Bart Digital Products Bart Digital Products

Frontend Masters Košice vol.11 v spolupráci s GitLabom

Jedenáste pokračovanie podujatia pre košickú komunitu programátorov sa nieslo v duchu procesov, Gitlabu a testovania. Ako organizátor Frontend Masters Košice sme oslovili spoločnosť GitLab, ktorá poskytla reklamné predmety do súťaže a taktiež pomohla s občerstvením za čo jej touto cestou ďakujeme. Pár dní pred podujatím sme mali plnú kapacitu auly a tak sme museli stopnúť registráciu. Aj preto ti prinášame záznamy z jednotlivých prednášok.

Ako neplytvať peniazmi klienta a časom programátora – Mirka Francová


Ako vie Docker a Gitlab pomôcť pri vývoji (nielen) backendu – Michal Hricišín


Testovanie webových aplikácií modernými nástrojmi – Martin Čuchta

Fotogaléria