Prinášame vám prehľad zaujímavých funkcionalít, ktoré sme zrealizovali v mesiaci február.


Lukáš
Programátor

Sportnet.online – Elektronické licenčné konania

Futbalové kluby účinkujúce v dvoch najvyšších súťažiach (Fortuna Liga a II. liga) musia každý rok prejsť takzvaným licenčným konaním. Doposiaľ sa licenčné konanie realizovalo listinnou formou, čo znamená 200 až 300 strán dokumentov, ktoré musí každý klub dodať a záťaž na strane Slovenského futbalového zväzu, ktorý musí tieto dokumenty archivovať po dobu 10 rokov.

Premierovo sa tento rok pre licenčné konania “fortunaligových” klubov využije platforma sportnet.online. Najväčším prínosom elektronickej formy je rýchla komunikácia medzi subjektami a podrobný záznam o zmenách, ktorý dokumentuje kto a kedy dodal niektorý z potrebných dokumentov, prípadne kto a prečo prijal, resp. zamietol dodané podklady. Celé konanie, ale aj každá jeho časť, prípadne aj konkrétny dokument môže mať nastavený dátum, dokedy musia byť podklady dodané a schválené. V prípade zamietnutia je možné nastaviť dátum, do ktorého musia byť dodané správne podklady.


Martin
Programátor

Košiceonline.sk – priebežné výsledky volieb

Koncom februára sa konali voľby do parlamentu, čo je zakaždým veľmi ostro mediálne sledovaná udalosť. Spravodajské portály sú počas volebnej noci v plnej pohotovosti, aby svojim čitateľom priniesli tie najaktuálnejšie informácie o počte sčítaných hlasov a ich prerozdelení medzi politické subjekty.
Tieto parlamentné voľby sme sa stali aj my súčasťou tohto kolotoča, keď sme od nášho spravodajského portálu, KošiceOnline, dostali úlohu, ktorá sa týkala zobrazovania grafov s priebežnými a definitívnymi výsledkami parlamentných volieb. Výsledky sme mali zobraziť do 4 grafov, kde každý z nich zobrazoval výsledky z rôznych regiónov Slovenska (celoštátne, krajské okresné a Košické).

Realizácia úlohy sa dá zhrnúť do štyroch bodov:

  • zabezpečenie komunikácie so serverom ŠÚ SR pre sťahovanie súborov s aktuálnymi dátami
  • vytvorenie API, ktoré bude spracovávať dáta zo súborov pre naše potreby,
  • vytvorenie grafovej šablóny na frontende stránky,
  • monitorovanie samotného priebehu.

V prvom bode bolo potrebné kontaktovať ŠÚ SR s požiadavkou o online odber csv súborov s aktuálnymi dátami. Po schválení tejto požiadavky sme dostali prístup na server, z ktorého sme počas volebnej noci sťahovali spomínané súbory v pravidelných intervaloch.

Ďalším bodom bol návrh a implementácia API podľa špecifikácie, ktorú sme si dohodli s klientom. Keďže sme potrebovali dáta pre 4 rôzne typy grafov, prispôsobili sme tomu aj našu implementáciu. Vo výsledku sme dostali 4 API linky, kde každá z nich poskytovala zdrojové dáta pre iný graf.

V treťom bode sme sa pustili do prípravy frontendu stránky, kde bolo potrebné vytvoriť spomínanú grafovú šablónu a pre prípady krajských, okresných a Košických výsledkov aj elementom pre výber konkrétneho regiónu, z ktorého sme si chceli výsledky prezerať. Pre implementáciu grafov sme po analýze zvolili knižnicu React-Vis. Každý graf bol napojený na API linku, ktorá pre neho poskytovala dáta. Aktualizácie dát boli v pravidelných intervaloch, čiže čitateľ mohol vidieť priebežné zmeny výsledkov bez potreby refreshnutia stránky

Monitorovanie volebných výsledkov sa začalo po skončení moratória, t. j. o 23:00, kedy sme spustili skript pre pravidelné sťahovanie súborov. Počas celej noci sme nezaznamenali vážnejšie problémy a čitateľ si tak mohol pozerať aktuálne priebežné výsledky z volieb.


Lucia
Programátorka

Reparexshop.sk – detail produktu

Eshop Reparexshop prešiel výrazným redizajnom produktových stránok. Jednotlivé informácie týkajúce sa produktu boli zminimalizované a usporiadané do kategórií, čím sa zvýšila prehľadnosť stránky. Novinkou je použitý plugin na zdieľanie produktu v rámci sociálnych sietí.

Táto úprava prispeje k pozitívnemu vplyvu na mieru dôvery webu v očiach zákazníka a zvýšeniu miery predaja.


Mišo
Programátor

Daffer.sk – info box pre školy

V rámci e-shopu daffer.sk sme implementovali funkcionalitu infobox-u pre školy. O čo ide? Daffer e-shop sa výrazne líši od iných papiernictiev tým, že poskytuje pripravené sady školských potrieb. Každá škola vyžaduje inú sadu školských potrieb pre rôzne ročníky. Daffer má tieto sady vopred pripravené, čím je možné nakúpiť školské potreby svojej ratolesti doslova na pár klikov.

Spomenutý infobox sa snaží nákup sád ešte viac zjednodusiť. Každá škola má teraz možnosť umiestniť infobox na svoju vlastnú stránku. Daný infobox umožňuje zvoliť sadu a následne je užívateľ priamo presmerovaný do e-shopu na nákup zvolenej sady. Pre ukážku si môžete vyskúšať priamo tu. Jedná sa o základnú škola Hroncova 23 v Košiciach.


Laci
Analytik/programátor

Pricemania.sk – nové CMS

Práce na Pricemanii sme posunuli o level ďalej. Aktuálne sme sa začali venovať vývoju nového CMS rozhrania, ktoré umožní správu produktov a celého webu. Vychytávkou je najmä to, že celý stack technológií sme zaktualizovali a dostali do najvyšších dostupných verzií.


Dominik
Programátor

Oxyrion – B2B aplikácia

Najväčšie zmeny nastali v B2B aplikácií, do ktorej pribudlo viacero nových častí a funkcionalít. Prvou novinkou je zmena nákupu z produktového katalógu, kde si zákazníci môžu priamo v zozname nadefinovať požadovaný odtieň z tónovača. Priamo do zoznamu pribudli varianty spolu s komplementárnymi produktami a k farbám pribudli riedidlá.

Úplne novou časťou aplikácie je sekcia “Marketing”, kde si zákazníci môžu zakúpiť rôzne marketingové materiály, prípadne tu nájdu rôzne média určené na marketingové účely ako videá, letáky a podobne.


Šafo
Analytik/programátor

Conrad.hu – whishlist

Rozšírili sme funcionalitu pre prihlásených užívateľov o možnosť vytvárať nákupné zoznamy (wishlisty) a vkladať do nich produkty. Následne si môže užívateľ celý nákupný zoznam vložiť do košíka bez toho aby musel manuálne prechádzať jednotlivé produkty a vkladať ich samostatne do košíka.


Vojto
Programátor

Pelikan.sk – detail lístka

Po doplnení možnosti objednať si dopravu na letisko a späť sme doplnili do správy rezervácie aj detail objednaného autobusového lístka. V tomto detaile je možné pozrieť si odchody jednotlivých autobusov, detail pasažierov a taktiež je možné aj tento lístok do určitého času stornovať.


Ďuri
Analytik/programátor

Sos.sk – filtre

Opäť sme trochu zjednodušili používanie parametrických filtrov. Elektronické súčiastky majú nepreberné množstvo parametrov. Zákazníci napríklad vedia, aké púzdro by mala mať hľadaná súčiastka. Aby sa žiadaná hodnota rýchlejšie našla, doplnili sme fulltextové vyhľadávanie v hodnotách parametrických blokov. Zoznam hodnôt sa automaticky redukuje a po stlačení ENTER-u sa všetky zredukované hodnoty zaškrtnú a produkty sú následne vyfiltrované.

Pre jednoduchšiu registráciu slovenských firiem sme do registračného formuláru doplnili automatické vyplnenie fakturačných údajov na základe IČO:


Kamil
Analytik/programátor

Drmax.sk – súťaž

Spustili sme súťaž o 5x Škoda Scala. Vytvorili sme komplexné riešenie pre generovanie žrebov, overovanie žrebov, evidovanie súťažiacich až po samotné žrebovanie. Registrovať žreby môžete do 15. 3., výhercov žrebujeme 17. 3. 2020.

Okrem hlavnej výhry rozdávame ďalšie vecné ceny.

V rámci administrácie sme spustili nové logistické rozhranie pre štítkovanie balíkov cez UPS API, čo výrazne zrýchli možnosť doručovania. Štítok v PDF získavame priamo od SPS. Na konci dňa generujeme protokol s kompletnymi dátami.


Zaujali Vás projekty, na ktorých pracujeme?