Prispeli sme k digitálnej budúcnosti mesta Prešov

Koncom septembra sa nám podarilo spustiť výnimočnú novinku. Ide o tzv. DataHub – inovatívne riešenie pre správu dát a digitalizáciu Prešova. Jeho prvé “živé” testovanie prebehlo na podujatí Hackathon: Digitálne dvojča mesta Prešov. Využil ho dokonca aj výherný tím nolimit, ktorý navrhol systém merania okamžitej spotreby elektrickej energie objektov v meste. A to je ešte iba začiatok!

Prečo riešenie vzniklo?

Pred zavedením DataHub čelilo mesto problémom spojeným s vlastníctvom a dostupnosťou dát. Každý dodávateľ softvéru mal totiž svoje vlastné databázy údajov a mesto nad nimi nemalo takmer žiadnu kontrolu. Navyše, prevádzkovanie “mestských” aplikácií (služby pre úhradu parkovania a pod.) tretími stranami predstavuje riziko nedostupnosti týchto služieb po skončení zmluvy s dodávateľom. 

Preto vznikla myšlienka vytvoriť DataHub – lokálne riešenie, ktoré zabezpečí centralizované ukladanie dát a sprístupní ich budúcim dodávateľom softvérov, webov či aplikácii pre mesto. Všetky údaje sú teraz uložené na serveroch v úrade v Prešove a vďaka DataHub k nim môžu tretie strany bezpečne pristupovať a ďalej s nimi pracovať.

Čo DataHub mestu Prešov prináša?

Centralizovanú správu dát

DataHub Prešov umožňuje mestu centralizovane spravovať všetky dáta. Nové softvérové riešenia by mali čerpať údaje výhradne z tohto zdroja, čo zabezpečuje konzistentnosť a dostupnosť údajov.

Otvorený zdrojový kód

Vývojári, ktorí budú vytvárať nové softvérové riešenia pre mesto, by mali zverejňovať svoju dokumentáciu a zdrojový kód na stránke DataHub. Projekt tak bude môcť byť ďalej rozširovaný a spravovaný aj po ukončení spolupráce s dodávateľom.

IoT a asynchrónnu komunikáciu

Súčasťou riešenia DataHub Prešov je MQTT broker, ktorý umožňuje asynchrónnu komunikáciu údajov. Zabezpečuje teda neustály tok dát a umožňuje využiť na ich zber a spracovanie IoT zariadenia. V súčasnosti ide napríklad o GPS údaje o vozidlách MHD, ktoré sú cez MQTT broker zasielané do DataHub-u každých 15 sekúnd. Tie sa dajú využiť napríklad pri vývoji aplikácii sledujúcej MHD a jej meškanie či výpadok.

Dokumentáciu 

Každý projekt, ktorý využíva DataHub Prešov, má priestor na zverejnenie svojej vlastnej dokumentácie a zdrojového kódu v GitLab-e. Jej zverejňovanie na stránke datahub.presov.sk je pritom automatizované a naprogramované podľa osvedčených procesov CI/CD. To uľahčuje sledovanie a správu projektov a zabezpečuje transparentnosť vývoja. Na zobrazovanie dokumentácie bol využitý generátor Nextra, ktorý obsahuje aj vyhľadávač, takže v projektoch bude možné jednoducho sa zorientovať aj v prípade veľkého množstva údajov.

Využitie existujúcich údajov

V DataHub-e sú dnes dostupné len niektoré existujúce otvorené dáta, ako napríklad spomínaná poloha vozidiel MHD alebo informácie o súradniciach všetkých ulíc. Čoskoro by ich však malo pribudnúť oveľa viac. Tieto údaje môžu byť následne využívané pre rôzne účely, ako je sledovanie stavu zimnej údržby, vyprázdňovania kontajnerov alebo ošetrovania zelene. Možností je veľa, stačí to vymyslieť :)

Je to bezpečné? Áno!

Jednotlivým aplikáciám a klientom, ktoré su napojené na MQTT broker, vieme nastavovať rôznu úroveň práv. Tú riadime z backendu. Niektoré dáta môžu byť verejné, iné zas obmedzené pre určitú skupinu či dostupné len pre ďalšie aplikácie. Pre zachovanie bezpečnosti samotných projektov boli vytvorené odporúčania, ktoré by mal splniť každý vývojársky tím, aby mohla jeho aplikácia či web s DataHub-om bezpečne komunikovať.

A čo bude ďalej?

DataHub Prešov je významným krokom smerom k digitálnej budúcnosti mesta. Centralizácia údajov a otvorený prístup k zdrojovému kódu poskytujú mestu väčšiu kontrolu a možnosť inovovať. Zároveň projekt podporuje transparentnosť a spoluprácu s vývojárskymi tímami a občanmi, čo môže mať pozitívny vplyv na rozvoj mesta Prešov. Veríme, že aj vďaka nášmu DataHub-u sa čoskoro dočkáme nových užitočných aplikácii pre všetkých Prešovčanov. A kto vie, možno po čase pribudnú aj ďalšie mestá :)