V tomto článku si spravíme úvod do AWS – Amazon Web Services. AWS predstavuje komplexnú a rozšírenú cloudovu platformu, ktorá v súčasnosti ponúka viac ako 175 rôznych a plnohodnotných služieb. Medzi tieto služby patria napríklad databázy, úložiská, poskytovanie výpočtového výkonu, nástroje pre vývojárov, strojové učenie, robotika alebo v súčasnosti veľmi populárny internet vecí.

AWS cloudové produkty

AWS cloudové produkty. (Tento zoznam je dostupný na stránke produktov alebo v dokumentácií.)

Na základe vlastných požiadaviek a potrieb si môžeme vybrať vhodnú službu, s ktorou budeme pracovať. Avšak, pri tomto výbere môže byť obtiažné zistiť, aké služby by sme mali použiť. Preto pred finálnym rozhodnutím nami vybranej služby odporúčam spraviť prieskum, napríklad v samotnej dokumentácii. 

 

Infraštruktúra AWS

Globálna infraštruktúra AWS poskytuje zabezpečenú a predovšetkým spoľahlivú cloudovú infraštruktúru. Využívať služby môžu zákazníci z rôznych sektorov a odvetví, bez ohľadu na to, či sú to veľké organizácie alebo malé start-upy. V súčasnosti existuje 25 geografických regiónov, ktoré predstavujú dátové centrá. Skupiny logických dátových centier sú nazývané zóny dostupnosti a tých je v súčasnosti 81. Viac o regiónoch a zónach dostupnosti na tejto adrese.

Globálna infraštruktúra. (Dostupné aj na tejto adrese.)

 

Pricing služieb

Rovnako za spomenutie stojí aj to, že jednotlivé služby nie sú vždy zadarmo. Ale vďaka AWS Free Tier máme možnosť si vyskúšať zadarmo viac ako 100 produktov, pričom pre využívanie free tierov musíme byť zaregistrovaný.

Existujú 3 základné typy týchto bezplatných ponúk:

 1. Navždy zadarmo – tieto služby môže využívať každý zákazník a nie sú časovo obmedzené.
 2. 12 mesiacov zadarmo – služby sú k dispozícií po dobu jedného roka od nášho prvého prihlásenia sa do AWS.
 3. Krátkodobé vyskúšanie – určitú dobu od začiatku využívania služby ju máme k dispozícii zadarmo.

 

Predstavenie služieb

Keďže sa venujem webovým technológiám, tak som sa rozhodol predstaviť vám zopár služieb týkajúcich sa práve manažovania a nasadzovania webových aplikácii, pretože aj tieto úlohy sú rovnako dôležité pri vývoji, ako aj samotné programovanie.

Služba AWS Elastic Beanstalk zo služieb Compute nám pomáha s vyššie spomínanými úlohami a to bez starosti o infraštruktúru, ktorá nám spravuje a prevádzkuje našu aplikáciu. Medzi ďalšie výhody, ktoré so sebou prináša Elastic Beanstalk je monitorovanie aplikácie, škálovanie a vyrovnávanie zaťaženia. Za spomenutie určite stojí aj to, že aplikácia môže byť vyvíjaná v rôznych jazykoch ako Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python alebo Ruby. Tieto jazyky sú v súčasnoti veľmi populárne, čo môžeme vidieť aj na krivke trendov stránky Stack Overflow.

Krivka trendov stránky Stack Overflow. (Dostupné aj na tejto adrese.

Nasadenie aplikácie prostredníctvom služby Elastic Beanstalk spočíva v niekoľkých krokoch:

 1. Prihlásenie sa do účtu na AWS.
 2. Vytvorenie aplikácie. S touto aplikáciou prichádza aj predpripravené prostredie, ktoré predstavuje súbor zdrojov potrebných pre náš kód.
 3. Preskúmanie prostredia. V prehľade prostredia môžeme vidieť dôležité informácie o našom prostredí akými sú napríklad názov, URL adresa, status zdravia, názov aktuálnej verzie aplikácie a v neposlednom rade platforma na akej beží naša aplikácia.
 4. Nasadenie novej verzie aplikácie.
 5. Nastavenie prostredia. V prípade potreby máme možnosť si upraviť prostredie aplikácie tak, aby bolo vyhovujúcejšie pre našu aplikáciu.

Pre viac informácii k Elastic Beanstalk si nezabudnite pozrieť dokumentáciu 🙂 a viac o pricingu k tejto službe je dostupné tu.

Služba AWS Amplify Console je statický web hosting, pomocou ktorého môžeme nasadzovať SPA postavené na javascriptových technológiách ako napríklad veľmi populárny React, Angular alebo Vue. Pre nasadenie takejto aplikácie je nutné spraviť nieľko krokov:

 1. Prihlásenie sa do účtu na AWS rovnako ako v predošlom prípade 😉 .
 2. Prepojenie Git repozitára, avšak v tomto prípade máme možnosť aj manuálneho nasadzovania, čo nevyžaduje žiadne prepojenie s Git-om .
 3. Nastavenia pre frontend, backend a možnosť pridania systémových premenných.
 4. Uloženie a nasadenie.

Amplify Console si vieme vyskúšať na 12 mesiacov zadarmo.

Záver

V tomto článku sme si v rýchlosti predstavili AWS, jeho rastúcu infraštruktúru a služby, ktoré nám pomôžu so základnými, ale dôležitými úlohami, s ktorými sa stretneme počas vývoja našej webovej aplikácie.

Chcete vedieť viac o ďalších cloudových riešeniach?