Bart Digital Products Bart Digital Products

REACT-ívna grilovačka

Ak vás zaujíma možnosť, ako zefektívniť použitie kódu na viacerých miestach v rámci stránky (a pritom ho naprogramovať iba raz), pozrite si našu REACT-ívnu prednášku.

Dozviete sa, ako funguje JS knižnica REACT pre tvorbu užívateľského rozhrania, tipy pre vytváranie komponentov v danej knižnici, a takisto výhody, ktoré prináša pre programátorov.

REACT bol vyvinutý Facebookom, ktorý ho využíva aj v rámci svojej aplikácie. Na budovanie klientskych aplikácií používa Facebook aplikačnú architektúru FLUX (ale o tej možno viac nabudúce).

Výhody a nevýhody JS frameworkov
Prednášku sme zakončili REACT-ívnou grilovačkou v menej formálnom duchu :) , kde sme diskutovali o výhodách, ktoré Javascriptové frameworky poskytujú a rovnako aj o mínusoch, na ktoré je možné pri ich používaní naraziť.

Tešíme sa na vás na najbližšej prednáške.
Viac informácií na Facebooku.