ISO audit prinesie novinky v našich procesoch

Február bol pre nás v istom zmysle prelomový. Je to už rok, čo sme získali certifikát ISO 9001. Ten spečatil našu dlhoročnú snahu o dosahovanie najvyššej úrovne kvality a to vo všetkých oblastiach biznisu. Dnes sa však tešíme ešte o čosi viac. Prešli sme totiž našim úplne prvým dozorným auditom! 

A čo to pre nás vlastne znamená? Najmä uistenie, že naše procesy, pracovné postupy a dokumentácie sú v súlade s normou ISO 9001. To potvrdilo náš status zodpovednej a spoľahlivej organizácie. Výhodou auditu je navyše aj identifikácia oblastí, ktoré môžeme ďalej zlepšovať. Aké to budú? Vybrali sme tri najkľúčovejšie:

1. Analýza rizík

Analyzovať riziká pre jednotlivé projekty sa oplatí hneď z niekoľkých dôvodov. Nečakané situácie môžu viesť napríklad k oneskoreným termínom, prekročeniu rozpočtu či nižšej kvalite dodaných služieb. Práve vďaka identifikácii potenciálnych rizík dokážeme takýmto situáciám jednoducho predísť a zabezpečiť úspešné dodanie výsledného produktu za vopred dohodnutých podmienok.

2. Report fakturovaných vs odpracovaných hodín

Služby, ktoré dodávame našim klientom, fakturujeme na základe odpracovaných hodín. Avšak, nie všetky hodiny zahŕňame do výslednej fakturácie. Vytvorenie reportu, ktorý poukáže na tento rozdiel, bude mať pre nás význam najmä z hľadiska rozvrhnutia našich časových zdrojov. Očakávame, že prispeje k lepšiemu plánovaniu a manažmentu projektov a k zvýšeniu efektivity procesov.

3. Priebežné hodnotenie spokojnosti klientov

Je v našom najväčšom záujme kontinuálne budovať dôveru medzi nami a našimi zákazníkmi. Umožniť klientom adresovať svoju (ne)spokojnosť priebežne preto vnímame za podstatný krok smerom vpred. Vďaka hodnoteniu, prostredníctvom ktorého vieme porozumieť potrebám klientov, vieme včas identifikovať oblasti na zlepšenie a prispôsobiť tomu spôsob spolupráce.

Týmito bodmi chceme služby bart.sk posunúť na vyššiu úroveň a naďalej našim klientom i kolegom dokazovať, že naše produkty spĺňajú medzinárodne uznávané štandardy kvality. Veríme, že sa nám to podarí.