Slovo help poskladané zo zápaliek Slovo help poskladané zo zápaliek

Internet pre všetkých

Miliarda. Taký je odhadovaný počet ľudí na svete s nejakým druhom postihnutia. Približne 15% obyvateľov planéty má teda určité problémy, či už fyzického alebo psychického charakteru a približne 2-4% obyvateľov Zeme, teda v absolútnych číslach približne 200 miliónov ľudí, má vážne problémy aj pri bežných, každodenných úkonoch. A toto číslo stúpa a to hlavne s rozvojom chronických civilizačných chorôb.

Aké problémy riešia títo ľudia v súvislosti s internetom?

Cenová dostupnosť

 

Človek držiaci mince

A odkaz často znie, “Zabudnite na rovnosť platov – ak ste postihnutí, mali by ste byť vďační vôbec za možnosť pracovať.”
The Guardian

 

Jedným z najväčších problémov pre čiastočne alebo plne odkázaných je dostupnosť internetu.

Je veľmi pravdepodobné, že človek, ktorý je určitým spôsobom postihnutý, zarába menej ako človek, ktorý má rovnakú kvalifikáciu, vzdelanie a skúsenosti, ale je schopný pracovať bez obmedzení. Nehovoriac o tom, že je pravdepodobnejšie, že takto postihnutí ľudia skôr stratia prácu, sú nezamestnaní alebo vykonávajú prácu za minimálnu mzdu. Odhaduje sa, že v rozvinutých krajinách je rozdiel medzi mzdami približne 13,6% a v rozvíjajúcich sa krajinách, napríklad v Bangládeši, až 56%. A z vyše miliardy znevýhodnených žije vyše 800 miliónov v rozvíjajúcich sa krajinách, akou je napríklad aj Bangládeš.
Zároveň napríklad v Afganistane stojí priemerne 60Mbps internet približne 185 EUR mesačne, kdežto na Slovensku rovnaká služba stojí priemerne 16 EUR mesačne. Priemerná mzda v Afganistane je, ale približne iba 200 EUR.

Prístupnosť

Na základe dát zo služby Google Trends pre Slovensko sa dozvieme nasledovné:

  • Popularita vyhľadávaní kľúčových slov súvisiacich s témou webový dizajn je za posledný rok 50/100
  • Popularita vyhľadávaní kľúčových slov súvisiacich s témou používateľský zážitok (UI/UX) je 25/100
  • Popularita vyhľadávaní kľúčových slov súvisiacich s témou Web accessibility (téma na rozdiel od predchádzajúcich v službe nepreložená)? 0/100

 

Žena za laptopom s okuliarmi položenými na stole

Približne každý dvanásty muž a približne jedna z dvesto žien majú určitý stupeň poruchy vnímania farieb.
National Health Service

 

V roku 2008 publikoval W3C štandard známy pod skratkou WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), ktorý dáva akýsi návrh toho, aké problémy je potrebné na webe riešiť, aby bol web používateľsky priateľský aj pre ľudí s určitou formou znevýhodnenia. Medzi to patria opatrenia ako zvukový popis, vhodný kontrast, možnosť pohodlne zväčšiť obsah alebo napríklad aj možnosť znovu prihlásenia sa bez straty dát.

Aký je pomer web stránok, ktoré aspoň čiastočne spĺňajú štandard WCAG? Optimistický odhad je 70:30 v neprospech znevýhodnených používateľov.

Vie technológia pomôcť?

Posledných pár rokov sa technológia hýbala vpred veľmi rýchlo a to vo všetkých oblastiach – či už hovoríme o technológiách ako blockchain, machine learning, IoT, CRISPR alebo o autonómne riadených vozidlách.

Technológia a jej pokrok, ale nezabudli ani na znevýhodnených.

Emotiv Epoc +

zdroj: https://www.emotiv.com/epoc/

Emotiv Epoc je mozgový senzor založený na princípe EEG, ktorý štrnástimi senzormi sníma mozgovú aktivitu používateľa. Na úrovni frekvencie, ktorú vie zachytiť, je schopný rozlíšiť jednotlivé akcie mozgu. Mimické pokyny, ako napríklad žmurknutie, úsmev alebo smiech, vie rozoznať bez tréningu, naopak, mentálne pokyny je potrebné senzor naučiť pomocou softvéru. Tak vie rozpoznať aj pokyny ako “vľavo”, “hore”, “otoč” a podobne.

Týmto spôsobom je možné scrollovať web stránku mentálnym pokynom alebo pohybom hlavy, je možné písať očami alebo napríklad aj ovládať externé zariadenia bez pomoci rúk. Vraciame sa, ale späť k prvému problému – cena zariadenia je vyše 700 EUR, nehovoriac o nutnosti IT asistencie pri zaučení používateľa a učení zariadenia. Vývoj je, ale každopádne zaujímavým prísľubom do budúcna.

Čo ďalej?

Témy vo web developmente budú stále o tom istom – ako robiť veci kvalitnejšie, rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie. Ale do tohto priestoru, mimo metriky unikátnych, vracajúcich sa a mobilných používateľov, je načase začleniť aj používateľov, ktorí nie sú schopní využívať web tak, ako si ho dnešné UX predstavuje. A to je výzva rovnako tak pre nás, ako aj pre vás.

Zdroje:

World report on disability – WHO, We know about the gender pay gap. But what about the disability pay gap? – The GuardianMost Developers Fail to Design Websites Accessible to People With DisabilitiesCost of Living in Afghanistan – Numbeo, Cost of Living in Slovakia – Numbeo, Google Trends, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) OverviewColour vision deficiency (colour blindness) – NHSEmotiv – official web site