Po lopate: Čo je to SEO (Search engine optimization) - Bart Digital Products Po lopate: Čo je to SEO (Search engine optimization) - Bart Digital Products

Po lopate: Čo je to SEO (Search engine optimization)

S toľko omieľaným výrazom SEO sa stretol každý, kto niekedy riešil elektronický obchod alebo propagačnú firemnú stránku. Existujú dokonca spoločnosti, ktoré sa venujú výlučne SEO a ponúkajú príbuzné služby. Čo je to teda SEO a s akými výrazmi sa môžeme stretnúť pri riešení SEO?

SEO, teda Search Engine Optimisation je súbor odporúčaní, ktorých sa drží vývojár pri vývoji webu tak, aby webstránka dosahovala čo najlepšie výsledky v organickom vyhľadávaní, teda aby bola na čo najvyššej priečke vo vyhľadávaní cez niektorý z vyhľadávačov mimo platenej reklamy. Na Slovensku ide predovšetkým o Google (priemer vo svete je približne 93% podiel všetkých vyhľadávaní v prospech Google).

Postavenie webstránky vo vyhľadávaní sa realizuje formou crawlingu a indexácie. Crawling je proces, pri ktorom robot prechádza odkazy na webstránke a následne jednotlivé podstránky indexuje, teda ich začleňuje do výsledkov vyhľadávania.

Zásahy pre zlepšenie postavenia webu by sa dali rozdeliť do niekoľkých celkov:

Vonkajšie faktory

Keď hovoríme o vonkajších faktoroch (off-page SEO), ktoré ovplyvňujú postavenie webu, hovoríme hlavne o popularite stránky/značky. Ide o tzv. cross linking (prelinkovanie), kde sa posilňuje postavenie našeho webu tým, že o nás hovoria iní. Dosahuje sa hlavne tzv. natural links (napr. promo článok partnera na jeho stránke) a formou social mentions – či už ide o zdieľania na sociálnych sieťach, zmienky o značke (tzv. linkless mentions) alebo recenzie (napr. na TripAdvisor).

Marketing

Správna marketingová stratégia je potrebná pre správne určenie trhového segmentu, na ktorom je možné predbehnúť konkurenciu výberom vhodných kľúčových slov. Ide napríklad o založenie blogu na eshope, ktorý sa bude sústrediť na tú časť nášho sortimentu, ktorú konkurencia výrazne nepropaguje a ktorá teda v organickom vyhľadávaní môže ostatných predbehnúť a spropagovať našu značku. Medzi marketingové nástroje patrí aj zvyšovanie povedomia o značke cez platené vyhľadávanie a lepšou prácou s meta dátami, teda pútavým nádpisom a popisom, ktorý sa vo vyhľadávaní zobrazí. Pútavosť odkazu zvyšuje CTR (click-through-rate – miera prekliku, teda koľko ľudí z tých, ktorím sa stránka vo vyhľadávaní zobrazila na ňu klikla) a teda zvyšuje šancu, že si spomedzi návrhov vyberie práve našu webstránku.

Vnútorné faktory

Tzv. on-page SEO je súhrn doporučených praktík, hlavne zmien na webstránke, ktorými vývojár môže ovplyvniť SEO. Ide napríklad o optimalizáciu kódu tak, aby spĺňal doporučenú štruktúru (napríklad naslednosť nádpisov), prístupnosť (doporučená veľkosť písma, riadkovanie), dostupnosť na telefóne (klikateľnosť elementov na stránke) alebo rýchlosť (optimalizácia obrázkov a iných súborov, TTFB – Time to first byte, teda čas, kým sa zobrazí prvotný obsah). Človek zodpovedný za obsah môže pomôcť relevanciou obsahu (relevancia medzi odkazom, meta dátami, nádpismi a obsahom) a správnym tvorením odkazu (zapamätateľnosť, čítateľnosť, zároveň aby nepôsobil ako spam).

V súvislosti so SEO sa môžeme stretnúť aj s výrazom Black hat SEO. Výraz vznikol ako odkaz na čiernobiele filmy, kde mali kladné postavy biele a záporné postavy čierne klobúky a označuje teda “zlomyseľné” praktiky, ktoré sa snažia nedovoleným spôsobom manipulovať s hodnotením webstránky. Ide napríklad o umelo vytvorenú relevanciu obsahu (neprirodzene časté opakovanie kľúčových slov v obsahu, odkaze alebo doméne), ručné prelinkovanie (odkazovanie na vlastnú webstránku napríklad na fórach, bazároch, katalógoch) alebo neoriginálny, prípadne dokonca skopírovaný obsah.

Na záver

Optimalizácia webstránky zostáva a pravdepodobne aj v budúcnosti ostane fundamentálnou súčasťou starostlivosti o značku aj napriek nárastu možnosti relevantného zameriavania reklamy. Organické vyhľadávanie používa mnoho ľudí aj ako nápovedu ak si nepamätajú presný názov webstránky alebo si nie su istí, či má daná značka webstránku. Taktiež zákazník, ktorý v minulosti klikol na platenú reklamu a bol spokojný s výsledkom návštevy webstránky, je v budúcnosti náchylnejší využiť odkaz v organickom vyhľadávaní. Na to sa ale musí nachádzať webstránka na dostatočne vysokej pozícii.