ISO9001 – Čo prináša našim klientom a ako pomáha kolegom? 

ISO norma sa zameriava na kvalitu manažérstva. Hodnotí najmä to, či firma dbá na zákazníka a dlhodobý úspech jeho projektu, či robí rozhodnutia postavené na reálnych výsledkoch a či sa neustále zlepšuje. My v bart.sk dodržiavame tieto hodnoty prirodzene a keďže sme mali všetky predpoklady ISO bez problémov získať, rozhodli sme sa, že do toho pôjdeme. 

Už keď sme začínali proces certifikácie, vedeli sme, že:

 • vyvíjame agilne podľa najnovšej SCRUM Guide 2020,
 • pri práci postupujeme efektívne a procesy vývoja neustále zlepšujeme,
 • zodpovednou analýzou predchádzame možným rizikám,
 • máme definované zodpovednosti na každej úrovni,
 • rozhodujeme sa na základe faktov,
 • dodržiavame termíny dodania projektu v súlade so stanovenými cieľmi,
 • náš výber kolegov je založený na náročnom a kvalitnom výberovom konaní,
 • bezpečne ukladáme všetky citlivé informácie.

ISO tieto naše kvality potvrdilo a ešte viac nás zaviazalo k ich dodržiavaniu. Stále sa ale chceme posúvať vyššie a preto sme si stanovili ďalšie ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť pri každom projekte. Patrí medzi ne: 

 1. Automatická evidencia chýb softvéru v prevádzke – Najhoršie je, keď si chybu všimne používateľ, alebo zákazník softvéru. A preto máme naše projekty napojené na automatickú detekciu chýb, ktoré sú reportované priamo vývojárom, aby boli v čo najkratšom čase odstránené.
 2. Vývoj v tíme a review kóduKaždú funkcionalitu nasadzovanú do projektu musí skontrolovať a odsúhlasiť minimálne jeden ďalší člen development teamu. Takouto kontrolou zabezpečujeme, že do produkcie sú vždy zaradené len kvalitné, viacerými rukami a očami skontrolované kódy.
 3. Využitie automatizovaného nasadzovania nových verziíNové funkcionality sú nasadzované do “živých” projektov pomocou automatizovaného nástroja, nikdy nie manuálne. Stroj sa totiž nevie pomýliť, a nevie teda omylom znefunkčniť živý systém.
 4. Zálohovanie aplikácie a používateľských dátZálohujeme všetky súčasti produkčných serverov – ukladáme dáta samotnej aplikácie, údaje o používateľoch aj databázy. Zároveň realizujeme celkovú zálohu projektu minimálne raz za týždeň.
 5. Trojfázový začiatok spolupráce so zákazníkomNa začiatku spolupráce sa zákazník v rámci obchodnej fázy zúčastňuje workshopu, počas ktorého ho oboznámime so spôsobom vývoja softvérových produktov a informujeme o potrebe jeho aktívnej účasti pri realizácii, ku ktorej sa zaviaže. Následne pokračujeme analytickou a inicializačnou fázou, kde organizujeme stretnutie medzi zákazníkom a scrum tímom. Žiadna z týchto fáz sa nesmie preskočiť ani vynechať a musí byť zdokumentovaná minimálne vo forme záznamu stretnutí, ktoré sú zaslané na email zúčastnených strán. Všetky strany sú takto chránené a klient vie presne, do akej spolupráce ide a čo od nej môže očakávať.

A čo nám to všetko prináša?

Pre našich klientov predstavuje certifikácia ISO istotu. Vďaka nej vedia presne, ako bude vývoj ich produktu prebiehať a tiež kto je za tento vývoj zodpovedný. Zároveň majú prehľad o všetkých častiach procesu tvorby projektu a neustálu kontrolu jeho dodržiavania. 

Našim kolegom prináša ISO štruktúru. Všetci členovia tímu získavajú návod, aké kroky pri vývoji nasledovať a ako sa správať v rôznych situáciách. Noví kolegovia majú vďaka týmto postupom možnosť rýchlejšie sa začleniť do pracovného procesu a získať výborný prehľad o projektoch, na ktorých pracujeme.

Udelenie certifikátu je pre našich spolupracovníkov navonok i vnútri firmy dôkazom, že bart.sk riadia ľudia s hlavou na správnom mieste. A pre vedenie predstavuje záväzok vo svojej dobrej manažérskej práci nepoľaviť. 

Rok od získania certifikácie sme vďaka auditu identifikovali ďalšie možnosti na vylepšenie našich procesov.