Lukáš Pollák - Bart Digital Products Lukáš Pollák - Bart Digital Products

Lukáš Pollák: V bart.sk sa mi podarilo naštartovať kariérny aj osobnostný rast

Postupne sa vraciame do normálu a hodnotíme, čo nám karanténa „vzala“ a naopak čo nám dala, čo nás naučila. Nielen o tom sme sa porozprávali s ďalším Barťanom, Lukášom Pollákom.

Čo bolo predtým, ako si začal pracovať v bart.sk?

Predtým, ako som začal pracovať v bart.sk, som študoval na Technickej univerzite v Košiciach. Počas školy som sa okrem štúdia venoval cestovaniu, spoznávaniu nových ľudí, miest a krajín. Spoznával som Európu a taktiež USA, kde som sa následne vracal opakovane skoro každé leto.

Ako sa zmenil tvoj život po nástupe do práce?

Firma bart.sk mi priniesla do života veľa zmien. Môj harmonogram dňa sa upravil na efektívnejší a motivácia do práce a sebavzdelávania sa mi niekoľkonásobne zvýšila. Dôvodom je nie veľmi tradičný, avšak veľmi dobrý prístup manažmentu firmy k zamestnancom. Moja práca nie je o tom, že čakám kedy odbije záverečná hodina v práci, ale skôr o tom, ako sa čo najviac zapojiť do života firmy, inovácií a byť jej súčasťou.

Okrem práce a možnosti vzdelávať sa, mi firma bart.sk priniesla aj veľa nových priateľov a zážitkov. Medzi moje doteraz najobľúbenejšie aktivity firmy patrí otužovanie počas zimných mesiacov alebo lyžovačka na Kasprovom vrchu v Poľsku. Taktiež v rámci života firmy sa vidím aj v tomto smere, pri výpomoci organizácie čo najzaujímavejších aktivít pre firmu, ktoré posilnia už teraz silnú rodinnú atmosféru.

Na akom projekte aktuálne pracuješ?

Aktuálne pracujem na projekte Crossuite. Do tohto projektu som nastúpil začiatkom minulého roka ako nový člen tímu, ktorého úlohou je posilniť automatizovaný testing. Postupne sa však náš tím rozširoval a priamo úmerne sa rozširovali aj zodpovednosti. Momentálne je mojou hlavnou zodpovednosťou okrem automatizovania a písania scenárov, zber dát výsledkov automatizovaných testov a dát potrebných pre meranie kvality, predvídateľnosti a efektivity nášho tímu, z ktorých je potrebné vytvoriť závery. Znázorňovať anomálie a faktory, ktoré vedú k dodržaniu očakávanej kvality, resp. stanoveného rozpočtu.

Skús nám v skratke vysvetliť čo si máme predstaviť pod slovom automatizovaný testing.

Predstavte si, že ste testerom rozsiahlej aplikácie, na ktorej pracuje niekoľko programátorov. Počas implementácie nových „features“, prípadne úprav tých existujúcich dokážete efektívne detailným manuálnym testingom pokryť len tú časť, ktorá bola upravovaná. Keďže samotný zásah do webovej aplikácie môže ovplyvniť aj iné časti, okrem tej aktuálne vyvíjanej/upravovanej, je potrebné pretestovať aj tie ostatné. Na to slúži “Automatizovaný testing”, aby automaticky otestoval všetky časti aplikácie.

V skratke automatizovaný „end to end“ test je zautomatizované manuálne testovanie na základe user stories, ktorý má dôležitý prínos hlavne pri veľkých projektoch ako je napríklad projekt Crossuite, na ktorom pracujem, kedy manuálne testovanie je časovo veľmi náročné.

Čo sa dá ešte z tvojho pohľadu aktuálne vylepšiť a kam by to malo celé smerovať?

Cieľom je pokryť automatizovanými testami celú webovú aplikáciu. Ako som už spomínal, testy nám poskytujú okrem záruky kvalitného produktu odovzdaného zákazníkovi aj nové dáta o chybovosti a kvalite ako aplikácie, tak aj vývojového tímu. Podstatou je využiť zozbierané dáta z testov, v kombinácií s rôznym typom dát dodržiavania spomínaného procesu a taktiež s dátami poskytnutých od zamestnávateľa a zákazníka na grafické zobrazenie vývoja projektu z rôznych uhlov pohľadu.

Meranie kvality je veľmi rozsiahla téma a vedel by som rozpísať veľa príkladov k tomu, čo sa dá vylepšiť. Mojim osobným cieľom je doviesť kvalitu na projekte Crossuite v spolupráci s ostatnými členmi tímu do takého štádia, aby bola ľahko aplikovateľná pre ostatné projekty vo firme.

Čomu sa venuješ vo voľnom čase?

Trávenie môjho voľného času sa počas karanténnych opatrení zmenil a viac času som strávil nad sebavzdelávaním a prácou z domu, čo sa však prejavilo aj na fyzickom zdraví. Postupne sa však aj trávenie voľného času vracia do normálu a opäť sa začínam venovať svojmu obľúbenému športu – plávaniu. Snáď sa aj váha vráti do normálu :)

Mimo športu sa rád venujem cestovaniu a spoznávaniu nových ľudí. V mojom harmonograme si rád nájdem čas na čítanie odbornej literatúry, prípadne na dobrý film.

Top 3 aplikácie, ktoré najčastejšie používaš vo svojom smartfóne?

Pre komunikáciu s priateľmi využívam aplikácie Messenger a WhatsUp. Pre kontrolu mojej fyzickej činnosti využívam aplikáciu Health Mate.

Viac blogov zo zákulisia našej firmy nájdeš v kategórii Barťania