Prvé spoločné stretnutie vo firme sme mali 19.10. Na tomto stretnutí sme sa dohodli, akým štýlom bude tento projekt prebiehať, ako často sa budeme stretávať, aké funkcie bude obsahovať aplikácia a aké technológie budeme pri vytváraní používať. Dohodli sme sa na pravidelnom stretávaní každý týždeň…