Čo som si odniesol z konferencie SlovakiaTech?

Koncom septembra sa v Kulturparku už piatykrát konala medzinárodná konferencia SlovakiaTech. Tentokrát boli hlavnými okruhmi prednášok AI, bezpečnosť a zelené technológie. Keďže na Crossuite sa dlhodobo snažíme využívať AI na optimalizáciu našej práce, vybral som si z programu hneď niekoľko prezentácíi na túto tému. Tu je 5 podľa mňa najzásadnejších postrehov, ktoré si z konferencie odnášam domov:

1.

AI je ešte stále iba nástroj. Nemá to byť nahráda človeka, len spôsob, ako zvýšiť efektivitu práce. Treba ho preto využiť ako svojho pomocníka. Zaujímavosť: V Apríli 2023 bola na MIT a Standforde realizovaná štúdia, ktorá sledovala, ako veľmi pomáha AI zamestnancom s rôznou úrovňou znalostí. Ukázalo sa, že tým najkvalifikovanejším nepomáha prakticky vôbec. “Low-skilled” zamestnanci ale naopak vykazovali s pomocou AI až 35 percentný nárast produktivity. 

2.

Či sa nám to páči, alebo nie, AI navždy zmenilo vyučovanie a spôsob, akým sa vypracúvajú zadania a píšu domáce úlohy. Tak, ako zmenila spôsob nášho fungovania kalkulačka alebo Google, sa s príchodom AI musí zmeniť aj samotné školstvo a spôsob zadávania prác na doma. O tejto téme sa ale rozpráva už dlhšie – už v 2020 sa pre učiteľov konala séria školení pod vedením pedagogičky Zuzany Tkáčovej, ktorá sa vyjadrovala aj v rámci diskusie na SlovakiaTech. Zároveň sa rozoberalo aj to, ako môžu AI využiť napríklad osobní asistenti detí so špeciálnymi potrebami. Som veľmi zvedavý, kam to povedie, a ako sa budú v budúcnosti písať dôležité dokumenty, ako napríklad diplomové práce, ktoré koniec koncov rozhodujú o získaní titulu.

3.

Ľudia si uvedomujú, že AI mení aj vnímanie pojmu duševné vlastníctvo. Európska únia už dokonca vypracovala aj prvé regulácie, tzv. Plus AI Act, ktoré definujú, čo AI je a kedy je jeho správanie neakceptovateľné. Do konca roka sa majú vlády jednotlivých krajín rozhodnúť, v akej forme tento akt do svojich zákonov zaradia. Myslím, že táto problematika ovplyvní aj nás, programátorov. Hoci medializovanejšie sú prípady, kedy s AI bojovali o práva umelci, objavili sa už aj súdne pojednávania o legálnosti AI vytvorených kódov

4.

Slovensko sa chystá AI využívať pri územnom plánovaní! Na diskusii to potvrdili 3 významné osobnosti urbanizmu a inovácií, Mišo Hladký z Creative Industry Košice, Rado Mizera zo Solved.fi a Peťo Breyl z Regionálneho inovačného centra. Teším sa, keď sa to dá reálne do pohybu.

5.

AI môže mať negatívny vplyv na životné prostredie, pretože na spracovanie informácií potrebuje obrovské datacentrá s veľkou spotrebou vody a energie. Niektoré štáty, kde je týchto zdrojov nedostatok, proti výstavbe dokonca bojujú. Priemerné datacentrum totiž minie podľa štatistík toľko vody, čo 3 bežné nemocnice. Napríklad datacentrum Googlu plánované v Čile, kde sú často aj niekoľkomesačné obdobia bez dažďov, si na svoje fungovanie vyžaduje 169 litrov vody za sekundu. Ak teda má byť AI celosvetovým štandardom, tieto datacentrá musia zapracovať na svojej efektivite.

Bonus:

Na konferencii bola prezentovaná praktická ukážka, pri ktorej malo AI vybrať náhodných ľudí. Ukázalo sa, že pri výbere prakticky stále preferuje mužov. A hoci sa to programátori snažili opraviť, AI si stále v dátach objavilo nejaký skrytý súvis s pohlavím. Odniesol som si z toho poznatok, že AI dokáže v informáciách nájsť aj to, čo by človek pravdepodobne nikdy nenašiel. Či je to výhoda alebo nevýhoda, to ešte neviem posúdiť.

Prednášky boli pre mňa hlavne skvelým motivátorom. Nútia ma uvažovať o AI aj mimo hraníc toho, na čo ich aktuálne využívam, či už doma alebo v práci. Potvrdilo sa mi tiež, že pri samotnom programovaní mi zatiaľ umelá inteligencia veľmi nepomôže. Skôr mám pocit, že mi to s ňou trvá dlhšie… Ale na druhej strane viem AI využívať v oblastiach, kde sa možno necítim tak úplne isto. Každopádne som zvedavý, kam nás táto nová vymoženosť posunie. Verím, že to bude smerom k lepšej budúcnosti.