Dňa 6.3.2018 odovzdal riaditeľ školy a predseda správnej rady Nadácie SPŠE v Prešove Ing. Salvomír Kožár, MBA a správca nadácie Ing. Bohuš Popík, MBA počítačové zostavy, ktoré sme darovali študentom školy na základe žiadostí k vyhlásenej výzve Nadáciou SPŠE v Prešove. Jedná sa o študentov Marek Palko III.A, Stanislav Amrich III.B, Roland Socha III.B, Gabriel Ličák IV.A. Spomínaným študentom prajeme príjemné chvíle pri práci na poskytnutých počítačových zostavách.

„Chceme sa Vám poďakovať za poskytnutie počítačov, ktoré sme zrepasovali, doplnili a na základe výzvy o poskytnutie počítačových zostáv prostredníctvom našej Nadácie SPŠE v Prešove dnes 6.3.2018 odovzdali študentom našej školy.“ Ing. Bohuš Popík, MBA, zástupca riaditeľa

„Dnes som dostal v škole (Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove) zrepasovanú počítačovú zostavu od Vašej firmy Bart. Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za Vašu nezištnú pomoc. Veľmi som sa potešil novému počítaču. Nepomohlo to len mne ale aj mojej rodine. Prajem Vám veľa úspechov v pracovnom a aj osobnom živote. Ešte raz ďakujem!“ Marek Palko

„Som študentom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Prešove a chcel by som vám poďakovať. Dnes som sa dozvedel, že som jeden so šťastnejších, a bol som vybraný komisiou ako jeden zo štyroch, ktorému bude poskytnutá PC zostava na zlepšenie mojej výučby. Týmto by som sa chcel vo svojom mene poďakovať aj vám, za túto možnosť, pretože bez vás by to asi nebolo možné. Vďaka vašej štedrosti sa mi o niečo ľahšie bude pohybovať vo svete IT a PC. Ďakujem.“ Roland Socha