Digitálne inšpirácie #52 Čo inovatívne sme spolu zrealizovali v februári

V inšpiráciách za mesiac február sa dozviete:

  • o QA ako plnohodnotnej súčasti vývoja;
  • o Performance unit testoch a Memory leak;
  • o licenčných konaniach na sportnet.online;
  • a o zimných olympijských hrách v Pekingu.

#health

Lukáš

Crossuite – QA ako plnohodnotná súčasť vývoja

V  Decembri  vám kolega Sam predstavil na čo nám slúžia používateľské scenáre pri tvorbe zadania a ako uľahčujú akceptáciu novej funkcionality. Tieto scenáre majú formu testovacích scenárov, ktoré následne využívame ako zadanie pre implementáciu E2E Akceptačného testu. To znamená, že implementovaný test musí pokrývať všetky kritéria, ktoré popisuje scenár.

Takýto akceptačný test sa vyvíja súbežne s vývojom samotnej funkcionality na tej istej vývojovej vetve. Pokiaľ teda nie je implementovaný test, tak ani samotná funkcionalita nemôže byť odovzdaná a akceptovaná. A súbežne, pokiaľ spustenie samotného testu neprejde bez chýb, tak funkcionalita, resp. test nemôže byť odovzdaný.

To, že Quality tím je plnou súčasťou vývoja novej funkcionality, má pozitívny vplyv na kvalitu a rýchlosť odovzdávania funkcionalít zákazníkovi. Aj na základe toho sa nám v tíme Crossuite, ktorý pracuje na  webovej aplikácií zameranej na managment hlavne v oblasti zdravotníctva, za posledný týždeň podarilo odovzdať viacero dôležitých funkcionalít, ktoré prešli akceptáciou pomocou automatizovaného E2E testingu:

  1. Možnosť odstránenia Practice (skupiny doktorov) z používania aplikácie a taktiež funkciu Admina pre prípadné obnovenia predtým odstránenej Practice. 
  2. Emailové notifikácie pre doktorov o rezervácií slotu na vyšetrenie pacientom
  3. Možnosť Download / Upload docx súboru pre dokument šablóny
Stano

Crossuite – Performance unit testov a memory leak

Nedávno sme na našom hlavnom backendovom projekte zaznamenali problém s unit testami. Všimli sme si, že zakaždým spotrebujú viac pamäte. Z neznámych príčin sme pri bežných CI/CD releasoch a kontrolách začali míňať všetkú dostupnú operačnú pamäť.

Po dôkladnej analýze unit testov a napojení na server sme zistili, že ukončené testy nevyčistia dočasnú pamäť, v ktorej držia dočasné súbory a premenné. Po každom teste sa spotreba pamäte navýšila zhruba o 50 až 100 MB, čo celkovo predstavovalo alokáciu cez 7 GB.

Samotný Jest a aj node disponuje mnohými nástrojmi na logovanie a vypisovanie možných príčin či vyťaženosti pamäte. Po zopár hodinách prehrabávania sa v memory dumpoch sme došli k riešeniu – problém bol v tom, ako sme ukončovali spojenie s redisom a databázovým poolom.

Po tejto optimalizácii sa nám podarilo alokovanú pamäť udržať na desatine pôvodnej hodnoty.

#sport

Lukáš

Licenčné konania

Ešte pred koncom prebiehajúcej futbalovej sezóny sa prostredníctvom modulu licenčných konaní otvorili 3 licenčné konania, konkrétne pre štart v II. lige mužov, pre klubové súťaže UEFA a Fortuna ligu a pre štart v Lige majstrov žien.

Pred ich otvorením do modulu pribudlo niekoľko menších i väčších zmien. Tou najpodstatnejšou je možnosť zdieľať určitú časť konania s iným konaním. Takýmto spôsobom je možné dokumenty prepojiť takým spôsobom, aby klub, ktorý je účastníkom viacerých konaní, nemusel nahrávať všeobecne platný dokument (akým je napríklad výpis z obchodného registra) duplicitne pre každé konanie zvlášť. Stačí ho nahrať raz a vybrať tie konania, do ktorých sa má súbor nakopírovať.

Juraj

Zimné olympijské hry Peking 2022

Olympijské hry sú bezpochyby najprestížnejším športovým podujatím ako pre športovcov samotných, tak aj pre športových fanúšikov. Zimné olympijské hry sú z pohľadu diváka špecifické tým, že zo širokej palety disciplín, v ktorých sa súťaží, existujú také, ktoré sú v konkrétnej krajine z pohľadu sledovanosti a záujmu dominantnejšie. Na Slovensku je to bezpochyby hokej a zjazdové lyžovanie. Z tohto dôvodu sme upravili náš programový widget, ktorý sa v čase konania ZOH zobrazoval takmer na všetkých podstránkach Sportnet portálu. V hornej časti sa nachádzal užší panel s najdôležitejšími odklikmi olympiády samotnej a so sliderom programu po dňoch.

V dolnej časti, sa nachádzal panel venovaný hokejovému turnaju, s programom zápasov a výsledkami. Po tejto úprave už teda vieme skombinovať dve udalosti, ktoré spolu súvisia a jednu z nich vyzdvihnúť.

Zaujali Vás projekty, na ktorých pracujeme?