Klienti vždy investujú veľa úsilia a financií do svojich stránok. Je tak prirodzené, že majú veľké očakávania v tie najlepšie výsledky. Jednoducho chcú, aby sa im vstupná investícia vrátila a priniesla vyššiu predajnosť produktov či služieb (teda získanie nových platiacich zákazníkov). Pričom nezáleží na tom, či ide o malého živnostníka alebo veľkú firmu.

Technická realizácia zatieňuje obsah

Problémy nastávajú, keď sa zákazníci príliš sústreďujú na technickú realizáciu webu, a pritom „zabúdajú“ na jeho naplnenie, resp. ho naplnia textom, ktorý má významovú hodnotu takmer totožnú s generovaným Lorem ipsum textom…

Fakt je, že predáva TEXT. Nie obrázky

Pridaná hodnota copywritingu spočíva v jeho schopnosti zaujať. Zaujať používateľov a aj Google. Pri reklamných textoch, tvorených na web (a celkovo v rámci online prostredia) je teda nevyhnutné prepojiť významovú stránku obsahu s tou funkčnou. Pozrime sa bližšie na to, čo to znamená:

Môžete mať rozsiahly webový portál s množstvom funkcionalít a dokonalou grafikou, ale keď zanedbáte to, čo sa má v ňom zobrazovať, návštevníci ho veľmi rýchlo opustia. Alebo ho ani nenájdu. Dôvod?

Lebo konkurencia je mimoriadne vysoká a vo vyhľadávaní vás „preskočia“ firmy, ktoré venujú SEO optimalizácii náležitú pozornosť (hovoríme o prirodzenom poradí; neberieme do úvahy platené odkazy z Google Adwords). A jedným z nástrojov pre SEO v rámci tzv. on-page faktorov je práve kvalitný text, obsahujúci vhodné kľúčové slová (KW). Tie slúžia ako navigačné body – Google stránky zaindexuje a podľa prítomnosti a periodicity umiestnených KW zobrazuje užívateľovi zoznam relevantných výsledkov podľa hľadaných výrazov.

Predpokladajme teda, že kľúčové slová v texte máte a potenciálny zákazník je akurát teraz u vás, na návšteve. Nájde na stránke všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje? Bude mať k dispozícii bližší popis k tovaru? Osloví ho to, čo je na webe napísané? Vykoná požadovanú aktivitu?

Samotné KW nestačia

Text musí byť user friendly a musí presvedčiť – k registrácii, k objednávke, k osobnej návšteve…Jednoducho ku akejkoľvek činnosti, ktorá sa vopred stanoví. A to je možné dosiahnuť iba tak, že si návštevník so záujmom prečíta informácie, získa dôveru a nadobudne pocit, že to, čo je na stránke uvedené, chce. Preto sa copywriting označuje ako tvorba reklamných (predajných) textov. Nejde však len o reklamný obsah na web stránky, ale takisto o slogany, názvy produktov a text v rámci bannerov, newslettrov, PR článkov, príspevkov na blog či fanpages na Facebooku. A tiež text použitý v propagačných tlačovinách (direct maily, letáky, katalógy a i.).

Web stránka bez kvalitného obsahu je ako akvárium bez rybiek. Na efekt to stačí, ale fungovať to nebude.

5 zásadných výhod copywritingu

1. Zlepšenie umiestnenia vo vyhľadávači (podporný faktor pre komplexné SEO)

2. Merateľné zvýšenie návštevnosti stránky

3. Budovanie mena, dôvery a pozitívneho imidžu firmy

4. Zvýšenie konverzného pomeru medzi návštevníkmi a zákazníkmi

5. Zisk

Copywriting naozaj nemôže byť zadarmo

Zákazníci nás niekedy presviedčajú, že „napísať text predsa nemôže byť ťažké“ alebo „toľko to určite nemôže trvať, veď je to len jedna normostrana“. Môže. Kvalitný obsah, ktorý má splniť svoje primárne funkcie; teda zaujať a predať, si vyžaduje čas.

Na úvod ide o potrebu zorientovania sa v problematike, aby bol text nielen pútavý, ale aj prínosný – používateľovi musí poskytnúť určité užitočné informácie (prečo by ho inak čítal, však…). A musí byť k veci.

Pri tvorbe webového obsahu je tak nevyhnutné naštudovanie témy a spracovanie podkladov. Následne sú vytipované vhodné kľúčové slová pre optimalizáciu. V tomto kroku závisí od klienta, či sa urobí celková, podrobná analýza, alebo sa vyberú len základné slová a frázy. Dokonca aj pri blogových príspevkoch dbáme na výber a formuláciu KW, pretože veľakrát práve vďaka blogu navštívi stránku veľa používateľov, hľadajúcich informácie cez Google. S návštevnosťou majú problémy hlavne e-shopy, a to kvôli chýbajúcim textom. Práve preto sa v rámci elektronických obchodov blog naozaj oplatí.

Zhrnuté a podčiarknuté: aby boli reklamné texty prínosom pre web, musí ich vytvoriť niekto, kto tomu skutočne rozumie a má k dispozícii dostatok času na zvládnutie témy, spracovanie podkladov, výber kľúčových slov a samotný proces tvorby. Teda copywriting naozaj nemôže byť zadarmo.

 P.S.: Ak ste dočítali príspevok až do konca, asi to znamená, že vieme, čo robíme 😉