Milý Lukáš,

dnes je veľmi smutný deň, pretože sa s Tebou nečakane, s bolesťou v srdci a so slzami v očiach lúčime.

V práci si bol neustále medzi dvoma mlynskými kolesami. Dodať výsledný produkt a zladiť požiadavky zákazníkov s možnosťami našich kolegov, vyžadovalo veľa trpezlivosti a úsilia. Túto úlohu si zvládal vždy s rozvahou, pokojom a úsmevom na tvári. Zapájal si sa do všetkých firemných aktivít a mnohé z nich si posunul na oveľa vyššiu úroveň.

Prevzal si na seba veľkú časť mojej práce a za tie roky si sa stal viac mojim kamarátom ako kolegom. V kolektíve si bol veľmi obľúbený, všetci sme s Tebou veľmi radi pracovali. Pracovné vzťahy si dokázal vyvážiť ľudským a priateľským prístupom. A v tejto ťažkej chvíli si hodnotu takýchto vzťahov uvedomujem ešte viac.

Ďakujem Ti za všetku tú námahu, ktorú si vo svojom krátkom živote vynaložil pri uskutočňovaní našich spoločných cieľov. Statočná a svedomitá práca, ktorou si prispieval k rozvoju našej firmy, nám bude vždy príkladom a povzbudením.

Predpokladám, že si sa tam hore stretol už aj s našim kolegom Mirom. Chlapci, nikdy na vás nezabudnem.

Česť Tvojej pamiatke.

 

                        

Lukáš, navždy ostaneš v našich srdciach.