Creative Academy je prvá a jediná akadémia kreativity na Slovensku. Tu sa študenti neprichádzajú len učiť, ale získať vedomosti z praxe. Nejde tu o zapisovanie si poznámok, ale o obdržanie “briefov”, o nadchnutí sa, o vydaní námahy. Je to o tvarovaní seba samého cez učenie sa ako tvoriť, ako počúvať, ako spraviť chyby, ako pracovať v tíme. Je to o začiatku zoznámenia sa s jednou z najzábavnejších profesií akou je reklama.

Moderný web

Našou úlohou bolo vysvetliť účastníkom akadémie ako sa tvorí moderný web/eshop, a že jeho spustením sa všetko len začína. Vysvetlili sme celý proces tvorby web stránky/eshopu od výberu doménového mena, cez výber správneho systému, dodanie podkladov až po samotné spustenie. Ďalej na príkladoch sme ukázali, čo by mal moderný web obsahovať a ako majú tieto časti vyzerať z hľadiska UX.

18 prednášok, 16 lektorov

Okrem našej prednášky sa viete v rámci kurzu zdokonaliť aj v ďalších oblastiach: SEO, Branding, plánovanie eventov, kreatívny copywriting, komunikačné zručnosti, kreativita, skladba marketingového tímu, obsahová stratégia, psychológia vs. marketing, PR a krízová komunikácia.

Máte záujem prihlásiť sa na druhý ročník ?

Foto: Nikoleta Mackovjak