E-mailová komunikácia je v online svete alfou a omegou. Väčšina informácií, ktoré sa ku vám dostanú od eshopu je sprostredkovaná e-mailom. Od potvrdenia o objednávke, cez faktúru až po PZP pre auto, to všetko dostanete e-mailom.

Ako sa v tom vyznať? ?

E-maily, ktoré odosiela vaša spoločnosť je možné v zásade rozdeliť do dvoch veľkých kategórií:

  1. Hromadné e-maily určené zoznamu osôb. Do tejto kategórie spadajú marketingové e-maily napríklad o novinkách v eshope alebo o aktuálnych akciách. To, ako správne odosielať takéto e-maily sa dozviete v článku od Lukáša tu.
  2. E-maily určené konkrétnej osobe. Týchto e-mailov je rádovo viac, ide o všetky tie, ktoré web doručí iba vám konkrétne ako jednej osobe, teda napríklad už spomínaná faktúra k objednávke.

V tomto článku vám predstavím nástroj, ktorý uľahčuje odosielanie práve druhej skupiny, teda transakčných e-mailov.

tim and eric email GIF

Prečo? ?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že služba, ktorá dokáže odosielať e-maily je nepotrebná, veď e-mail dokáže poslať každý server, určite to teda dokáže aj ten môj. Áno to je samozrejme pravda, kde je teda pridaná hodnota Mandrillu?

  1. Doručenosť e-mailov je pri Mandrille takmer stopercentná. Developeri v Mandrille sú špecialisti v oblasti e-mailov a teda je takmer isté, že odoslaný e-mail dorazí k zákazníkovi.
  2. Žiaden spam. Stáva sa, že chybným obsahom v e-maile je celý mailový server označený za „šíriteľa spamu“ a teda vaše faktúry a informácie pre zákazníkov skončia v košoch zapadnuté prachom. V prípade Mandrillu by sa toto nemalo stať.
  3. Škálovateľnosť. Jeden mailový server nemusí vždy postačovať. Ak sa dostanete do situácie, že odosielate obrovské množstvo e-mailov, váš vlastný mail server nemusí túto záťaž zvládať.
  4. Vynikajúce štatistiky. V prípade bežného e-mailového servera nemáme k dispozícii štatistiky o tom, koľko z odoslaných e-mailov bolo otvorených alebo koľkokrát zákazníci klikli v e-maile. Mandrill nám tieto štatistiky poskytne.
  5. História odoslaných e-mailov vždy po ruke.
  6. Šablóny. V Mandrille je možné vytvoriť e-mail skutočne podľa vašich predstáv, navyše ak už aktuálne využívate Mailchimp, šablóny sú medzi týmito službami kompatibilné.

 

 

Moja obľúbená fičurka ?

Okrem už spomenutého si dokážete s Mandrillom vo svojej réžii urobiť A/B testovanie vašich e-mailov. V praxi to znamená, že napríklad 50% zákazníkom zašlete potvrdenie o objednávke v jednom dizajne a druhej polovici zas v inom. Následne môžete zistiť, ktorý dizajn je úspešnejší alebo napríklad aký titulok e-mailu je „údernejší“.

Kde ho používame? ?

Mandrill máme už aktuálne nasadený v produkčnej prevádzke na webe www.zachej.sk, kde zabezpečuje odosielanie cielených marketingových e-mailov.

Chcete posielať e-maily cez Mandrill ??