Zmena otvára dvere novým príležitostiam. A preto by sme sa nemali báť meniť veci k lepšiemu. Napríklad nahradiť manuálnu kontrolu poistenia za automatizovaný proces, ako to urobil Crossuite. Alebo vymeniť starý editor obsahu za nový, čo sa nám podarilo pri eDSI.sk. Hoci aj pôvodné riešenia fungovali,…