Frontend Masters Košice vol.15 už máji a opäť cez livestream - Bart Digital Products Frontend Masters Košice vol.15 už máji a opäť cez livestream - Bart Digital Products

Pokračujeme online (Frontend Masters Košice 15)

Pätnáste pokračovanie podujatia Frontend Master, druhé vysielané online. Tentoraz sme si do našej série prednášok zameraných predovšetkým na frontendový svet prizvali aj Michaelu Bačíkovú z KPI TUKE, ktorá nám spoločne s kolegom Petrom Sliackým predstavili témy reaktívneho programovania v Angulari. Michaela na praktickom príklade ukázala pincípy event binding-u a emitterov načo Peter nadviazal ukážkou knižnice RxJS.

Témy:

  1. Michaela Bačíková (KPI TUKE)Event binding & Emitters
  2. Peter Sliacky (Bart.sk) – RxJS a Observables

Viac sa dozvieš vo videu z livestreamu:

Tešíme sa Vášmu záujmu o témy, s ktorými dennodenne pracujeme a veríme, že sa uvidíme na ďalšom prokračovaní.