Škola úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) Košice otvára nový študijný odbor – dizajn digitálnych aplikácií. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR schválilo jeho experimentálne overovanie.

V metropole východu tak vzniká priestor pre kreatívnych umelcov, ktorí okrem výtvarného cítenia rozumejú novým technológiám. Dizajn digitálnych aplikácií sa v súčasnosti neštuduje na žiadnej strednej škole na Slovensku. Autorkami experimentálneho overovania sú Jana Nálepková a Ľubica Reváková.

Ako priblížila Nálepková, pri tvorbe študijného odboru vychádzala z vlastných skúseností. „Po tom, ako som sama začala pracovať vo firme, ktorá sa venovala web-designu, som pochopila, že dizajn digitálnych aplikácií nie je len o pekných obrázkoch. Je to o množstve zručností, ktoré by mal takýto dizajnér ovládať. Ani ja, ani moji kolegovia sme sa k nim v škole ani zďaleka nedostali. Pochopila som, že je tu akási diera na trhu,“ vysvetlila.

Absolventi nového odboru získajú zručnosti v oblasti dizajnu UX (User Experience – užívateľské zručnosti) a UI (User Interface – užívateľské rozhranie). „Myslenie študentov na odbore dizajn digitálnych aplikácií sa posunie do inej roviny. Okrem vizuálneho dizajnu budú musieť absolventi pochopiť celú stratégiu digitálnych produktov – od používateľských výskumov, cez informačnú štruktúru až po používateľské testovanie. Získajú taktiež základné zručnosti v oblasti programovania a okrem angličtiny sa študenti budú učiť aj nemčinu,“ vysvetlila Reváková.

Nový študijný odbor vznikol v spolupráci so spoločnosťami GlobalLogic a bart.sk. „Naša spoločnosť vyvíja nové softvérové produkty, ktorých súčasťou je aj ich dizajn. Dnes na žiadnej škole v Košiciach nemáme odbor, ktorý by špecificky učil UI/UX softvérových produktov. Verím, že nový študijný odbor prinesie odborníkov, ktorí v dnešnej dobe zúfalo chýbajú, keď je dizajn digitálnych produktov jednou z kľúčových častí tvorby produktu,“ uviedol zástupca spoločnosti GlobalLogic Ivan Hruška. Garantom odboru je Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Vznik nového študijného odboru si vyžaduje zapojenie aspoň dvoch škôl, ktoré budú tento projekt experimentálne overovať. ŠÚV Košice si po dobrých skúsenostiach vybrala za partnera Strednú umeleckú školu (SUŠ) v Trenčíne. Podľa slov riaditeľky košickej ŠÚV Petry Gáborovej sú obidve školy pripravené naplniť Školský vzdelávací program pripravený v súlade s najnovšími postupmi a pod dohľadom odborníkov.„Podarilo sa nám zostaviť kreatívny a progresívny odbor a zamestnávatelia už čakajú na našich absolventov,“ konštatovala.

Škola ďalej informovala, že záujemcovia o štúdium dizajnu digitálnych aplikácií absolvujú prijímacie talentové skúšky v marci 2018. Prví prváci nastúpia do školy v septembri 2018.

zdroj: teraz.sk