Nová smernica dopĺňa aktuálne platné predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa.  Novinkou bude napríklad to, že predajca musí pri akciových produktoch uvádzať ako pôvodnú cenu produktu, najnižšiu predajnú cenu tohto produktu za posledných 30 dní. Ak sa tak nestane, predajca môže dostať pokutu v percentách ročného obratu.

Celé znenie novej smernice (EN)

Photo by bruce mars from Pexels