Expo Part 1 - Dubai 2020 - Bart Digital Products Expo Part 1 - Dubai 2020 - Bart Digital Products

Expo 1. časť: Svetová výstava

Na úvod 4-dielneho mini seriálu o Expe sa dozviete, čo je to vlastne výstava Expo, aké sú jej hlavné myšlienky, ako vznikol jej názov a o jej “synonyme” – Svetovom veľtrhu.

New York World’s Fair 1964, photo via Wikipedia

Svetový veľtrh

Svetový veľtrh je veľká medzinárodná výstava určená na prezentáciu úspechov národov. Tieto výstavy majú rôzny charakter a konajú sa v rôznych častiach sveta na konkrétnom mieste počas určitého časového obdobia, zvyčajne od troch do šiestich mesiacov.

Pojem „svetový veľtrh“ je doménou prevažne v Spojených štátoch. Vo francúzštine sa používa výraz Exposition universelle („univerzálna výstava“); v iných románskych jazykoch, ako je španielčina, taliančina a rumunčina, sa používa preklad francúzskeho výrazu. V nerománskych jazykoch Európy a v Ázii a na Strednom východe sa bežne používa World Expo alebo Specialized Expo.

New York World’s Fair 1964, photo via Unsplash

Od nadobudnutia platnosti Dohovoru o medzinárodných výstavách z roku 1928 slúži Bureau International des Expositions ako medzinárodný sankčný orgán pre medzinárodné výstavy. Pod záštitou BIEsa organizujú štyri typy medzinárodnej výstavy: World Expos, Specialized Expos, Horticultural Expos (regulovaná Medzinárodnou asociáciou záhradníckych výrobcov) a Milánske trienále.

Dohovor BIE dnes dodržiava 170 členských krajín. Zimbabwe vstúpilo 5. júla 2021 a stalo sa 170. členom.

New York World’s Fair 1964, Photo via Unsplash

Svetová výstava Expo

Svetové výstavy, oficiálne známe ako Medzinárodné registrované výstavy, sú globálnym stretnutím národov, ktoré sa venujú hľadaniu riešení naliehavých výziev našej doby tým, že ponúkajú cestu do univerzálnej témy prostredníctvom pútavých a pohlcujúcich aktivít. Svetové výstavy vítajú desiatky miliónov návštevníkov, umožňujú krajinám stavať výnimočné pavilóny a transformovať hostiteľské mesto na ďalšie roky.

Prvá svetová výstava Expo – Veľká výstava – sa konala v Londýne v roku 1851. Tento koncept sa stal populárnym a opakoval sa po celom svete, čím demonštroval jedinečnú silu príťažlivosti a rekord svetového dedičstva. Od vzniku BIE v roku 1928 s cieľom regulovať a dohliadať na tieto megaudalosti sa svetové výstavy explicitne organizujú okolo témy, ktorá sa pokúša zlepšiť poznanie ľudstva, zohľadňuje ľudské a sociálne ambície a zdôrazňuje vedecký, technologický, ekonomický a sociálny pokrok.

World Expo 1851, The Crystal Palace, London, photo via Springfield Museum’s

V modernej dobe sú svetové výstavy bezkonkurenčné medzi medzinárodnými podujatiami svojou veľkosťou, rozsahom, trvaním a počtom návštevníkov.

Sú to rozsiahle platformy pre vzdelávanie a pokrok, ktoré slúžia ako most medzi vládami, spoločnosťami, medzinárodnými organizáciami a občanmi.

Expo 2017, Astana, photo via azh.kz

Aktuálne svetová výstava Expo 2020 (presunutá kvôli covidu) sa koná v Dubaji v Spojených arabských emirátoch od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.

Naša spoločnosť bart.sk, dostala jedinečnú príležitosť byť jedným z vystavovateľov v Slovenskom pavilóne v tématickom bloku Health & Wellness, kde predstavujeme digitálne produkty, ktoré zlepšujú život hlavne v oblasti zdravia a športu.

Expo 2021, Dubai, UAE, photo via Italy Expo 2020

Globálne kultúrne udalosti

Ako ste sa dočítali vyššie, výstavy Expo prinášajú aktuálne výzvy a vrchol pokroku ľudstva.

Tieto globálne kultúrne udalosti napríklad inaugurovali televízne vysielanie (New York 1939), postavili Eiffelovu vežu (Paríž 1889) a predstavili svetu ruské koleso (Chicago 1893) a mnoho iného. Viac o histórii expo si povieme v ďalšej časti.

Zdroje: Time.com, Wikipedia, BIE Paris

Viac blogov zo zákulisia našej firmy nájdeš v kategórii Barťania