V predchádzajúcom príspevku Ako si overiť serióznosť e-shopu I. som načrtla, ako sa dá pomerne rýchlo zistiť, s kým máte pri online nakupovaní česť.

Okrem hľadania informácií o firme (priamo v rámci e-shopu), je však dobré si ich potvrdiť aj z iného zdroja. Lebo to poznáte – papier znesie všetko. Hlavne ten virtuálny 🙂

Čo MUSÍTE vedieť

Overte si informácie o e-shope (získané na stránkach) v obchodnom alebo živnostenskom registri. Zatelefonujte na zákaznícky servis, opýtajte sa na to, čo vás zaujíma a potom si skontrolujte, či sa odpovede zhodujú so všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu.

Ak elektronický obchod uvádza len e-mailový kontakt, nenakupujte! Aj keby tie letenky, vstupenky na koncert a pneumatiky boli oveľa výhodnejšie a oveľa lákavejšie, nekupujte ich!!! Seriózny e-shop uvádza svoju adresu aj telefónne číslo. Email je už čerešnička na torte pre nesmelých, ktorí sa hanbia zavolať.

Väčšina serióznych internetových obchodov ešte k týmto údajom pridáva svoje IČO/DIČ a meno zodpovednej osoby, číslo bankového účtu, prípadne kompletné fakturačné údaje a prevádzkové hodiny.

Ako sa prezradí nepoctivý predajca

Je dobré, keď si pozorne prečítate obchodné podmienky. Z nich sa dá vydedukovať, či e-shop chráni zákazníka alebo predajca hľadí viac na seba (a zamlčuje nám spotrebiteľské práva). Keď napríklad neinformuje o 7-dennej lehote na vrátenie tovaru bez udania dôvodu alebo sa dôkladne nevenuje podmienkam a spôsobom reklamácie, potom je na mieste zvýšiť opatrnosť.

Ak máte akékoľvek pochybnosti, zvoľte pri objednávke platbu na dobierku. Tovar tak uhradíte až pri jeho doručení.

Kedy (ne)treba váhať

Zákaznícka linka je dobrým testom nielen ochoty predajcu, ale aj jeho serióznosti. Keď sa pracovníci e-shopu zdráhajú odpovedať alebo nevedia poradiť, je nutné byť obozretný. Síce ste mohli natrafiť len na zamestnankyňu, ktorá sa zle vyspala, no prečo by vás to malo zaujímať…

Ako som už spomínala, všímajte si referencie. Veľké obchody majú dokonca na svojich stránkach vyhradenú sekciu, ktorá je venovaná práve referenciám.

Varovným signálom môžu byť neaktualizované údaje, chýbajúce fotografie tovaru či nedostatočné alebo nepresné popisy tovaru.

Môže sa stať, že nenakupujete vo veľkom elektronickom obchode, ale u malého živnostníka, ktorý vyrába neodolateľné a kvalitné opasky. Jeho web asi nebude taký bohatý a technicky vypracovaný, ale tým sa nemusíte nechať odradiť, keď všetky ostatné náležitosti sú splnené.

Pre detailistov

Čo hovorí zákon o nevyhnutných údajoch? Podľa § 4 ods. 1 zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“) je internetový obchodník povinný poskytnúť potenciálnym zákazníkom minimálne tieto údaje, ktoré musia byť ľahko a trvale prístupné:

  • názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb (právnická osoba), resp. meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb (fyzická osoba)

  • daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH

  • adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,

  • označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu

  • názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha

Na Slovensku existuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod, ktorá má na svojom webe zoznam certifikovaných predajní. Ide o predajcov, ktorí splnili zákonné pravidlá o dostupnosti informácií o svojej firme, tovaroch a obchodných podmienkach a zaplatili asociácii poplatok za to, že po dobu jedného roka budú môcť na svojom webe zverejniť logo „Bezpečný nákup“.

Táto nálepka síce nezaručuje, že je obchod bezpečný (a obchodník poctivý), avšak signalizuje, že za e-shopom stojí skutočná firma, s ktorou sa dá skontaktovať.