Keď sa stretnú dobrí ľudia, vynikajúce jedlo a ukážkové počasie, môže ísť len o jedno. Barťanky a barťania majú letný teambuilding. Ako inak, už tradične, v našej obľúbenej Levočskej doline. V skratke – dobre bolo! A detailne? Čítaj ďalej! Hlavne sa spoznať Keď je vo…