Bart Digital Products Bart Digital Products

Prečo nás klienti nepočúvajú?

U nás v bart-e prichádzame do kontaktu s klientmi všetci; či je to projektový manažér, grafik, programátori, web marketér alebo web analytik. Ako tak svojich kolegov počúvam, zvyknem si klásť otázku: Prečo nás tí naši klienti nepočúvajú?

Hovorí sa: náš zákazník, náš pán. Ale má naozaj vždy pravdu?

Svojím spôsobom áno. Zákazník za nami prichádza s požiadavkou, predstavou toho, čo reálne chce. Je našou úlohou ho usmerniť. Niečo, čo sa jemu môže zdať triviálne, môže byť komplikované a naopak to, čo sa jemu javí ako náročné, môže byť práve jednoduché na realizáciu.

Preto sa niekedy dostávame do situácie, kedy my vieme, že sa niečo v danom časovom období stihnúť nedá, ale zákazník to jednoducho chce.

Vtedy vieme podľa priorít zapojiť napríklad ďalšieho programátora, avšak čo s jeho vlastným projektom, na ktorom aktuálne pracuje?

Alebo ďalší prípad. Zákazník svoje zadanie často mení, prípadne chce nové funkcie, na ktoré nie je vyhradený rezervný čas. Čo vtedy?

Všetko je o plánovaní

Tvorba stránky, hlavne tej komplikovanejšej, sa dá prirovnať k stavbe domu.

Viete si predstaviť realizáciu domu bez nakreslenia jeho pôdorysu, projektu? Je možné bez neho naplánovať čas, potrebný materiál a financie s čo najväčšou presnosťou? Malé riešenia, akým je postavenie altánku, domčeku na náradie a podobne sa, samozrejme, dajú zvládnuť aj bez toho, veľké však nie.

To isté, avšak prenesené na web riešenia, platí aj v oblasti web designu. Všetko na stránke musí mať svoje miesto, vopred vytýčené rozmery, farebnosť, funkcie. Najlepším spôsobom, ako správne rozvrhnúť čas, je vytvorenie „projektu“ stránky, teda užívateľského konceptu, kde budú zaznačené všetky objekty a vzťahy medzi nimi.

Ak sa takýto koncept vytvorí za aktívnej účasti zákazníka (ešte pred samotnou grafikou a programovaním), máme spolovice vyhrané. Na základe takéhoto konceptu je možné naplánovať potrebný počet hodín na realizáciu, adekvátne k tomu financie a počet ľudí. V prípade, že sa zákazník konceptu reálne drží (spravidla sa ho drží tak na 85% :)), je to fajn.

Niektoré neštandardné veci sa, prirodzene, môžu objaviť v procese realizácie a pravdepodobne sa ich aj zopár objaví. Je ale na šikovnosti web analytika, aby predvídal, vedel odhadnúť možné komplikácie a naplánoval tak dostatočnú rezervu na všetky (ne)čakané situácie.

Ak aj napriek týmto krokom sa čas realizácie projektu predlžuje, je veľmi veľká pravdepodobnosť že nás tí naši zákazníci predsa len nepočúvajú…Alebo sme ich pri tvorbe konceptu zle počúvali my? :))