Spomínam si na začiatky našej spoločnosti, kedy tvorba stránok bola ešte v plienkach. Začiatok tvorby HTML a HTTP sa síce spája s rokom 1989 (a ako oficiálny dátum sprístupnenia prvej webovej stránky užívateľom sa označuje dátum 6. august 1991), no na Slovensku to, ako ináč, trvalo o niečo dlhšie.

Prvá slovenská webová stránka bola vytvorená ústavom automatizácie a komunikácie v Banskej Bystrici niekedy v roku 1994. Keď naša spoločnosť začala v roku 1997 pôsobiť na slovenskom internetovom trhu, otváral sa nám veľký, a stále pomerne nepoznaný priestor. A hlavne sme mali veľa možností pre realizáciu. V tom období bolo asi najťažšie zvládnuť tvorbu stránky technicky a tento trend pretrvával niekoľko rokov. Ak mala firma na webe prezentáciu, už to bol sám o sebe veľký úspech.

Prvé SK weby spravidla obsahovali zoznamy, odkazy na ftp servery a iné weby. Neskôr sa do stránok začali pridávať komponenty grafiky (určitá utriedená štruktúra). Nami vytvárané stránky boli prvotne postavené na základe modulov. Dá sa povedať, že pre každú položku v menu existoval jeden samostatný modul. Mali sme napríklad modul pre sekciu: O nás, Služby, Referencie, Novinky, Kontakt atď. – pre každú zvlášť. Používala sa na dnešné pomery jednoduchá grafika, stránky boli centrované; pričom sa nebral do úvahy celý priestor obrazovky.

Postupne sa s počtom nami realizovaných stránok začal rozrastať aj náš tím, adekvátne tomu aj know-how v tíme. Zvládnuť stránku technologicky už problém nebol. Mali sme vlastné riešenia jednotlivých častí stránok a vytvorili sme vlastné CMS.

Veľa firiem, ktoré podnikali v rovnakej oblasti, začalo vytvárať krabicové riešenia, ktoré obsahovali vopred definovanú funkcionalitu, šablóny pre dizajn a užívateľ si na základe toho vytváral svoj web. My sme sa rozhodli ísť inou cestou, a teda vytvárať riešenia podľa požiadaviek zákazníka. Myslím si, že z dlhodobého hľadiska sme urobili správne rozhodnutie. V dnešnej dobe už nie je veľký problém vytvoriť si napr. e-shop samostatne a zadarmo. Stačiť zadať do Googlu „e-shop zadarmo“ a môžete si vyberať.

Nevýhodou takýchto „krabíc“ je, že užívateľ sa musí podriadiť ponúkanému riešeniu, ktoré nie vždy vedie k naplneniu jeho cieľov. Keď si takéto riešenie otvoríte, je vám skoro vždy jasné, že ide o krabicu a prvok originality viditeľne chýba.

Technológie sú na to, aby nám slúžili a nie, aby sme sa stali ich otrokmi. Každý užívateľ časom príde na to, že mu v „krabici“, ktorá je vytváraná uniforme, niečo chýba. Ak teda do takéhoto riešenia chce užívateľ predsa len doplniť vlastné požiadavky, musí počítať s tým, že ho to bude nakoniec niečo stáť a nemusí to byť nízka suma. A nezabudnime na aspekt času. Spracovanie požiadavky bude určite trvať dlhšie ako pri realizácii na mieru vytváraného riešenia – kde je pre komunikáciu vyhradený projektový manažér, či dokonca samostatný programátor.

No ale vrátim sa k vývoju stránok a k tomu, ako sa náš prístup k ich tvorbe formoval.

Už nie z hľadiska technologických možností, ale z pohľadu: zákazník je náš pán. A my ho musíme správne usmerniť 🙂 Jasne a stručne: stránka má napĺňať vopred definované ciele zákazníka, a preto musí spĺňať technologické štandardy. Takisto sa musí vyvíjať v súlade s grafickými trendmi, musí byť užívateľsky orientovaná a vhodne propagovaná. A to dokáže jedine riešenie na mieru, ktoré prejde dlhším procesom – od analýzy požiadaviek, tvorby marketingového konceptu, grafiky, programovania, testovania, cez spustenie a následnú marketingovú podporu, až po vyhodnocovanie efektivity stánky.