Podľa štatistík W3Techs je PHP stále najpoužívanejší server-side programovací jazyk. Za takmer 30 rokov svojej existencie sa vyšplhal na verziu 8.1 a aj vďaka skvelej dokumentácii si  získal uznanie miliónov programátorov, ktorí teraz tvoria komunitu pomáhajúcu si navzájom. Patríme k nim aj my – PHP je každodennou súčasťou našich životov a rozhodli sme sa vzdať mu hold minisériou blogov o tom, prečo a kde všade ho používame. 

PHP je stále TOP - Bart Digital Products
https://unsplash.com/photos/2Rd-hwT2xQ0

Čo je to PHP?

PHP [1], alebo celým názvom Hypertext Preprocessor, je skriptovací jazyk slúžiaci predovšetkým na tvorbu webových aplikácií. PHP je výlučne spúšťaný na strane servera, kde prebiehajú rôzne akcie, ako napríklad výpočty a generovanie HTML kódu. Vo väčšine prípadov je tento kód následne poslaný klientovi, kde je aj vyrenderovaný. Niekedy môže byť zo strany servera odoslaná odpoveď vo forme objektu reprezentujúceho potrebné dáta.

Tento skriptovací jazyk bol vytvorený v roku 1994 a jeho autorom je Rasmus Lerdorf, ktorý ho navrhol tak, aby sa podobal jazykom ako C alebo Perl, pretože vývojári systémov/aplikácií, ktorým bol nový jazyk určený, používali práve tieto [2]. Predsalen, jednoduchšie sa učia veci, ktoré sú nám aspoň trochu známe (pozn. autora: platí všade :D). Najnovšia hlavná verzia PHP v čase písania tohto príspevku (Júl 2022) je PHP 8.1 [3].

 

Popularita a využívanie

Aj napriek svojmu veku a neustále sa vyvíjajúcim novým technológiám sa PHP aj v súčasnosti drží pri vývoji webových aplikácií v popredí používania. Dokazuje to aj štatistika W3Techs, podľa ktorej k aktuálnemu dátumu (Júl 2022) jazyk PHP dominuje rebríčku server-side programovacích jazykov so svojimi 77,6% [4].

PHP je stále TOP - Bart Digital Products
Rebríček používania server-side programovacích jazykov na vývoj webových aplikácií [4].
Takéto využívanie aj po takmer 30 rokoch od počiatku so sebou prináša viacero výhod. Hlavnou z nich je predovšetkým veľká komunita vývojárov, ktorá pomáha riešiť rôzne problémy, poprípade navrhovať alternatívne riešenia napríklad na (tebe určite známom) portáli Stack Overflow. Ďalšou výhodou je množstvo vytvorených softvérových rámcov, čo je však veľká téma, na ktorú sa možno pozrieme neskôr.

Ak si vývojár, určite oceníš aj prehľadnú dokumentáciu s ukážkami kódov, ktoré ti pomôžu rýchlejšie pochopiť danú funkcionalitu. Samotné PHP je pritom jednoduchý (maximálne stredne náročný :) a zároveň plnohodnotný programovací jazyk, ktorý toho dokáže veľa – stačí mrknúť na tú dokumentáciu ;) . Čo však prinesú budúce hlavné verzie PHP, môžeme teraz len hádať.

Asi nebude prekvapením, keď napíšem, že PHP používame aj u nás v bart.sk na viacerých projektoch, kde aktívne pracujeme a zdokonaľujeme ich.

 

Možnosti použitia

Aké sú možnosti PHP, respektíve na čo všetko ho u nás využívame (samozrejme, mení sa to od projektu k projektu, ale toto sú najčastejšie prípady):

  • Vykonávanie akcie – pod týmto si môžeme predstaviť napríklad zobrazenie stránky produktu, pri ktorom sa vykoná viacero činnosti, ako načítanie skladových zásob, cien, obrázkov produktu a podobne. Ďalšou akciou môže byť spracovanie odoslanej objednávky. Webové aplikácie umožňujú rôzne akcie vzhľadom na ich zameranie – výsledkom týchto akcií je HTML kód alebo JSON, ktorý predstavuje dáta a informácie o úspešnosti žiadosti odoslanej z klienta. Výhodou použitia PHP v tomto prípade je napríklad jeho rýchlosť – umožňuje (oproti niektorým technológiám dokonca trojnásobne) rýchlejšie načítanie webových stránok [5].

 

  • Vykonávanie úloh na pozadí – ak máme na eshope 10 000 produktov, pričom každý z nich má rôzne varianty, iné skladové zásoby, ceny a podobne, je obťažné aktualizovať dáta manuálne, napríklad prostredníctvom administračného systému. Preto robíme aktualizáciu takýchto údajov automatizovane, čo je z časového a v konečnom dôsledku aj z finančného hľadiska najefektívnejšie riešenie. Rovnako sa týmto spôsobom predíde problémom, ako sú preklepy v názvoch alebo zle nastavenie skladových zásob. Aj tu je samozrejme veľkou výhodou rýchlosť PHP-čka.

 

  • Implementácia externých služieb – ak je potrebné, aby náš systém umožňoval spracovanie objednávok kuriérskymi službami či umožňoval fulltextové vyhľadávanie, je nutné prepojiť ho s iným systémom. Takéto prepojenie je možné realizovať rôznymi spôsobmi. Vo všeobecnosti si môžeme predstaviť žiadosť odoslanú z klienta na server a následne zo servera na externú službu, kde sa ďalej spracujú informácie podľa požiadaviek a potrieb. Implementácia je vďaka PHP-čku jednoduchšia, pretože tento jazyk je dobre kompatibilný s inými programovacími jazykmi, v ktorých môže byť externá služba kódená [5].

Podrobnejšie informácie o tom, čo všetko PHP dokáže, rozoberieme v ďalšom blogu.

 

Zhrnutie

A nakoniec menší sumár z tohto príspevku o programovacom jazyku PHP.

<?php

$language = ‘PHP’;

$type = ‘server-side’;

$version = ‘8.1’;

$popularity = ‘high’;

$difficulty = ‘low/medium’;

$fullFeatured = true;

$advantages = [‘community’, ‘documentation’];

$usageInWebDevelopment = 77.6;

$usageInBart = true;

?>

 

Použité zdroje

  1. https://www.php.net/manual/en/intro-whatis.php
  2. https://www.php.net/manual/en/history.php.php
  3. https://www.php.net/
  4. https://w3techs.com/technologies/history_overview/programming_language
  5. https://light-it.net/blog/why-use-php-main-advantages-and-disadvantages/

Máš toto všetko v malíčku? Potom sa pridaj do nášho tímu!