Bart Digital Products Bart Digital Products

Živé IT projekty: Mobilná aplikácia pre naše eshopové riešenie

Prvé spoločné stretnutie vo firme sme mali 19.10. Na tomto stretnutí sme sa dohodli, akým štýlom bude tento projekt prebiehať, ako často sa budeme stretávať, aké funkcie bude obsahovať aplikácia a aké technológie budeme pri vytváraní používať. Dohodli sme sa na pravidelnom stretávaní každý týždeň na Kalinčiakovej 26, kde by sme si mali prejsť, čo sme urobili minulý týždeň a zadali si úlohy nasledujúceho „šprintu“. Z hľadiska technológií sme sa rozhodli, že použijeme hlavne React Native a na backende node.js. Na navigáciu sme použili knižnicu react-navigation a na spravovanie a ukladanie stavu aplikácie redux a redux- persist. Zhruba sme si naplánovali, aké požiadavky by mala aplikácia spĺňať a aké obrazovky budú obsahovať konkrétne štatistiky, objednávky, zákazníci a základná obrazovka, ktorá bude obsahovať rýchly prehľad.

Práca na projekte

Prácu na projekte sme si rozdelili v tíme podľa minulých skúseností s technológiami, resp. ak sa niektorý člen chcel zoznámiť s novou technológiou. Postupne po týždňoch sme dokončovali aplikáciu a pridávali sme do nej naplánované funkcie, najprv na backende a potom na frontende – navigáciu medzi obrazovkami, prehľad objednávok, zákazníkov a rôzne štatistiky. Koncom novembra nám Čenťo poslal grafiku(za čo ďakujeme :)), teda sme mohli aplikáciu prerobiť do nového dizajnu a aplikácia konečne začala vyzerať dobre. Pred začiatkom vianočných sviatkov bola aplikácia z väčšej časti hotová, potrebovali sme doladiť zopár vecí a dorobiť login. S tým nám veľmi pomohol Laci Perduk (ďakujeme), tak ako aj s viacerými časťami backendu. Cez vianoce sme si oddýchli, doladili aplikáciu a od nového roka sme sa začali sústrediť na prezentáciu.

Prezentácia

Prezentácia je podstatnou časťou projektu a je dôležité urobiť ju dobre. My sme si nakoniec zvolili kombináciu prezentácie s minimálnym počtom slidov a videa, kde preklikáme aplikáciu, a tým ukážeme ako aplikácia vyzerá a ako sa používa. Dĺžka prezentácie bola striktne daná na 2 a pol minúty. To znamenalo, že po vymenovaní ľudí, ktorí na projekte pracovali a základných informáciach o tom, prečo sme aplikáciu robili a aké problémy sme s ňou vyriešili, nám na ukázanie a popísanie videa ostala približne minúta a pol. Vo videu sme postupne ukázali ako funguje prihlasovanie a po jednom sme prešli jednotlivé obrazovky. Dva dni pred prezentáciou sme mali poslednú generálku, kde sme si to všetko ešte raz prešli.

Záver

Myslím si, že prezentácia sa podarila na jednotku a Simona, ktorá aplikáciu prezentovala, bola s videom dobre načasovaná a popisovala obrazovky a funkcie aplikácie, ktoré boli na videu aktuálne viditeľné. Po odprezentovaní nás čakala ešte jedna časť, kde sa hodnotiaca porota prechádzala cez vystavené plagáty a zaujímala sa o podrobnosti, zaujímavé funkcie a ťažkosti pri implementácií. Keďže sme vzhľad a celú funkcionalitu ukázali už vo videu, porota na nás nemala skoro žiadne otázky. Celkovo sa mi akcia páčila, bola dobre zorganizovaná, menším problémom bolo malé meškanie. Ak by som mal hodnotiť predmet celkovo, tak si myslím, že spolupráca medzi firmami a študentmi vysokej školy je určite dôležitá a je dobré, že sa takéto predmety v študijnom programe vyskytujú.

Tipy

1. Video odporúčam robiť formou „reklamy“, ktorá ukáže hlavné výhody aplikácie zábavnou formou. Konkrétne funkcie by som nechal na rozhovor pri plagátoch, kde sa porota môže opýtať na špecifické veci, ktoré ich zaujímajú.

2. Prezentácia by mala byť plánovaná približne na čas 2:15, kde je možné si nechať rezervu zopár sekúnd v prípade technických alebo prezentačných problémov.

3. Z hľadiska plánovania technickej časti, je dobré si zadefinovať základné požiadavky, ktoré sa splnia na 100%, a v prípade skorého dokončenia týchto požiadaviek postupne pridať ďalšie. Je to lepšie, ako si zo začiatku vytvoriť nesplniteľné požiadavky a pri odovzdávaní nemať funkčné ani základné veci.

foto: KPI FEI TUKE