Ako pracujeme, pristupujeme k projektom a čo plánujeme do budúcnosti? Aj o tom je rozhovor s naším CEO Marekom Bartom na portáli INDEXMAG, v rámci série rozhovorov s členmi Košice IT Valley.

Naším zákazníkom môže byť každý, kto potrebuje niečo vyvinúť v digitálnom prostredí. Väčšinou v oblasti zdravotníctva, športu alebo v e-commerce.

Dnešná doba je však výrazne dynamickejšia, návštevníci webov sú extrémne nároční a technológie sa posúvajú vpred omnoho rýchlejšie. Keď v súčasnosti odovzdáme web, o niekoľko mesiacov je už technicky a hlavne funkčne zastaraný. O vyvinutý web je potrebné sa starať, inak sú všetky investície do riešenia na mieru zbytočné. Zároveň treba mať na mysli aj marketing a zákaznícku podporu.

 

      

My fungujeme inak, ako iné spoločnosti. Sme rozdelení do menších 4 až 5-členných tímov pre projekty a zákazníkov. Nemáme stromovú štruktúru, vďaka čomu eliminujeme riziko, že jeden nesprávne zvolený človek v čele pokazí celú firmu, zároveň je to podľa mňa ľahko manažovateľná štruktúra bez zbytočných byrokratických prieťahov.

Chcete sa dozvedieť viac zaujímavostí z rozhovoru?