Bart Digital Products Bart Digital Products

Nové pravidlá pre e-shop 2014

Legislatívne zmeny, ktorými prešiel Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa, ovplyvnil všetky internetové obchody na Slovensku. Mnohí zákazníci sa na nás obracajú s otázkou, ako upraviť svoj e-shop tak, aby spĺňal všetky nové, zákonom stanové normy.

Niektoré úpravy je možné pritom zrealizovať priamo v administrácii e-shopu; iné je potrebné doprogramovať na mieru. O aké zmeny ide?

1. Informujte spotrebiteľa. Veľakrát a opakovane

Podľa zákona má predávajúci povinnosť primerane informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného tovaru. Primerane znamená tak, že uvediete nielen číselné označenie produktu, ale napíšete aj jeho názov (čo to vlastne je) a jeho charakteristiku.

Takisto je nevyhnutné uviesť svoje kontaktné údaje, vrátane tel. čísla.Hint: Pred odoslaním objednávky musí byť spotrebiteľovi zrejmá celková cena tovaru, vrátane DPH a nákladov na poštovné.

Dôležité sú aj termíny dodania. Ak dodanie bude trvať viac ako 30 dní, táto skutočnosť musí byť dodatočne uvedená pri produkte. Následne musí spotrebiteľ osobitne vyjadriť súhlas s dlhším termínom doručenia.

Najväčší zásah sa dotkol obchodných a reklamačných podmienok. V rámci nich musíte mať zakomponované:

  1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (podmienky, za akých je možné odstúpiť, presný postup, lehoty a upozornenie, že všetky náklady spojené s vrátením znáša kupujúci)

  2. Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vrátiť tovar bez udania dôvodu je zo zákona možné do 14 kalendárnych dní; táto lehota sa predĺžila z predchádzajúcich 7 dní.

Hint: Potvrdenie o uzatvorení zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (teda objednávku), spolu s obchodnými podmienkami, poučením a formulárom na odstúpenie od zmluvy, musíte poskytnúť spotrebiteľovi na tzv. „trvanlivom nosiči“.

Keďže CD asi posielať nebudete :) , najjednoduchším riešením pre predávajúceho je upload týchto súborov a ich odoslanie spolu s potvrdzujúcim e-mailom. Z pohľadu zákona e-mail spĺňa náležitosti „trvanlivého nosiča“.

Ak vám uvedené dokumenty, resp. podklady ku prevádzkovaniu e-shopu chýbajú, alebo chcete mať právnu istotu, že všetky online dokumenty umiestnené na stránke (obchodné podmienky, súťažné podmienky internetových súťaží a i.) sú v súlade s aktuálne platnou legislatívou, môžete sa obrátiť na špecializovaný portál weblegal.sk.

Sumár objednávky

Pred definitívnym odoslaním objednávky musí mať spotrebiteľ k dispozícii celkovú sumarizáciu, kde nájde všetky informácie, týkajúce sa objednávaného tovaru a sumy, ktorú zaň zaplatí – spolu s daňami a poplatkami za dopravu.

Veľkú pozornosť si získal aj button pre odoslanie, resp. potvrdenie objednávky, ktorého znenie je priamo ukotvené v legislatíve: „Objednať s povinnosťou platby“.

Môže ísť aj o inú štylizáciu, ale musí byť z nej zrejmé, že kliknutím na button vzniká spotrebiteľovi záväzok, vykonať úhradu za objednaný tovar.

2. Žiadne predvyplnené údaje

Ak ste doteraz mali pri spôsoboch platby defaultne nastavenú napr. dobierku, po novom sa to nesmie. Spotrebiteľ si musí sám zvoliť z ponúknutých možností platby či dopravy.

Rovnako nesmie byť vopred zaškrtnutý checkbox ako súhlas s Obchodnými podmienkami, súhlas so Spracovaním osobných údajov alebo súhlas s odoberaním newslettra.

Hint: Spotrebiteľ musí osobitne vyjadriť súhlas so spomínaným dodaním tovaru nad 30 dní a takisto aj v prípade, ak nie je možné vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní (napr. pri produktoch, vyrobených na mieru alebo podliehajúcich skaze).

Riešením sú checkboxy. Ak ich zákazník zaškrtne, vyslovuje tým svoju vôľu a súhlas.

3. Formálne zmeny – Ochrana osobných údajov a registrácia IS

Do pozornosti dávame aj Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, doplnený zákonom č. 84/2014, ktorý upravuje manipulovanie s osobnými údajmi dotknutých osôb (teda zákazníkov, ktorí nakupujú v e-shope).

Z formálneho hľadiska je prevádzkovateľ e-shopu oprávnený poveriť sprostredkovateľa spracovávaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a za určitých podmienok, ktoré sú jasne zmluvne zadefinované. Uzatvoriť zmluvu je prevádzkovateľ povinný najneskôr v deň začatia spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom. Čo by mala obsahovať takáto zmluva je stanovené v § 8 príslušného zákona.

V prípade už existujúcich zmlúv, je potrebné ich dať do súladu najneskôr do dvoch rokov od pôvodnej účinnosti zákona.

Z technického hľadiska sú všetky naše riešenia dostatočne zabezpečené pred stratou, odcudzením či zneužitím osobných údajov tretími stranami, a tak spĺňame náležitosti stanovené zákonom.
V tomto konkrétnom prípade, navyše nie sú potrebné žiadne dodatočné programátorské zásahy pre zvyšovanie bezpečnosti.

Čo sa týka registrácie informačného systému na Úrad na ochranu osobných údajov, zákon prešiel novelou, s účinnosťou od 15.4.2014. Povinnosť registrovať e-shop ako IS, sa zmenila na oznamovaciu povinnosť, ktorá je bezplatná. Kompletný zoznam IS, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, nájdete tu.

Oznámenie je možné vykonať písomne, elektronicky alebo vyplnením elektronického formulára na stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Ak ale máte vo firme tzv. „zodpovednú osobu“ pre narábanie s osobnými údajmi, ktorá splní všetky zákonom stanovené podmienky a vykoná príslušnú skúšku, vtedy e-shop nahlasovať nemusíte.