vízii firmy.

Začali sme veľmi opatrne, lebo stále sme bojovali s rozdielom medzi víziou firmy a poslaním.

Tak sme si otázku položili trochu inak:

Kde ako firma chceme byť o 10 rokov?

Na to sa už dalo ľahšie odpovedať….Vznikli nám rôzne odpovede, nechýbali ani klasické ako :

uspokojiť dopyt na 100%, spokojnosť tímu a členov, kvalita pre zákazníkov atď…zámerne nebudem prezrádzať všetko, lebo na vízii pracujeme a nebudem predbiehať.

Z vízie alebo vlastne už počas vízie sme prešli na poslanie firmy a tu sme si postupne začali uvedomovať aj naše slabé stránky. Začali sme témy viacej rozvíjať a keďže ja môžem hovoriť teraz hlavne za seba, aj ja som si uvedomila, kde v procesoch vo firme je priestor na zlepšenie. A takto naša diskusia pokračovala od rána od 10tej až do 18tej popoludní.

Postupne sme si definovali poslanie, pobavili sa o hodnotách, definovali si ďalšie kroky a dohodli sa na tom, ako budeme postupovať ďalej. Aby spoločne strávený štvrtok nebol len o kecaní, ale aj o skutkoch :)

No a plynule sme prešli od brainstormingu až k networkingu :D a to už je téma, za ktorú budú hovoriť hlavne fotky.

Ale mali sme sa fajn a young generation nabila pomerne veľkým rozdielom v bowlingu nás starších :). Či sme ich nechali, aby nás porazili? :)

Na záver ešte dodám, že táto aktivita a tento blog bude mať pokračovanie.
Celý tento proces definovania firemnej kultúry nie je aktivita len na jeden deň.
Nie je možné definovať poslanie, víziu a hodnoty takto rýchlo, ale základ je, že sme začali a veríme v správny smer.

A na záver ešte pridám jednu pamätnú vetu od pána Ondáša, ktorú medzi naše hodnoty chceme zaradiť

„Rob len to, čo keď sa zajtra objaví v novinách, nebudeš sa hanbiť pred celým svetom“

Našťastie sme sa touto vetou riadili aj počas networkingu :D