Pripravili sme si pre vás nový seriál, kde vám pravidelne každý mesiac predstavíme jeden nástroj alebo aplikáciu, ktorá môže posunúť vaše online podnikanie o level vyššie.

Ako prvý nástroj si predstavíme Mailchimp, ktorý slúži na zber e-mailových kontaktov, tvorbu emailových šablón, rozosielanie newsletterov, automatizáciu rozosielania newsletterov a ako výsledok vám zobrazí podrobnú štatistiku o rozoslanej kampani.

Zbierajte e-mailové kontakty

Zbieranie e-mailových kontaktov je možné v mailchimpe niekoľkými spôsobmi. Ak máte existujúce kontakty, je ich možné jednoducho naimportovať. Ak chcete do Mailchimpu pridávať nové kontakty napríklad z formuláru, ktorý máte na eshope, alebo ak používateľ zvolí v poslendom kroku košíka, že chce odoberať newsletter, tak je tu možnosť API rozhrania mailchimpu tieto kontakty ukladať automatizovane, čo vám uľahčí prácu.

Kontakty je možné deliť do zoznamov a zoznamy ďalej deliť na skupiny a segmenty, podľa toho, ako chcete následne rozosielať newslettere. Napríklad môžete mať dva zoznamy kontaktov (napr. Maloobchod a Veľkoobchod) a každý z týchto zoznamov viete ďalej deliť podľa vašich segmentov (napr. podľa značky tovaru, ktorý nakúpili: Adidas, Nike, Puma, …).

Vytvorte moderný a responzívny newsletter

Ak máme e-mailové adresy v mailchimpe, je čas vytvoriť dizajn newslettera. Mailchimp ponúka pri tvorbe dizajnu tri možnosti:predpripravené kompozície šablón, hotové šablóny alebo možnosť vložiť zdrojový kód vlastnej šablóny. Väčšina z vás pravdepodobne využije prvú možnosť – predpripravené kompozície šablón.

Po výbere jednej z kompozícii môžete začať plniť šablónu vaším obsahom. Editácia šablóny je intuitívna a veľmi jednoduchá. Máte možnosť pridávať rôzne bloky textu, obrázkov, ich kombinácie, call to action tlačidlá, tlačidlá sociálnych sietí, videá a pod. Jednotlivé prvky pridávate do šablóny drag&drop-om.

Po vytvorení šablóny si môžete preveriť, ako sa bude zobrazovať na mobile a tablete, ale taktiež si ju viete zaslať ako testovací e-mail pred odoslaním vašim zákazníkom. Dvakrát otestuj a raz pošli 🙂

Možnosti rozoslania newslettera

Ďalším krokom je rozoslanie newslettera zákazníkom. Mailchimp ponúka štyri možnosti rozoslania: Regular – newsletter, ktorého dizajn ste si vopred pripravili, Automated – automatizované newslettre, Plain-text – zaslanie newslettera bez dizajnu, A/B testing – pokiaľ chcete otestovať predmet e-mailu, čas kedy rozosielate newsletter alebo aj samotný obsah e-mailu, tak je tu práve táto možnosť.

Ak rozosielate klasický newsletter, tak využijete pravdepodobne prvú možnosť – Regular. Pri tejto možnosti si vyberiete komu chcete rozoslať newsletter, pod akým menom/e-mailom (teda od koho), s akým predmetom, s akým dizajnom/šablónou. Ak zadáte všetky tieto veci, tak newsletter môžete rozoslať, alebo ho naplánovať na iný dátum a čas.

 

Podrobné štatistiky

Rozoslaním newslettera to nekončí. Každú kampaň, ktorú rozošlete je potrebné na konci zhodnotiť, či bola úspešná, alebo nie. Preto by ste si mali na začiatku definovať cieľ. Cieľom newslettera môže byť registrácia do vernostného klubu, nákup na eshope alebo návšteva web stránky. Tieto ciele si viete spätne pozrieť spoločne s ostatnými štatistikami priamo v Mailchimpe. Ideálne je ešte tieto štatistiky prepojiť aj so štatistikami v Google Analytics.

 

Máte záujem implementovať Mailchimp na váš eshop?