Živé IT projekty 2023 slovami študentov

Živých IT projektov sa ako mentori zúčastňujeme už 8 rokov. Aj napriek tomu nás tento projekt stále dokáže pozitívne prekvapiť. Niekedy dravosťou študentov dokončiť prácu na 110 percent, inokedy zas kreativitou pri tvorbe prezentácií. A občas aj tým, ako skvele dokáže ľudí motivovať blížiaci sa termín odovzdania :)

Živé IT projekty sú unikátnym povinným predmetom študentov posledného ročníka na Katedre počítačov a informatiky FEI TUKE. V rámci neho si na začiatku semestra vyberajú reálny programátorský problém a následne 4 mesiace pracujú na jeho riešení spolu so špecialistami z firiem. Prepájajú tak v škole získané teoretické zručnosti s praxou a navyše sa učia efektívne plánovať, pretože vyvíjajú podľa Scrum metodológie.

Tento rok sme v bart-e mentorovali 3 projekty rozdelené medzi 15 študentov a študentiek. Každú skupinu viedli dvaja barťania. Programátori Dominik, Martin a Viktor zabezpečovali technickú podporu a Romana, Mirka a Monika, vystupujúce v úlohe product owneriek, sa na projekt pozerali ako finálny zákazník. Chceli sme, aby študenti takýmto spôsobom zažili ešte autentickejší Scrum a získali na svoju prácu spätnú väzbu z viacerých zdrojov. A čo sme spoločne vyvinuli? Samé praktické veci.

1. Farebná miešačka

Autorom tejto témy je bývalý “živý IT-čkár” a dnes náš kolega Dominik. Ako programátor pracuje na vývoji riešenia pre nadnárodnú spoločnosť Dejmark, ktorá sa zaoberá predajom prémiových farieb. Na základe tejto spolupráce prišiel s nápadom, ktorý by zamestnancom firmy ušetril čas a zároveň zvýšil presnosť pri miešaní farieb. Študenti dostali za úlohu vytvoriť mobilnú aplikáciu, do ktorej zamestnanec vloží požadovaný farebný odtieň. Aplikácia potom, na základe dát z databázy, rozloží farbu na jednotlivé pigmenty a určí ich presné množstvá potrebné na vytvorenie odtieňa.

Téma študentov zaujala svojou praktickou využiteľnosťou a tiež technológiou Flutter, ktorú sme im na jej vývoj odporučili: „Chcela som pracovať na niečom, čo bude mať v budúcnosti možno reálne využitie. A takisto som túto tému zvolila preto, lebo tvorba mobilných aplikácií je mi blízka,“ hovorí študentka Ivona. 

A čo si študenti po 4 mesiacoch práce napokon z projektu odniesli? „Naučil som sa pracovať s API a, aspoň z časti, vytvárať aplikácie pre mobil. Spoznal som tiež framework Flutter a zlepšil som sa v práci v tíme a dodržiavaní termínov,“ povedal Miroslav.

2. Živé IT inak

Na úvodnú diskusiu barťanov ohľadom tém na Živé IT projekty sme si prizvali aj minuloročné finalistky Mišku a Katku. Chceli sme vedieť, podľa čoho si témy vyberali a vymyslieť vďaka tejto informácii čo najzaujímavejšie projekty. Dozvedeli sme sa ale oveľa viac. Napríklad, že výber samotnej témy je technicky náročný, vyžaduje si kopec komunikácie a bolo by vhodné ho zjednodušiť. A tak sme sa chopili príležitosti a navrhli projekt Živé IT inak.

Úlohou študentov bolo v tomto prípade vyvinúť na základe vlastnej skúsenosti prihlasovaciu aplikáciu, ktorá zefektívnila rozdeľovanie tém pre ďalšie ročníky vysokoškolákov. Ako hovorí Marek: „Najväčšou motiváciou pre výber tohto projektu bolo, že sme na začiatku semestra sami nevedeli, kde hľadať potrebné informácie a videli sme taktiež priestor na zlepšenie v organizácii.“ Počas tvorby navyše pridali budúci absolventi aj ďalšie funkcionality, ako prehľad všetkých dokumentov súvisiacich s projektom, komunikačný kanál na hľadanie členov tímu alebo spravovanie tímov pre mentorov. 

Žiaľ, aplikáciu sa nám, vzhľadom na komplexnosť a krátkosť času, nepodarilo dotiahnuť do takého stavu, aby ju bolo v ďalšom akademickom roku možné nasadiť na univerzite. Napriek tomu sú ale študenti spokojní, pretože sa toho veľa naučili. „Získala som viac skúseností so Springom a zistila som, že práca v tíme nie je zrovna najľahšia. Zadanie si každý môže vysvetliť po svojom a ak sa nekomunikuje správne, môžu jednoducho vzniknúť problémy. Hoci ich nebolo veľa, občas som mala pocit, že sme pri návrhu riešenia pracovali skôr samostane, než v tíme,“ hodnotí Laura. „Zistil som, že práca Scrum Mastera je náročnejšia, ako som si prvotne predstavoval,“ dopĺňa ju s úsmevom Marek. 

3. AjTy Poker 

Náš posledný projekt sa zaradil medzi finalistov tohto ročníka. Jeho tému vymyslela Scrum masterka a mentorka Mirka. Za dôvtipný názov schovala aplikáciu, ktorá má tímom pomôcť odhadovať pri plánovaní práce čas potrebný na vývoj jednotlivých úloh. Ide teda o produkt, ktorý môže využiť každá IT spoločnosť fungujúca na Scrume. 

Práve to nám pri mentorovaní pomáhalo najviac – naša firma je primárnou cieľovou skupinou aplikácie a teda sme dokázali študentov naozaj zodpovedne usmerniť a povedať im, čo všetko by mala obsahovať. Mirka presne vedela čo chce v aplikácií mať a ako by to malo fungovať. Bola vždy ochotná sa stretnúť a pomôcť nielen s vývojom, ale aj s videom či plagátom. A Martin nám zasa veľmi pomohol s rozbehaním pre nás nových technológií. Keď sme si nevedeli rady, venoval sa nám niekedy aj neskôr večer, v rámci voľného času. Boli skvelí!pochvaľuje si spoluprácu Michal. 

Rozumeli sme si natoľko, že vysokoškoláci prišli prvý prototyp aplikácie otestovať priamo k nám. Na plánovaní ho využil náš testerský tím a študentom poskytol dôležitú spätnú väzbu, vďaka ktorej projekt dotiahli do dokonalosti. Čo všetko sa pritom naučili? „Mnoho vecí po technologickej stránke. Napríklad pre mňa boli úplnou novinkou websockety a práca s nimi. Zaujímavou súčasťou vývoja aplikácie boli taktiež pravidelné stretnutia, kde sme prezentovali, čo sa nám podarilo urobiť, a dohodli si ciele. To bola pre nás novinka, nakoľko takýto väčší projekt dotiahnutý do konca sme doteraz ako tím nerobili,“ vysvetľuje Michal.

Výsledok rozhodne stojí za to, o čom vás určite presvedčí projektové video:

Ako by sme Živé IT Projekty 2023 uzavreli my? Už pri prvých meetingoch sme si vraveli, že týchto študentov rozhodne chceme za kolegov! Všimli sme si totiž ich zodpovedný prístup, tímového ducha, záujem naučiť sa niečo nové a radosť z dobre odvedenej práce. A to sú pre nás tie najkľúčovejšie charakteristiky pravého barťana! Veríme teda, že sa s niektorými stretneme opäť. Najprv na osobnom pohovore a, ktovie, čoskoro možno aj na káve v našej kuchynke.

Už teraz sa tešíme, čo prinesie ďalší ročník projektu. Vieme ale, že to budú len ďalšie pozitívne prekvapenia.

Viac blogov zo zákulisia našej firmy nájdeš v kategórii barťania.