Testovanie bipolárnej emocionálnej odozvy alebo tiež BERT je metóda na získanie subjektívnej spätnej väzby od používateľov. Táto metóda je obzvlášť vhodná na porovnávanie viacerých návrhov, v prípade, ak potrebujeme rozhodnúť, ktorí z návrhov je lepší.

Poďme si ukázať čo to ten BERT vlastne je.

Jednoducho povedané ide o hodnotiacu škálu s dvoma protikladnými hodnotami na oboch koncoch. Napr. “moderný” a “staromódny” alebo “vierohodný” a “nedôveryhodný”. Škála zvyčajne pozostáva z 5, 7, alebo 9 bodov, avšak malo by platiť to, že sa jedná o nepárne číslo. Taktiež v snahe znížiť mieru skreslenia sa odporúča, aby hodnoty boli poprehadzované. To znamená vyhnúť sa tomu, aby všetko pozitívne bolo na jednej strane a všetko negatívne na strane druhej.

Ak takúto škálu máme vytvorenú, ukážeme ju našim respondentom a požiadame ich, aby zaznačili, kde si myslia, že návrh, ktorý sme im ukázali na škále patrí. Takto vieme porovnať viacero návrhov a získať obraz o tom, ktorý návrh vyvoláva v našich respondentoch, akú emóciu.(Príklad použitia BERT na zachytenie spätnej väzby od používateľov)

 

Následne môžeme zozbierané výsledky ďalej spracovať a zobraziť, či už ako stĺpcové grafy alebo grafické škály. Tento výstup môžeme ukázať osobe zodpovednej za projekt, a na základe toho sa môže rozhodnúť, ktorý návrh použijeme.

Ako tvoríme dizajn v bart.sk?