Cookies 2022 - Bart Digital Products Cookies 2022 - Bart Digital Products

Cookies 2022

Od 1.2.2022 vstúpi do platnosti nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý upravuje pravidlá pre fungovanie Cookies. Pri tejto príležitosti nás kontaktoval portál podnikajte.sk a obrátil sa na nás ako tvorcu eshopov a webových aplikácii na zodpovedanie otázok v súvislosti s novými pravidlami.

No revisions Cookies, photo via Unsplash.com
  1. Obracajú sa na vás klienti s požiadavkami, ktoré sa týkajú týchto zmien?

Áno. Pre viacerých zákazníkov sme zapracovali zmeny súvisiace s novou legislatívou. 

  1. Aký proces s touto zmenou môžu očakávať? Ako sa nové pravidlá a nutnosť upraviť nastavenie cookies na webe odrazí na nákladoch firiem, koľko to bude stáť? Ako dlho môže trvať úprava nastavení webovej stránky, aby spĺňala náležitosti podľa nového zákona?

Na jednej strane je potrebné urobiť zmeny na samotnej webovej stránke. Klientom odporúčame použiť nástroje tretej strany, ktoré sa venujú iba spracúvaniu cookies. Ako príklad môžeme uviesť službu https://www.cookiebot.com/en/ alebo https://www.cookiehub.com/. Tieto nástroje po inštalácii na stránku zabezpečia všetko potrebné na používanie cookies v rámci európskej legislatívy. 

Služby sú podľa veľkosti stránok spoplatnené od 5 do 40 eur mesačne a samotná implementácia sa pohybuje od 0 do 8 programátorských hodín. 

Na druhej strane je ochrana osobných údajov spojená aj s inými procesmi. Môže sa teda týkať účtovného softvéru alebo celého informačného systému. Ako príklad môžeme uviesť anonymizáciu dát. Ak si zákazník želá odstránenie údajov, napr. aj z ekonomického systému, táto zmena by sa mala týkať celej infraštruktúry firmy, nie len webu. V tomto bode sa náklady môžu výrazne líšiť. 

  1. Vyžadujú požiadavky nového zákona vždy zásah programátora, alebo sú aj prípady, kedy klienti dokážu túto zmenu vyriešiť bez spolupráce s dodávateľom e-shopového riešenia? Zohráva v tom rolu aj to, či ide o riešenie na mieru, krabicové alebo open-source riešenie?

Veľmi to závisí od toho ako je riešenie vyvinuté. Vo veľa prípadoch nie je potrebný zásah developera. Ak sa však zákazník rozhodne pre vlastnú implementáciu, tá môže byť náročnejšia. 

  1. Ako má vyzerať informovanie, resp. získanie súhlasu s používaním cookies po novom? V čom sa bude líšiť od aktuálneho spôsobu (od dnešnej podoby napr. cookie lišty či pop-up okna)?

Základný rozdiel spočíva v tom, že aktuálne cookies lišty, ktoré vidíme na rôznych slovenských, ale aj zahraničných weboch, mali skôr informatívny charakter. Hovorili zákazníkovi, že používajú cookies a pridávali drobné vysvetlenie aké a na čo sa používajú. 

Aktuálne je potrebné získať od návštevníka webu súhlas s používaním cookies (princíp opt-in). Návštevník webu by mal mať zároveň možnosť voliť kategórie cookies, podľa účelu. Mal by si vedieť povedať, či chce využívať iba základné cookies alebo napr. aj marketingové. Ak zákazník nezvolí žiadnu možnosť, web používa iba základné cookies, ktoré sú nutné pre chod stránky. 

Ako príklad môže poslúžiť naša implementácia na www.edsi.sk alebo ortopedicke-matrace.cz.

  1. Ak ste už zmeny v cookies aplikovali na niektorých weboch, ako na nový spôsob získania súhlasu reagujú návštevníci stránky?

Bežnému používateľovi komplikuje táto funkcionalita prácu s webom. V teoretickej rovine s novými nariadeniami plne súhlasíme. Je veľmi dôležité, aby poskytovatelia online služieb informovali zákazníkov ako pracujú s ich osobnými údajmi a rovnako je dôležité, aby zákazníci mali možnosť svoje preferencie meniť. 

Prakticky si ale nemyslím, že bežný človek bude venovať veľa pozornosti “ďalšiemu vyskakovaciemu oknu”. Skôr ho bude vnímať ako povinnú jazdu v štýle: “Rýchlo súhlasím a klikám ďalej.” 

Navyše funkcie, ktoré nám poskytujú zjednodušene povedané “cookies”, sú často pozitívne a celá táto diskusia ich trošičku démonizuje. Umožňujú napríklad personalizované reklamy na sociálnych sieťach, čo je funkcia, ktorú sám rád využívam a osobne mi veľmi nevadí, že Facebook vie, že chcem nový kávovar.