Náš zákazník, náš pán? - Bart Digital Products Náš zákazník, náš pán? - Bart Digital Products

Náš zákazník, náš pán?

Na začiatku každého projektu je dôležité stanoviť si cieľ. Aká je však cesta k cieľu? V našom prípade – spolupráca. Tvorivá a fungujúca spolupráca. Vďaka spolupráci sa vieme spolu dopracovať k želanému cieľu, ktorý je výsledkom odbornosti a dôvery.

Prečo sa neriadime heslom “Náš zákazník, náš pán”?

Má to byť dlhodobé partnerstvo, kde sa obe strany vzájomne rešpektujú a dôverujú si. Ide v podstate o partnerský vzťah, kde dobrá komunikácia je základom a samotný zákazník sa zároveň stáva členom vývojového tímu.

Preto dobrá informovanosť a zaangažovanie zákazníka (partnera) do projektu je alfou a omegou dobrej spolupráce. K takejto spolupráci je potrebné byť na spoločnej vlne a rešpektovať princípy, podľa ktorých sa tím vrátane zákazníka riadi. Ich dodržiavaním sa buduje nielen dobrá spolupráca, ale zvyšuje sa aj dôvera a následne úspešnosť projektu. Takto hneď na úvod obe strany vedia, čo sa od nich očakáva, aby spolupráca mohla fungovať a bola úspešná.

Nastanú však situácie, kedy je potrebné reagovať na zmenu. Či už na strane zákazníka alebo aj u nás. Vďaka nastaveniu spolupráce a v závislosti od potrebných zmien, vieme túto výzvu premeniť v konkurenčnú výhodu zákazníka.

Ako pracujeme

U nás v bart.sk sa snažíme o dlhodobé partnerstvá. V úvode si vyjasníme potreby a očakávania zákazníka a navrhneme najlepšie možné riešenia šité na mieru pre konkrétneho klienta.

Aby bol zákazník pravidelne informovaný, tak so zákazníkom v pravidelných intervaloch preberáme požiadavky, ktoré sú hotové, a ktoré sa budú realizovať. V reálnom čase sa vyhodnocuje aktuálny stav projektu, prípadne sa prehodnotia priority podľa aktuálnych potrieb. Toto sa deje v pravidelných intervaloch tzv. Sprintoch. Zvyčajne ide o dvojtýždňový cyklus, kde sa na jeho začiatku preberie, čo sa ide realizovať a na jeho konci odovzdá to, čo je hotové. Prípadné problémy sa komunikujú priebežne počas vývoja.

Na odhalenie prípadných problémov vo vývoji nám slúžia aj pravidelné ranné StandUp-y, kde si povieme čo sme robili v predošlý deň, v akom to je stave a či to stíhame alebo máme s niečím problém. Takto je možné nepríjemnostiam predchádzať včasným informovaním zákazníka a operatívne ich riešiť.

K tomu stavu sme samozrejme dospeli evolučne a vyžadovalo si to zmenu myslenia aj u nás :)

Kedysi, pri menších projektoch, bolo postačujúce odovzdať projekt až po jeho ukončení. So zákazníkom sme tak boli v kontakte na začiatku a pri odovzdaní finálneho diela. Nemal dosah na projekt v procese vývoja. 

Sme však presvedčení, že každý projekt potrebuje pravidelnú starostlivosť. Priebežne je potrebné znižovať technologický dlh v online prostredí a pre e-shop v extrémnej konkurencii je dôležitý každý zapracovaný detail. Snažíme sa teda o to, aby zákazník bol súčasťou tímu a aktívne sa podieľal na vývoji produktu. Toto je osvedčený spôsob, ktorý nám v bart.sk funguje a verím, že ešte dlho fungovať bude.

Preto u nás platí slogan Náš zákazník, náš partner.

Viac blogov na tému agilného vývoja nájdete v kategórii agilita