V rámci vzdelávania sa tento rok piati naši kolegovia zúčastnili už 7. edície jednej z najväčších konferencií na Slovensku s názvom OpenSlava. Túto konferenciu pripravila Írska spoločnosť Accenture, ktorá má svoju pobočku v našom hlavnom meste.

Udalosť sa konala 17.10- 18.10.2019, pričom prvý deň sme mali možnosť zúčastniť sa troch workshopov a druhý deň pre vyše 1000 účastníkov boli pripravené prednášky z rôznych oblastí IT.

Keďže v jednom čase sa konalo päť workshopov, vybrať si jeden bolo naozaj ťažké. Každý bol o niečom inom a podľa mňa každý niesol nejakú užitočnú informáciu.

V našej spoločnosti je naozaj dôležité pochopiť požiadavkám zákazníka a nájsť efektívne a fungujúce riešenie (vytvoriť pre zákazníka digitálny zážitok), preto sme sa rozhodli pre workshop s názvom „Let’s prototype innovations using Design Thinking method“. Tu nám interaktívnou formou pomocou rôznych zadaní ukázali čo je to Design Thinking a aký je postup hľadania a testovania vhodného riešenia pre zákazníka. Bolo to naozaj skvelé a bez prestávky na kávu, pod časovým tlakom každý odprezentoval dobré riešenia.

Keďže sledujeme tie najnovšie technológie a trendy zo sveta programovania, druhým workshopom, ktorého sme sa zúčastnili, sa stal „Master React with Typescript and Unit Tests“. Snažili sme sa vytvoriť a otestovať jednoduchú aplikáciu vytvorenú v React-e. Táto technológia sa u nás široko používa napríklad na projekte Sportnet a mnoho ďalších.

Prvý deň nám priniesol nové praktické skúsenosti a inšpiráciu do ďalšej práce. Druhý deň konferencie bol už v oveľa honosnejšom duchu. Začali sme dobrými raňajkami a kávou počas ktorej sme si podobne ako pri workshopoch museli zvoliť, ktorých prednášok sa zúčastníme. Prednášky boli rozdelené do šiestich celkov podľa zamerania. Najviac nás zaujali témy ako inovácie, bezpečnosť, používateľské rozhrania a dáta. Medzi prednáškami bol priestor aj na návštevu stánkov rôznych spoločností kde sme si okrem zábavy odniesli tiež nové poznatky.

Keynote: Living the Disruption Era

Sériu prednášok otvoril Marc Carrel-Billiard, ktorý pôsobí v najvyšších štruktúrach spoločnosti Accenture. Počas tejto prednášky bola predstavená hlavná myšlienka podujatia a to dôležitosť technológií a inovácií v každom odvetví. Za mňa to bola jedna z najlepších prednášok dňa a určite sa oplatí si ju pozrieť aspoň na youtube:

Google Flutter! The future for cross-platform mobile and web development? – UI

Prvá z tematických prezentácií bola zameraná na relatívne nový framework Flutter od spoločnosti Google. Tento framework je zameraný na tvorbu multiplatformových aplikácií. Aplikácie sa tvoria pomocou programovacieho jazyka Dart. Po rýchlom úvode nasledovala ukážka v podobe live codingu. Výsledkom bola jednoduchá aplikácia, ktorá bežala na viacerých platformách. Po tejto prednáške som si reálne vyskúšal vytvoriť jednoduchú aplikáciu a musím povedať, že sa jedná o zaujímavú vec, ktorú možno v budúcnosti využijeme na našich projektoch.

Using AI to unlock the value in unstructured content

Jedna z prednášok, ktorej som sa zúčastnil z dôvodu, že si chcem rozšíriť vedomosti aj o tému nie úplne súvisiacu s našou každodennou prácou. Keďže machine learning dnes fičí, vedel som, že netrafím vedľa. Pán Philip Lewis počas svojej 45 minútovej prezentácie pútavo vysvetlil, čo je a v čom spočíva kognitívne vyhľadávanie, pomocou ktorého napríklad Google vie niekoľko stoviek súvisiacich dokumentov pospájať do faktov tak, že nám umožňuje dostávať odpovede na otázky ako napríklad “what is the population of Bratislava”, alebo “what is the father of Bill Gates”. Kognitívne vyhľadávanie je možné aplikovať na neštruktúrované dáta (video, dokumenty, obrázky) v rámci firmy a následne v nich vyhľadávať. V rámci reálnych use-casov som sa stretol s tým, že pomocou podobnej metódy boli hromadne skenované životopisy pre regrutačné účely.

Machine Learning Security: Past, Present and Future

Prednášajúci na niekoľkých príkladoch ukazuje, aké jednoduché je oklamať strojové rozpoznávanie obrázkov. Je možné dosiahnuť aby obrázok, ktorý sa pre človeka na pohľad vôbec nezmenil, tak pre stroj zobrazuje niečo úplne iné. Experimentálne sa dokonca podarilo oklamať rozpoznávanie dopravných značiek len tým, že sa na značku “STOP! Daj prednosť v jazde” nalepilo zopár kúskov lepiacej pásky. Auto si “myslelo”, že ide o značku obmedzenia rýchlosti. Vzhľadom na chýbajúce teoretické znalosti z odboru umelej inteligencie, som sa dosť strácal. Išlo o veľmi odbornú prednášku, ktorá sa do hĺbky zaoberala problematikou bezpečnosti. Video záznam nebol vyhotovený.

Afternoon Keynote: Habits of Successful Innovators

Ďalšia z prednášok v hlavnej sále pokračovala v duchu myšlienky inovácií, kde speaker predstavil niekoľko zvykov skutočného inovátora. Nerád by som hlbšie transformoval jeho myšlienky pretože určite nedokážem správne vyjadriť podstatu vecí, preto odporúčam pozrieť si video z prezentácie. Určite to stojí zato najmä ak potrebuješ nabrať inšpiráciu a chuť do svojej práce.

TruBudget – a blockchain solution to make the world a better place – Inovations

Blockchain je už pomerne rozšíreným pojmom nie len v IT svete. Jure Zatnikov predtsavil projekt, ktorého hlavným cieľom je spraviť zo sveta lepšie miesto práve využitím blockchain a TruBudget pomocou, ktorých dotujú napríklad neziskové organizácie a vlády v rozvojových krajinách sveta. Prečo práve blockchain? Jednoducho nedôvera v hospodárenie vlády týchto krajín a obavy z prípadnej korupcie. Určite by to našlo využitie aj v naších končinách. Viac vo videu:

SOLID Frontend Architecture. Do we need it? Yes! – UI

Jose Suarez nám zábavnou formou ukazuje a popisuje problémy pri vývoji moderných webových aplikácií. Snaží sa nás presvedčiť, že softvérovú architektúru dnes potrebujeme viac na frontende, ako na backende. Podľa neho, by sme na frontende mali aplikovať princípy SOLID, ktoré poznáme viac z backend-ového programovania. K vysvetleniu týchto princípov sa dostal až ku koncu prednášky. Osobne som čakal, že uvidíme viac praktických ukážok a skôr sa dostaneme “k veci”.

Consumer Driven Contracts: What? Why? How?

Prednášajúci Matej Krekac na ručne kreslenej prezentácii vysvetľuje, na čo sú dobré kontrakty medzi konzumentom (napríklad web app) a producentom (backend api). Kontrakt spočíva v tom, že ak na frontende potrebujeme novú funkcionalitu (nový endpoint na api), napíšeme na to špeciálny (automatizovaný) test pre backend tím. Backend tím potom programuje požadovaný endpoint oproti nášmu testu, kým neprejde. Tým je zabezpečené, že endpoint bude presne spĺňať požiadavky frontendu a nepokazí sa ani v budúcnosti, keď sa na backende bude dopĺňať funkcionalita alebo meniť business logika. Jedno API (producent) môže takto spĺňať požiadavky niekoľkých rôznych konzumentov. Je to zaujímavý spôsob vývoja, v ktorom sa konzument podieľa na tvarovaní konečného API.

Case study: secure coding do’s and don’ts

Výborná téma, najmä v dnešnej dobe digitalizácie. Slečna z firmy ESET poukázala na fakty ohľadne bezpečnosti nielen softvéru. Je potrebné si totiž uvedomiť, že bezpečnosť je nutné riešiť nielen z hľadiska bezpečnosti a zraniteľnosti vášho kódu, ale v oveľa obšírnejšej schéme. Hlavnými zásadami je, aby sme navrhovali projekty v prvom rade z hľadiska bezpečnosti, aby sme vyhľadávali zraniteľnosti a prispôsobili sa im. Bezpečnosť nie je len bezpečnosť softvéru, ale aj bezpečnosť celej siete, samotných počítačov, bezpečnosť data storage.

Samotnou kapitolou prednášky bolo poukázanie na fakt, že väčšina používateľov nedbá na updaty. Preto už v návrhu SW by mal byť zakomponovaný proces budúcich updatov tak aby používateľom neprekážal a aby sme mali istotu, že update zbehol.

Securely Manage Your Data in the Cloud with MongoDB

Výborná prednáška o novej fičúre v MongoDB. Prednášať prišiel priamo inžinier zo spoločnosti MongoDB.

Zaoberal sa šifrovaním dát v databáze. Mongo prišlo s významným spôsobom šifrovania na strane klienta – client side encryption. Znamená to, že dáta sa šifrujú na strane klienta a do mongo databázy vstupujú už zašifrované. Využíva sa pri tom deterministické šifrovanie, vďaka ktorému je možné v šifrovaných dátach vyhľadávať exaktnou zhodou.

Vidím v tom veľký prínos pri šifrovaní dát ako rodné čísla, alebo čísla poistiek, prípadne
prihlasovacie mená.

V dnešnej dobe, kde väčšina projektov využíva dáta v cloude sa jedná o veľký posun vpred z hľadiska bezpečnosti dát používateľov. Spomenuté bolo aj GDPR – right to be forgotten. V tomto prípade stačí vymazať kľúč šifrovania a dáta sa stanú nedostupné.

Je potrebné spomenúť, že táto fičúra je zatiaľ len beta a dostane sa do produkcii približne až o rok 🙁

Fotogaléria

Neprehliadnite výsledky našej programátorskej práce.