Cieľom tohto článku je zvýšiť informovanosť a dozvedieť sa, čo sme vylepšili u nás, ale hlavne na projektoch našich zákazníkov. Takýto súhrn budeme prinášať pravidelne raz za mesiac, aby sme spoločne vedeli, na čom sa pracovalo na jednotlivých poschodiach v bart.sk.

Erik
Analytik / Programátor

Crossuite

Spustenie, Technológia
– Najkomplexnejšie nasadenie Angular-u aké v Bart-e bolo
– Prešlo to už aj „testovaním“ na reálnych zákazníkoch v reálnych podmienkach.
Prečo to spomínam:
Angular je vhodný pre takto veľké aplikácie a umožňuje aby aplikácia bola rozumne modulovaná a následný vývoj bol dlhodobo udržateľný. Angular samotný ponúka všetko potrebné čo na vývoj takejto aplikácie treba a nie je potrebné využívať množstvo ďalších knižníc a pod.

Performance
– Nasadenie FPM pomohlo predísť vyblokovaniu apachu, čo viedlo k nedostupnosti aplikácie.
– DB sa pridelilo viac RAM, čo zásadne znížilo zaťaženie diskov a zrýchlilo vykonávanie dotazov.
Prečo to spomínam:
Treba si dávať pozor na to, čo je nastavené na serveroch a priebežne sa tomu venovať. Nestačí napríklad len pridať fyzicky RAM, ale je potrebné aj zmeniť nejaké nastavenia tak, aby ju systém vedel aj optimálne využiť.


Šafo
Programátor

Letenky.sk

Feature
– Robili sme emailovú šablónu pre ponuky posielané klientom.
Prečo to spomínam:
Grafiku nám spravil Čento (mimochodom veľmi peknú). Implementáciu emailovej šablóny som odhadol, ako keď sa strihá normálna stránka, čo bola chyba 🙂 E-mailové šablóny majú dosť prísne pravidlá čo sa týka použitia elementov a CSS štýlov.

Technológia
– Začali sme pripravovať webstránku pre správu rezervácie pre Pelikán v Angular 4. Prečo to spomínam: Aspoň budeme môcť porovnať Angular vs React.js. Zatiaľ sa mi ale stále páči viac React.


Mišo
Analytik / Programátor

Bart.sk

Zaviedli sme technology board a postupne sa prehryzávame cez automatický deploy.
Definovali sme technológie, s ktorými robíme a niektorým sme definovali zodpovedného jedinca.
Implementujeme bartanius-leaderboard – vnútrofiremnú súťaž, kde zamestananci vedia získavať body za dôkladnú prácu a dodržiavanie stanovených pravidiel.

Eshop SFZ

Volumetrický cenník
Multishop – viac dodávateľov a jeden nákup, spoločná platba

Node.js a swagger
Pre nás nová technológia swagger + node.js express http server sa ukazuje ako veľmi výhodná pre efektívne písanie rest web šluzieb


Tomáš
Analytik / Programátor

Topankovo/Saxana

Technológie / Feature / Performance
Úplne nový projekt, jeden z prvých, ktorý sa bude u nás programovať na PHP 7, keďže to funguje na ecommenrce Magento2.
Prečo to spomínam:
Celý vývoj prebieha na lokálnych mašinách využívajúc docker. Každá služba, či už php, db, redis, varnish funguje v samostatnom kontajnery. Ako prvé by som vyzdvihol práve docker, keďže je to jedna vec, ktorú by som chcel u nás presadiť práve na vývoj, kvôli rôznorodosti technológií používaných na našich serveroch. a taktiež možnosť škálovať samotné aplikácie. Či už ide o eshop, portál atď.


Viktor
Analytik / Programátor

Nomiland.sk

Reklamačný modul

Zákaznícke reklamácie
Dodávateľské reklamácie
Zdieľanie komunikácie a dokumentácie k reklamácii
Zasielanie emailových notifikácii
Reporting jednotlivých segmentov reklamácie

Supercool.sk

Implementácia platonej brány PayU


Niečo navyše 🙂

 

Príjemne ma prekvapil Stano. Keď sme potrebovali dokončiť release, nevykašlal sa na to a robil dlho do noci, kým to nedokončil a bol Jorisovi celý čas k dispozícii.

Cez víkend 4-5.11 sa spúšťali nové UFG projekty (saxana, topnakovo, botovo….a nieco madarske :D) a Tomáš bol aktívny a k dispozícii celý víkend . Plánovaný bol len support v nedeľu ale nakoniec veľká časť bugs fixingu prešla na nás a na Tomáša. V pondelok sa k tomu postavil tiež zodpovedne a s Rasťom z UFG si prechádza priority, aby sa vedel zapojiť celý tím(vrátane Šafa). Za mňa zatiaľ veĺmi dobrý priebeh podpory a spúšťania nových webov UFG.

Čenťo iniciatívne implementoval časti kódu frontedu a backendu na základe toho čo odsledoval od kolegov (Spracovanie kontaktného formulára, Google reCaptcha)

Matúško sa popasoval s komplikovanosťou neštandardného CMS riešenia pre unipo a zaimplementoval požiadavku zákazníka. Neobišlo sa to však bez frustácie neznalosti kódu 🙂

Lukáš B. za kompletné odkomunikovanie a odprezentovanie zákazníkovi, ktorý implementáciu bez väčších výhrad odsúhlasil

Maťo Č. zaviedol Jenkins, automaticky deploy a unit testy, zatiaľ v malom, ale rozbehne sa to.

Lukáš G. sa výborne etabloval na pripomienku futbalnetu, bez akéhokoľvek reptania a zbytočného otravovania spracoval urgentnú požiadavku.

Chcel by som pochváliť všetkých, ktorí sa zaujímajú o technology board a prinášajú na každom meetingu nové nápady a riešenia.

Ja: Zaviedol som swagger a node.js
A vymenil som záchodové dosky, možno to znie ako blbosť, ale väčší kentus som pod doskou ešte nevidel, takže som si za odmenu spravil čokoládu v automate 🙂

Lukáš G. bez toho, aby som to potreboval pripomínať odladil celú respozívnu verziu stránky dajmespolugol.sk

Refactor API tak, aby sa nám lepšie pracovalo so zložitými SQL dotazmi. Vylúčili sa tak ľudské chyby. Napríklad funkcia update(), ktorá podobne ako niektoré ORM vyskladáva query automaticky na základe parametrov.

Refactor osôb a organizácii (entity na stránke) tak, aby bolo možné nasadiť server rendering a najmä aby sa predišlo chybám spôsobeným race condition.

Pridané animácie na rôzne elementy (po prejdení myšou). Ide o stránku najmä pre mládež, preto túto hravosť oceňujem dvojnásobne.

Prepracovanie zoznamu aktivít (kompletné prepracovanie podstránky) aby viac odzrkadľovala potreby používateľa portálu.

Ja: Zostal som v práci do noci, aby som poriadne odladil stránku a pripravil ju na demo pred zákazníkom. Množstvo drobností nám ako tímu ušlo.

Chválim Ďuriho za správu, ktorú poslal na slack ohľadom komprimácie odpadkov a umývania riadu v kuchynke 🙂

foto: freepik