Bart Digital Products Bart Digital Products

Používanie cookies – je potrebný súhlas užívateľa?

V poslednom období môžu návštevníci stránok pri browsovaní čoraz častejšie naraziť na informačné bannery, ktoré sa týkajú cookies. Prečo sa takéto bannery začínajú na stránkach hromadne objavovať?

Cookies = mikrodáta ukladané stránkou alebo aplikáciou, keď užívateľ pristupuje ku stránke z webového rozhrania alebo mobilného zariadenia. Cookies sa uchovávajú z viacerých dôvodov, no predovšetkým ide o zabezpečenie schopnosti stránok, rozpoznávať užívateľa a jeho doterajšie aktivity.

Legislatívne zmeny vďaka Európskej komisii

Dôvodom pre zvýšený výskyt bannerov, vyžadujúcich súhlas s používaním cookies, je smernica Európskeho parlamentu a Rady (Directive 2002/58/EC) a jeho uvedenie do praxe. Vzhľadom na charakter nariadenia, musel byť jeho obsah prevzatý aj do našej slovenskej legislatívy – konkrétne bol zapracovaný v rámci zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Z pohľadu uvedenej legislatívy, podlieha používanie cookies určitým pravidlám. Tie sa menia aj v závislosti od konkrétneho spôsobu využitia cookies.

Možnosti používania cookies

Existujú rozličné typy informácií, ktoré systém získava a uchováva. Môže ísť o zapamätanie prihlásenia, zoznamu produktov (pridaných produktov do košíka) alebo preferencií. Napríklad výber jazyka, meny, lokality pre nákup. Cookies sú zároveň nápomocné pri vypĺňaní údajov v rámci formulára, kedy si systém pamätá určité položky (napr. login).

Cookies používa aj Google – vďaka nim dokáže rozpoznávať individuálne preferencie návštevníka stránky a v nadväznosti na ne zobrazovať relevantný obsah a reklamu. Osobitne sa to dá pozorovať hlavne v rámci remarketingových kampaní, kedy je užívateľ „prenasledovaný“ reklamou na (predtým) navštívené stránky.

Získajte súhlas používateľa

Podľa smernice EK je nevyhnutné, aby stránka vopred získala súhlas užívateľa s používaním a ukladaním cookies, a to ešte predtým, ako to reálne začne robiť. Rovnako je potrebné uviesť aj:

  • prečo stránka cookies uchováva (z akého dôvodu)
  • typy cookies, ktoré sú ukladané
  • kto má k nim prístup a kto ich kontroluje
  • ako je možné prípadne odvolať súhlas s používaním cookies
  • informácie o ochrane údajov a ich zabezpečení pred zneužitím (aby bolo jasné, že cookies nebudú použité pre iné účely, ako je vyššie uvedené)

Najčastejšou formou zobrazenia je primárne banner, požadujúci súhlas s možnosťou odkliku na bližšie informácie, ktoré vyžaduje legislatívny rámec. Tento banner je zobrazený 1. krát, kým nie je vyjadrený súhlas.

Vzor textu pre upozorňujúci banner:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.

V prípade, že užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, je možné, že v rámci stránky mu nebudú zobrazené už žiadne ďalšie podstránky. Prípadne bude presmerovaný niekam inam.

Je to z toho dôvodu, že dnes je používanie cookies bežnou súčasťou fungovania stránok a v konečnom dôsledku sa tomu nie je možné vyhnúť.

Je teda potrebné na stránku umiestniť takýto banner a pýtať si súhlas návštevníkov?
Z pohľadu EK áno.

Sú známe nejaké konkrétne sankcie za nedodržanie tejto smernice? Existujú kontrolné mechanizmy, ktoré by boli schopné skontrolovať desaťtisíce stránok?
Zatiaľ nie.

Kedy nepotrebujete explicitný súhlas

Nie vždy je však nevyhnutné požadovať priamy súhlas. V niektorých konkrétnych prípadoch stačí užívateľa informovať o používaní cookies.

Napríklad pri vyplnení a zapamätaní údajov z formulára a košíka (pri objednávke produktov), pri prehrávaní multimediálneho obsahu, v rámci like-ovania alebo zdieľania obsahu (prepojenie s plug-inom pre sociálne siete), či autentifikovaní užívateľa (cookies, týkajúce sa bezpečnosti).

V uvedených prípadoch nie je potrebné, aby užívateľ súhlasil s používaním cookies – vždy ale ide o uchovávanie dát iba v rámci jedného prístupu, kým neuplynie session v nevyhnutnom rozsahu.

Pre našich zákazníkov vieme pripraviť a zrealizovať info banner o používaní cookies; ako aj banner vyžadujúci súhlas užívateľa s používaním cookies. Neváhajte sa na nás obrátiť!
Uvedenú funkcionalitu odporúčame hlavne prevádzkovateľom e-shopov a webových portálov, ktoré zbierajú a uchovávajú spomínané dáta.

Súhlasíte s používaním cookies? Sú podľa vás prínosom pre optimálnejšie používanie stránok? Pridajte svoj názor do komentárov.