Testujeme vizuálny dizajn pomocou metódy BERT - Bart Digital Products Testujeme vizuálny dizajn pomocou metódy BERT - Bart Digital Products

Testujeme vizuálny dizajn pomocou metódy BERT

Testovanie bipolárnej emocionálnej odozvy alebo tiež BERT je metóda na získanie subjektívnej spätnej väzby od používateľov. Táto metóda je obzvlášť vhodná na porovnávanie viacerých návrhov, v prípade, ak potrebujeme rozhodnúť, ktorí z návrhov je lepší.

Poďme si ukázať čo to ten BERT vlastne je.

Jednoducho povedané ide o hodnotiacu škálu s dvoma protikladnými hodnotami na oboch koncoch. Napr. “moderný” a “staromódny” alebo “vierohodný” a “nedôveryhodný”. Škála zvyčajne pozostáva z 5, 7, alebo 9 bodov, avšak malo by platiť to, že sa jedná o nepárne číslo. Taktiež v snahe znížiť mieru skreslenia sa odporúča, aby hodnoty boli poprehadzované. To znamená vyhnúť sa tomu, aby všetko pozitívne bolo na jednej strane a všetko negatívne na strane druhej.

Ak takúto škálu máme vytvorenú, ukážeme ju našim respondentom a požiadame ich, aby zaznačili, kde si myslia, že návrh, ktorý sme im ukázali na škále patrí. Takto vieme porovnať viacero návrhov a získať obraz o tom, ktorý návrh vyvoláva v našich respondentoch, akú emóciu.

Následne môžeme zozbierané výsledky ďalej spracovať a zobraziť, či už ako stĺpcové grafy alebo grafické škály. Tento výstup môžeme ukázať osobe zodpovednej za projekt, a na základe toho sa môže rozhodnúť, ktorý návrh použijeme.

Máš toto všetko v malíčku? Potom sa pridaj do nášho tímu!