Efektívna implementácia externých služieb - Bart Digital Products Efektívna implementácia externých služieb - Bart Digital Products

Efektívna implementácia externých služieb

Automatizácia procesov je v dnešnej, hektickej dobe veľmi žiadúca. Nielenže šetrí čas a peniaze, ale vytvára priestor na ďalší rozvoj projektu. Rovnako aj u nás v bart.sk sa snažíme, aby naše riešenia boli nápomocné. Preto sa neustále usilujeme naše riešenia prepájať so službami tretích strán, ktoré pomôžu našim zákazníkom automatizovať firemné procesy.

Platobná brána

Základným prepojením, ktoré pozná hádam každý developer, je prepojenie s online platobnou bránou. Taká samozrejmosť, že? Takouto implementáciou odpadá majiteľovi projektu práca s párovaním platieb. A tak mu to šetrí čas a vo väčšine prípadov aj peniaze. Treba si však uvedomiť, že platobné brány si účtujú poplatky za všetky transakcie, a v niektorých prípadoch aj mesačné poplatky.

Sociálne siete a marketing

Z pohľadu marketingu sú najznámejšie prepojenia s Google Analytics, Google Tag managerom, Facebookom, Heurékou, Pricemaniou, Mailchimpom a inými podpornými nástrojmi. Tie slúžia na zber dát a následnú analýzu, aby sme vedeli zvýšiť konverzie nášho eshopu, čiže aby sme podporili dokončenie nákupu alebo odoslanie formulára. 

Väčšinou ide o vloženie jednoduchých javascriptových kódov do stránky, ktoré zbierajú dáta a posielajú ich na potrebné miesta, kde sa spracovávajú a vyhodnocujú. Tieto dáta sú v dnešnej dobe veľmi potrebné, nakoľko napomáhajú k analýze správania zákazníkov na trhu a prispôsobeniu sa vzniknutým zmenám.

Okrem týchto jednoduchých javascriptových kódov sa na strane eshopu vytvoria scripty, ktoré v pravidelných intervaloch generujú XML, CSV či JSON dáta, pre potreby tretích strán. Tieto dáta si následne tretie strany stiahnu a spracujú pre svoje potreby. Ide napríklad o porovnávače ako sú Pricemania, Heuréka, Favi, prípadne dáta pre reklamné účely v Google a Facebook.

Autorizácia zákazníka

Z pohľadu autorizácie sú čoraz častejšie používané autorizácie OAuth servermi. Najbežnejšími implementáciami sú autorizácie cez Google a Facebook.

Tieto prepojenia s externými službami by malo mať každé ecommerce riešenie. Čo už nie je pravidlom, je prepojenie ecommerce riešenia na ekonomický systém. Práve takéto prepojenia realizujeme u nás v bart.sk pre našich zákazníkov, ak im to ich ekonomický systém umožňuje.

Prepojenie s ekonomickým systémom

Väčšina dnešných majiteľov ecommerce riešení uvažuje dopredu a uvedomujú si potrebu automatizácie firemných procesov tam, kde to je možné a kde to prinesie potrebný efekt. Preto sa čoraz častejšie stránky prepájajú s ekonomickými systémami. Hlavnými dôvodmi sú efektívnosť práce zamestnancov a snaha o kumulovanie dát na jednom mieste a ich následná distribúcia ďalej.

Každé prepojenie je individuálne a to aj v prípade identických ekonomických systémov. Vyplýva to z potrieb a požiadaviek zákazníka. 

Preto každej implementácii prepojenia predchádza konzultácia so zákazníkom, kde sa zistia potreby a požiadavky zákazníka a na základe nich a technických možností ekonomického systému sa vytvorí návrh prepojenia.

Možnosti prepojenia sú:

  • Online (Priama komunikácia napr. cez API, DB VIEWS)
  • Offline (Export / Import dát)

V niektorých prípadoch je vhodnejšie zvoliť kombináciu. Niečo ide online, a niečo postačí, ak bude prepojené offline. Zväčša sa offline prepájajú dáta, ktoré sú statického charakteru alebo sa menia len veľmi zriedka.

Jednoznačný tok dát

Pri každom návrhu je potrebné dbať na to, aby bol tok informácií jednoznačný. Vyvarujeme sa tak vzniku nekonzistentnosti dát. Ak to nie je možné zabezpečiť, tak je potrebné vopred si ujasniť, aké riziká v sebe obojsmerná aktualizácia dát prinesie. Vyhneme sa tak zbytočným nedorozumeniam.

Zákazník na prvom mieste

Prepojenie s ekonomickým systémom nesmie znepríjemniť prácu koncovému zákazníkovi s eshopom. Ak by online prepojenie malo mať vplyv na spomalenie stránky a vytvárať tak dojem, že sa nám káva uvarí skôr ako sa zobrazí stránka, tak nad online prepojením v zmysle priamej komunikácie počas zobrazenia stránky zákazníkovi, nerozmýšľajme. V takomto prípade je vhodnejšie synchronizovať dáta na pozadí, kde komunikácia prebieha medzi serverom a ekonomickým systémom a frontend dopytuje synchronizované dáta z ecommerce databázy. Pri takejto implementácii je potrebné zohľadniť prestoje v komunikácii medzi systémami napríklad alokovaním minimálneho množstva tovaru na sklade, ktoré nie je možné predať, aby nenastal prípad, že sa predá posledný kus viacerým zákazníkom.

V prípade, ak máme iba ecommerce riešenie bez kamennej predajne, tak nám postačí rezervovanie položiek pri objednávke na úrovni ecommerce riešenia. Avšak, ak máme aj kamennú predajňu, tak takéto riešenie je nepostačujúce. Ideálny stav je mať samostatné sklady pre eshop a kamennú predajňu.


Ukážka z koberce.sk riešenia

Validácia vstupov a výstupov

Pri synchronizácii dát medzi ecommerce riešením a ekonomickým systémom je nutné dôkladne validovať vstupy a výstupy, aby sme sa vyvarovali duplicitným záznamom a zahltením systému nadbytočnými údajmi. Ideálny stav je, ak aj ecommerce riešenie validuje dáta na svojej strane a zároveň aj ekonomický systém na strane druhej.

Monitoring a reporting

Pri takýchto riešeniach je nutné komunikáciu medzi ecommerce riešením a ekonomickým systémom monitorovať a na dohodnutej báze realizovať reporting vybraných oblastí komunikácie.

Pri realizácii prepojenia na ekonomický systém platí príslovie dvakrát meraj a raz rež :) A preto je dôsledná analýza alfou a omegou úspešnej realizácie a nasadenia do ostrej prevádzky.

V bart.sk sme naše ecommerce riešenia prepojili s nižšie uvedenými ekonomickými a skladovými systémami.